O nama

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Sedište Agencije je u Beogradu, u ulici
Knez Mihailova 2. Telefon: 011 2075 100.17. oktobar 2014.

Zaključak Osnovnog suda u Subotici o određivanju druge javne prodaje nepokretnosti izvršnog dužnika "Montrom" d.o.o. Palić javnim nadmetanjem.

PREUZMITE DOKUMENT


15. oktobar 2014.

Oglas za tendersku prodaju imovine u vlasništvu Beobanke a.d. Beograd, u stečaju – FOM Nove Livnice

PREUZMITE DOKUMENT

Oglas za prodaju vozila u vlasništvu stečajnih dužnika javnim nadmetanjem - licitacijom

PREUZMITE DOKUMENT


03. oktobar 2014.

Prodaja akcija Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica – Produžetak roka za dostavljanje izjava o zainteresovanosti

PREUZMITE DOKUMENT


01. oktobar 2014.

Zaključak Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu o utvrđivanju drugog ročišta za prodaju nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem

PREUZMITE ZAKLJUČAK