Актуелни огласи
15.01.2021

Оглас за продају непокретне имовине Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад у стечају јавним прикупљањем понуда - тендером с побољшањем (шифра тендера: T-1/21)

25.12.2020

Оглас за продају непокретне имовине Универзал банке у стечају и Привредне банке Београд у стечају јавним прикупљањем понуда – тендером с побољшањем (шифра тендера: Т-9/20)

21.12.2020

Оглас за продају непокретне имовине у власништву Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад у стечају непосредном погодбом (шифра продаје: Н-РБВ/1)

26.11.2020
Јавни конкурс за избор једног члана Одбора директора
Конкурс
Прилог 1
Прилог 2

16.10.2020

Оглас за продају имовине Универзал банке у стечају јавним прикупљањем понуда – тендером с побољшањем (шифра тендера: Т-8/20)

10.10.2020

Допуна огласа за продају имовине Универзал банке у стечају непосредном погодбом уз побољшање понуда (шифра продаје: Н-9/20)

02.10.2020

Оглас за продају имовине Универзал банке у стечају непосредном погодбом уз побољшање понуда (шифра продаје: Н-9/20)

18.09.2020

Оглас за продају непокретне имовине Привредне банке Београд у стечају јавним прикупљањем понуда – тендером с побољшањем (шифра тендера: Т-7/20)

18.09.2020

Оглас за продају имовине СИМ осигурања а.д. Београд у стечају непосредном погодбом уз побољшање понуда електронским путем (Н-8/20)

04.09.2020

Оглас за продају имовине Нове Агробанке у стечају (шифра тендера: Т-6/20)

02.09.2020

Позив повериоцима Универзал банке а.д. Београд у стечају да доставе инструкције за плаћање


Старији огласи


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2021 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.