Старији огласи09.04.2021


Оглас за продају непокретне имовине МБ Унион банке а.д. Београд у стечају јавним прикупљањем понуда – тендером с електронским побољшањем (шифра продаје: Т-4/21)

09.04.2021


Oглас за продају непокретне имовине Београдске банке а.д. Београд у стечају непосредном погодбом с електронским побољшањем (шифра продаје: Н-1/21)

18.03.2021


Нацрт решења за другу делимичну деобу стечајне масе Универзал банке у стечају
Обавештење Одбора поверилаца

17.03.2021


Оглас за продају непокретне имовине у власништву Привредне банке Београд а.д. Београд у стечају непосредном погодбом (шифра продаје: Н-ПББ 1/21)

12.03.2021


Оглас за продају имовине Развојне банке а.д. Нови Сад у стечају јавним прикупљањем понуда – тендером с побољшањем (шифра тендера: Т-3/21)

22.01.2021


Оглас за продају имовине Универзал банке а.д. Београд у стечају јавним прикупљањем понуда - тендером са побољшањем (шира тендера: Т-2/21)

15.01.2021


Оглас за продају непокретне имовине Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад у стечају јавним прикупљањем понуда - тендером с побољшањем (шифра тендера: T-1/21)

25.12.2020


Оглас за продају непокретне имовине Универзал банке у стечају и Привредне банке Београд у стечају јавним прикупљањем понуда – тендером с побољшањем (шифра тендера: Т-9/20)

21.12.2020


Оглас за продају непокретне имовине у власништву Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад у стечају непосредном погодбом (шифра продаје: Н-РБВ/1)

26.11.2020
Јавни конкурс за избор једног члана Одбора директора

Конкурс
Прилог 1
Прилог 2

16.10.2020


Оглас за продају имовине Универзал банке у стечају јавним прикупљањем понуда – тендером с побољшањем (шифра тендера: Т-8/20)

10.10.2020


Допуна огласа за продају имовине Универзал банке у стечају непосредном погодбом уз побољшање понуда (шифра продаје: Н-9/20)

02.10.2020


Оглас за продају имовине Универзал банке у стечају непосредном погодбом уз побољшање понуда (шифра продаје: Н-9/20)

18.09.2020


Оглас за продају непокретне имовине Привредне банке Београд у стечају јавним прикупљањем понуда – тендером с побољшањем (шифра тендера: Т-7/20)

18.09.2020


Оглас за продају имовине СИМ осигурања а.д. Београд у стечају непосредном погодбом уз побољшање понуда електронским путем (Н-8/20)

04.09.2020


Оглас за продају имовине Нове Агробанке у стечају (шифра тендера: Т-6/20)

02.09.2020


Позив повериоцима Универзал банке а.д. Београд у стечају да доставе инструкције за плаћање

24.07.2020


Оглас за продају имовине СИМ осигурања а.д. Београд у стечају непосредном погодбом уз побољшање понуда електронским путем (Н-7/20).

22.07.2020


Оглас за продају покретне имовине у власништву Привредне банке Београд у стечају непосредном погодбом (шифра продаје: Н-ПББ)-допуна)

21.07.2020


Оглас за продају непокретне имовине у власништву Привредне банке Београд а.д. Београд у стечају непосредном погодбом (шифра продаје: Н-ПББ/1)

17.07.2020


Оглас за продају имовине Универзал банке у стечају непосредном погодбом уз побољшање понуда (шифра продаје: Н-6/20)

16.07.2020
Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе Универзал банке у стечају

Преузмите обавештење
Преузмите нацрт решења

26.06.2020
Оглас за продају непокретности Универзал банке у стечају непосредном погодбом с побољшањем (шифра продаје: Н-5/20)

Документ

24.06.2020
Оглас за продају покретне имовине у власништву Привредне банке Београд у стечају непосредном погодбом (шифра продаје: Н-ПББ)

Документ

19.06.2020
Оглас за продају имовине у власништву Југобанке а.д. Београд у стечају (шифра продаје: Н-Југобанка)

ДокументАгенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2021 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.