Јавне набавке


aod_zastinv


Назив Врста поступка Документација Рок за понуде
ЈН.-02/21
Јавна набавка службеног возила
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о додели уговора
30.3.2021. до 12:00
ЈН.03/21

Јавна набавка канцеларијског материјала,
Партија 2 Тонери за штампаче и фотокопир апарате
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о додели уговора
19.3.2021. до 12:00
ЈН.01-1/20

Јавна набавка рачунарске опреме
Отворени поступак1. Позив за достављање понуда
2. Одлука о додели уговора-Партија 1
3. Одлука о додели уговора-Партија 2
4. Одлука о додели уговора-Партија 3
5. Обавештење о додели уговора
07.12.2020. до 12:00
ЈН -15/20

Јавна набавка услуга мобилне телефоније
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори 1
4. Измена Конкурсне документације
5. Одлука о закључењу оквирног споразума са једним понуђачем
6. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
05.10.2020. до 12:00
ЈН -04-1/20

Јавна набавка Microsoft лиценци,Партија 1
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори 1
4. Питања и одговори 2
5. Питања и одговори 3
6. Одлука о додели уговора за Партију 1
7. Обавештење о закљученом уговору
05.09.2020. до 12:00
ЈН.МВ.рев.-08/20

Јавна набавка мале вредности услуге обављања ревизије
финансијских извештаја Агенције за осигурање депозита за 2020. годину
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору
20.07.2020. до 12:00


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2021 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.