O nama

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Sedište Agencije je u Beogradu, u ulici
Knez Mihailova 2. Telefon: 011 2075 100.


Oglasi

01. jul 2015.

Oglas za izdavanje u zakup ugostitetljskih objekata u Ivanjici (šifra tendera: T-Z-01/15).

PREUZMITE DOKUMENT


23. jun 2015.

Oglas za prodaju nepokretne imovine u suvlasništvu i pokretne imovine (sefova) u vlasništvu Astra banke a.d. Beograd, u stečaju javnim nadmetanjem – licitacijom (šifra licitacije: L-N-04/15)

PREUZMITE DOKUMENT


29. maj 2015.

Oglas za tendersku prodaju nepokretnosti Razvojne banke Vojvodine a.d. Novi Sad, u stečaju i Borske banke a.d. Bor, u stečaju (šifra tendera: T-N-09/15).

PREUZMITE DOKUMENT


27. maj 2015.

Oglas za tendersku prodaju vozila stečajnih/likvidacionih dužnika (šifra tendera: T-V-01/15)

PREUZMITE DOKUMENTTakovo Osiguranje A.D.O. Kragujevac
u likvidaciji

Погледајте све актуелне информације

Isplata
osiguranih deponenata Univerzal banke

Pogledajte sve aktuelne informacije