O nama

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Sedište Agencije je u Beogradu, u ulici
Knez Mihailova 2. Telefon: 011 2075 100.10. jul 2014.

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga procene tržišne vrednosti imovine stečajnih/likvidacionih dužnika

PREUZMITE POZIV

PREUZMITE IZJAVU O ZAINTERESOVANOSTI

PITANJA I ODGOVORI 1

PITANJA I ODGOVORI 2

PITANJA I ODGOVORI 3