O nama

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Sedište Agencije je u Beogradu, u ulici
Knez Mihailova 2. Telefon: 011 2075 100.


Oglasi

25. avgust 2015.

Oglas za tendersku prodaju nepokretnosti Univerzal banke, u stečaju i Nove Agrobanke, u stečaju (šifra tendera: T-N-10/15)

PREUZMITE DOKUMENT


25. avgust 2015.

Oglas za tendersku prodaju nepokretnosti Razvojne banke Vojvodine, u stečaju, Beobanke, u stečaju i Privredne banke Beograd, u stečaju (šifra tendera: T-N-11/15)

PREUZMITE DOKUMENT


25. avgust 2015.

Oglas za tendersku prodaju nepokretnosti Raj banke, u stečaju, Investbanke, u stečaju, MB Union banke, u stečaju, Agrobanke, u stečaju i Borske banke, u stečaju (šifra tendera: T-N-12/15)

PREUZMITE DOKUMENT


25. avgust 2015.

Oglas za tendersku zajedničku prodaju nepokretne imovine u suvlasništvu Astra banke, u stečaju i Nadežde Lazarević iz Beograda i sefova u vlasništvu Astra banke, u stečaju (šifra tendera: T-N-13/15)

PREUZMITE DOKUMENT


Aktuelno

U toku je postupak dostavljanja izjava o zainteresovanosti za kupovinu 39,1% akcija društva Chip Card a.d. Beograd u vlasništvu banaka u stečaju/likvidaciji u kojima je Agencija za osiguranje depozita stečajni/likvidacioni upravnik i dokapitalizaciju tog društva. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na: komisija.akcije@aod.rs.

Obaveštenje imaocima akcija Železničke štedno-kreditne zadruge 1891 o raspodeli novčanog dela viška likvidacione mase.

Sporazum o saradnji i međusobnoj razmeni informacija i podataka između Narodne banke Srbije i Agencije za osiguranje depozita zaključen 25.5.2015.

Poziv klijentima brokersko-dilerskog društva OLIMPIA INVEST a.d. Beograd da prijave potraživanja.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj


Takovo Osiguranje A.D.O. Kragujevac
u likvidaciji

Погледајте све актуелне информације

Isplata
osiguranih deponenata Univerzal banke

Pogledajte sve aktuelne informacije