O nama

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Direktor Agencije je dr Zoran Obradović.

Sedište Agencije je u Beogradu, u ulici
Knez Mihailova 2. Telefon: 011 2075 100.14. mart 2014.

Oglas o prodaji pokretne imovine u vlasništvu Beobanke a.d. Beograd u stečaju javnim nadmetanjem - licitacijom

PREUZMITE OGLAS (pdf ~ 200 kb)


04. mart 2014.

Zaključak Osnovnog suda u Subotici o prodaji nekretnine u izvršnom postupku putem usmenog javnog nadmetanja

PREUZMITE ZAKLJUČAK (pdf ~ 34 kb)


04. mart 2014.

Oglas o izdavanju u zakup slobodnog poslovnog prostora i garažnih mesta Privredne banke a.d. Beograd u stečaju

PREUZMITE OGLAS (pdf ~ 281 kb)


14. januar 2014.

Zaključak Osnovnog suda u Novom Sadu o prodaji nekretnine u izvršnom postupku putem usmenog javnog nadmetanja

PREUZMITE ZAKLJUČAK (pdf ~ 55 kb)

Prodat deo imovine Beobanke a.d. Beograd u stečaju

POZIV klijentima Univerzal banke a.d. Beograd da prijave potraživanja po osnovu sredstava na dinarskim namenskim računima za trgovanje hartijama od vrednosti

OGLAS o otvaranju stečajnog postupka nad Univerzal bankom

OBAVEŠTENJE o načinu izmirivanja obaveza prema Univerzal banci

UPUTSTVO za podnošenje prijave potraživanja Privrednom sudu u Beogradu

INFORMATOR o isplati osiguranog iznosa depozita

OBAVEŠTENJE RFPIO o isplati penzija korisnicima usluga Univerzal banke

SPISAK EKSPOZITURA Banke Poštanske štedionice za isplatu osiguranih iznosa depozita

OBAVEŠTENJE o datumu početka isplate deponentima Univerzal banke a.d. Beograd

UPUTSTVO za davanje ovlašćenja fizičkih lica za preuzimanje osiguranih iznosa

OVLAŠĆENJE za pravna lica