O nama

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Sedište Agencije je u Beogradu, u ulici
Knez Mihailova 2. Telefon: 011 2075 100.25. septembar 2014.

Prodaja akcija Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica – Poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti

PREUZMITE OGLAS

Deskriptivni dokument sa podacima o Jugobanci Jugbanci a.d. Kosovska Mitrovica

PREUZMITE DOKUMENT


23. septembar 2014.

Zaključak Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici o prvoj javnoj prodaji nekretnine u izvršnom postupku putem usmenog javnog nadmetanja

PREUZMITE ZAKLJUČAK


23. septembar 2014.

Zaključak Osnovnog suda u Senti o drugoj javnoj prodaji nepokretnosti radi naplate potraživanja izvršnog poverioca Razvojne banke Vojvodine a.d. Novi Sad - u stečaju

PREUZMITE ZAKLJUČAK


22. avgust 2014.

Oglas za prodaju u paketu vozila i ležajeva ŠKO AIK Vranje AD u likvidaciji javnim prikupljanjem ponuda - tenderom

PREUZMITE OGLAS


21. avgust 2014.

Poziv za podnošenje izjava o zainteresovanosti za preuzimanje portfelja osiguranja ADO „Takovo osiguranja“ u likvidaciji

PREUZMITE POZIV


05. avgust 2014.

Zaključak Osnovnog suda u Novom Sadu o prvoj javnoj prodaji nekretnine u izvršnom postupku putem usmenog javnog nadmetanja

PREUZMITE ZAKLJUČAK