O nama

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Sedište Agencije je u Beogradu, u ulici
Knez Mihailova 2. Telefon: 011 2075 100.24. april 2015.

Oglas za tendersku prodaju nepokretnosti Univerzal banke a.d. Beograd, u stečaju (šifra tendera: T-N-07/15).

PREUZMITE DOKUMENT


07. april 2015.

Oglas za tendersku prodaju nepokretnosti Privredne banke Beograd, u stečaju (šifra tendera: T-N-06/15)

PREUZMITE DOKUMENT


27. mart 2015.

Oglas za prodaju nepokretnosti Nove Agrobanke a.d. Beograd u stečaju, Raj banke a.d. Beograd u stečaju i Beobanke a.d. Beograd u stečaju javnim nadmetanjem - licitacijom (šifra licitacije: L-N-02/15)

PREUZMITE DOKUMENT

Oglas za tendersku prodaju nepokretnosti Agrobanke a.d. Beograd u stečaju i Raj banke a.d. Beograd u stečaju (šifra tendera: T-N-05/15).

PREUZMITE DOKUMENT


Poziv klijentima brokersko-dilerskog društva OLIMPIA INVEST a.d. Beograd da prijave potraživanja.

Obaveštenje o prenosu portfelja osiguranja a.d.o.Takovo Kragujevac, u likvidaciji

Javni konkurs za izbor kandidata za direktora Agencije za osiguranje depozita

Prilog 1 - Obrazac radne biografije
Prilog 2 - Obrazac izjave

Javni konkurs za izbor kandidata za nezavisne članove Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

Prilog 1 - Obrazac radne biografije
Prilog 2 - Obrazac izjave

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Rešenje Privrednog suda u Kragujevcu o otvaranju postupka likvidacije nad Takovo osiguranjem

Obaveštenje o statusu polisa autoodgovornosti i zelene karte Takovo osiguranja

Obaveštenje o podnošenju zahteva za naknadu štete Takovo osiguranju

Obaveštenje o pokretanju likvidacionog postupka nad Takovo osiguranjem a.d.o.