O nama

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Sedište Agencije je u Beogradu, u ulici
Knez Mihailova 2. Telefon: 011 2075 100.


Oglasi

10. maj. 2016.

Oglas za prodaju udela u ATTC „Plava tačka“ d.o.o. Ada u vlasništvu „Plava tačka osiguranje“ a.d. Beograd u likvidaciji

PREUZMITE DOKUMENT


10. maj. 2016.

Oglas za tendersku prodaju nepokretnosti u vlasništvu Razvojne banke Vojvodine u stečaju, Kosovske banke u stečaju, Privredne banke Beograd u stečaju, MB Union banke u stečaju, Agrobanke u stečaju, Borske banke u stečaju, Nove Agrobanke u stečaju, Jugobanke u stečaju i Beobanke u stečaju (šifra tendera T-N-06/16).

PREUZMITE DOKUMENT


19. april 2016.

Oglas za prodaju nepokretnosti u vlasništvu Nove Agrobanke a.d. Beograd, u stečaju javnim nadmetanjem-licitacijom (šifra licitacije: L-N-03/16)

PREUZMITE DOKUMENT


Aktuelno

Lista kandidata za obavljanje funkcije poverenika Agencije za osiguranje depozita u pravnim licima u stečaju/likvidaciji

Radne grupe Evropskog regionalnog komiteta Međunarodnog udruženja osiguravača depozita sastale se u Beogradu

Održana predavanja za studente povodom Svetske nedelje novca

Treći sastanak osiguravača depozita iz regiona Balkana – potpisan Memorandum o razumevanju

Imenovanje direktora Agencije za osiguranje depozita za potpredsednika Evropskog odbora Međunarodnog udruženja osiguravača depozita

Potpisan Memorandum o saradnji između Privredne komore Srbije i Agencije za osiguranje depozita

Sporazum o saradnji i međusobnoj razmeni informacija i podataka između Narodne banke Srbije i Agencije za osiguranje depozita zaključen 25.5.2015.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj


Takovo Osiguranje A.D.O. Kragujevac
u likvidaciji

Погледајте све актуелне информације

Isplata
osiguranih deponenata Univerzal banke

Pogledajte sve aktuelne informacije