Остале набавке


aod_zastinv


Назив Врста поступка Документација Рок за понуде
Набавка услуга одржавања софтвера за ХоВ и софтвера за деловодникПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
15.07.2021. до 12:00
Набавка услуга овлашћеног проценитеља - процена вредности уметничких слика- поновљени поступакПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
15.07.2021. до 12:00
Набавка клима уређајаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
14.07.2021. до 12:00
Набавка услуга овлашћеног проценитеља - процена вредности уметничких сликаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о обустави поступка
02.07.2021. до 12:00
Набавка добара – горива и мазива за службене аутомобилеПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
04.06.2021. до 12:00
Набавка добара - Рачунарске опреме
Партија 2. – Рачунарска опрема, делови и алат
Поступак на који се не примењује Закон о јавним набавкама1. Позив за достављање понуда
2. Одлука о спроведеној набавци
3. Обавештење о закљученом уговору
28.05.2021. до 12:00
Набавка услуга одржавања клима уређајаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
25.5.2021. до 12:00
Набавка консултантских услуга у спровођењу поступка јавне набавке основна средства – службено возилоПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
3.3.2021. до 14:00
Набавка добара - Рачунарске опреме
Партија 1. - Опрема за таблете
Поступак на који се не примењује Закон о јавним набавкама1. Позив за достављање понуда
2. Одлука о спроведеној набавци
3. Обавештење о закљученом уговору
03.03.2021. до 12:00
Набавка услуге штампања рекламног материјала
Партија 1. – Штампање брошура и постера у вези с осигурањем депозита
Поступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Одлука о спроведеној набавци
3. Обавештење о закљученом уговору
15.01.2021. до 12:00
Набавка услуге поправкe са заменом резервних делова рачунара, штампача и сервераПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
22.12.2020. до 23:59
Набавка услуге графичког дизајна, припреме и прелома текста за потребе штампања промотивног и информативног материјалаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
18.12.2020. до 23:59
Поступак набавке услугe у области безбедности и здравља на радуПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
11.12.2020. до 23:59
Поступак набавке канцеларијског намештаја-једне столицеПоступак на који се не примењује Закон1. Преузмите документ
2. Обавештење о спроведеном поступку
01.12.2020. до 14:00
Поступак набавке услуге испитивања електричних инсталацијаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
01.12.2020. до 14:00
Набавка услуге вештачења у судском споруПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
01.12.2020. до 12:00
Набавка услуге поправке са заменом резервних делова фотокопир апаратаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
02.12.2020. до 23:59
Набавка производа за одржавање хигијенеПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
27.11.2020. до 23:59
Набавка консултанстих услуга у спровођењу поступка јавне набавке рачунарске опремеПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
20.11.2020. до 14:00
Набавка услуге колективног осигурања запосленихПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
19.10.2020. до 15:00
Набавка услуге графичког дизајна, припреме и прелома текста за потребе штампања промотивног и информативног материјалаПоступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара)1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
15.09.2020. до 23:59
Набавка добара – дигитални фотоапаратПоступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара)1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
14.08.2020. до 15:00


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2021 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.