O nama

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Sedište Agencije je u Beogradu, u ulici
Knez Mihailova 2. Telefon: 011 2075 100.11. decembar 2014.

Oglas za prodaju nepokretnosti Investbanke u stečaju i Plave tačke osiguranja u likvidaciji javnim prikupljanjem ponuda – tenderom;

PREUZMITE DOKUMENT


11. decembar 2014.

Oglas za prodaju nepokretnosti Nove Agrobanke u stečaju i suvlasnika Jugobanke u stečaju i Alpha bank javnim nadmetanjem – licitacijom.

PREUZMITE DOKUMENT


02. decembar 2014.

Finansijski savetnik za prodaju većinskog udela u Komercijalnoj banci a.d. Beograd - Poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti

PREUZMITE DOKUMENT


25. novembar 2014.

Oglas za prodaju nepokretnosti Univerzal banke a.d. Beograd u stečaju javnim nadmetanjem – licitacijom.

PREUZMITE DOKUMENT


20. novembar 2014.

Oglas za prodaju nepokretnosti Privredne banke Beograd, u stečaju javnim nadmetanjem-licitacijom

PREUZMITE DOKUMENT

Oglas za prodaju nepokretnosti Raj banke, u stečaju i Borske banke, u stečaju javnim nadmetanjem-licitacijom

PREUZMITE DOKUMENT