Непокретности за продају


FO


17.05.2021


Оглас за продају непокретности Нове Агробанке а.д. Београд у стечају методом непосредне погодбе (шифра продаје: Н-НАГБ 1/21)

17.03.2021


Оглас за продају непокретне имовине у власништву Привредне банке Београд а.д. Београд у стечају непосредном погодбом (шифра продаје: Н-ПББ 1/21)

21.12.2020


Оглас за продају непокретне имовине у власништву Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад у стечају непосредном погодбом (шифра продаје: Н-РБВ/1)

30.10.2020
Оглас за продају непокретне имовине у власништву Привредне банке Београд а.д. Београд у стечају непосредном погодбом (шифра продаје: Н-ПББ/1)

Документ

29.10.2020
Оглас за продају имовине у власништву ПБ Агробанке а.д. Београд у стечају (шифра продаје: Н-ПБ АГРОБАНКА)

Документ

28.10.2020
Оглас за продају имовине у власништву Југобанке а.д. Београд у стечају (шифра продаје: Н-Југобанка)

Документ

27.10.2020
Оглас за продају имовине у власништву Универзал банке а.д. Београд у стечају (шифра продаје: Н-УББ)

Документ

26.10.2020
Оглас за продају имовине у власништву Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад у стечају

ДокументАгенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2021 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.