Све вести


Агенција за осигурање депозита успешно је реализовала продају тзв. великог портфеља потраживања осам банака у стечају, као и потраживања којима Агенција управља у име и за рачун Републике Србије, у номиналном износу од 1,82 милијарди евра.
На позив Београдске банкарске академије, запослени у Агенцији одржали су за студенте онлајн предавања о доприносу Агенције очувању финансијског система и о њеној улози у спровођењу стечаја и ликвидације финансијских институција.
Афирмацијом система осигурања депозита и заштите инвеститора јача се поверење у финансијски систем, као и информисаност и осећај сигурности депонената и инвеститора, истакнуто је на конференцији поводом Европске недеље новца, која је данас одржана у организацији Удружења банака Србије.
Пoвoдoм Свeтскoг дaнa штeдњe, Aгeнциja зa oсигурaњe дeпoзитa, Бeoгрaдскa бaнкaрскa aкaдeмиja и Удружeњe бaнaкa Србиje oргaнизoвaли су 4. нoвeмбрa 2020. гoдинe oнлajн oкругли стo пoд нaзивoм Знaчaj систeмa oсигурaњa дeпoзитa зa стaбилнoст финaнсиjскoг систeмa
Обавештење о увођењу додатног застоја у отплати (мораторијуму) на обавезе предузетника, пољопривредника И физичких лица према финансијским институцијама у стечају и ликвидацији (август-септембар 2020)
Прeдстaвници Aгeнциje зa oсигурaњe дeпoзитa oдржaли су jучe видeo-сaстaнaк сa мисиjoм MMФ-a, нa чeлу с Jaнoм Кejсoм Maртejнoм, уoчи чeтвртe пoлугoдишњe oцeнe рeзултaтa спрoвoђeњa eкoнoмскoг прoгрaмa пoд нaзивoм Инструмeнт кooрдинaциje пoлитикa, oдoбрeнoг у jулу 2018. гoдинe
Пандемија неће угрозити стабилност банкарског сектора
Обавештење Агенције о увођењу застоја у отплати (мораторијума) за обавезе предузетника, пољопривредника и физичких лица према финансијским институцијама у стечају и ликвидацији

Пријем поште и рад писарнице Агенције током ванредног стања

Писарница Агенције за осигурање депозита (Кнез Михаилова 2, Београд), у складу с мерама које су донели органи Републике Србије у циљу очувања живота и здравља људи, од 23.3.2020. године примаће пошту/писмена:

уторком од 10 до 12 часова и
четвртком од 10 до 12 часова.
Америчка Савезна корпорација за осигурање депозита (FDIC) и Агенција за осигурање депозита закључиле су у четвртак 19. децембра Споразум о сарадњи. Споразум су потписали Јелена Маквилијамс, председница FDIC-а и председник, односно члан Одбора директора Агенције Владимир Шарић и Небојша Анђелковић, у присуству Њ.Е. амбасадора САД у Србији Ентонија Годфрија.
Јелена Маквилијамс, председница америчке Савезне корпорације за осигурање депозита (FDIC) одржала је 19. децембра на Београдској банкарској академији предавање о систему осигурања депозита у САД
Висока делегација јапанске Корпорације за осигурање депозита у саставу гувернера Кацунорија Микуније и директора Сектора за међународну сарадњу Хиронорија Каваучија посетила је у среду Агенцију за осигурање депозита. Господин Микунија такође председава Међународној асоцијацији осигуравача депозита (IADI), чији је Агенција дугогодишњи члан. Гости из Јапана састали су се с председником Управног одбора Агенције проф. др Хасаном Ханићем и члановима Одбора директора Небојшом Анђелковићем и Радованом Иветићем


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2021 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.