O nama

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Sedište Agencije je u Beogradu, u ulici
Knez Mihailova 2. Telefon: 011 2075 100.27. mart 2015.

Oglas za prodaju nepokretnosti Nove Agrobanke a.d. Beograd u stečaju, Raj banke a.d. Beograd u stečaju i Beobanke a.d. Beograd u stečaju javnim nadmetanjem - licitacijom (šifra licitacije: L-N-02/15)

PREUZMITE DOKUMENT

Oglas za tendersku prodaju nepokretnosti Agrobanke a.d. Beograd u stečaju i Raj banke a.d. Beograd u stečaju (šifra tendera: T-N-05/15).

PREUZMITE DOKUMENT


13. mart 2015.

Oglas za prodaju vozila u vlasništvu stečajnih/likvidacionih dužnika javnim nadmetanjem – licitacijom (šifra licitacije: L-V-01/15)

PREUZMITE DOKUMENT


06. mart 2015.

Oglas za tendersku prodaju nepokretnosti Beobanke a.d. Beograd, u stečaju (šifra tendera: T-N-04/15).

PREUZMITE DOKUMENT


26. februar 2015.

Oglas za tendersku prodaju nepokretnosti Privredne banke a.d. Beograd, u stečaju (šifra tendera: T-N-03/15).

PREUZMITE DOKUMENT


Javni konkurs za izbor kandidata za nezavisne članove Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

Prilog 1 - Obrazac radne biografije
Prilog 2 - Obrazac izjave

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Rešenje Privrednog suda u Kragujevcu o otvaranju postupka likvidacije nad Takovo osiguranjem

Obaveštenje o statusu polisa autoodgovornosti i zelene karte Takovo osiguranja

Obaveštenje o podnošenju zahteva za naknadu štete Takovo osiguranju

Obaveštenje o pokretanju likvidacionog postupka nad Takovo osiguranjem a.d.o.

Obaveštenje o početku isplate zaštićenih potraživanja klijenata Univerzal banke a.d. Beograd u stečaju

Otvoren PayPal račun za žrtve poplava