Заштита инвеститора - правни оквир


aod_osigdep

Закони

Закон о тржишту капитала
"Службени гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020.
Интерни акти

Одлука о висини редовног тромесечног доприноса за 2021. годину


Одлука о висини накнаде за управљање Фондом за заштиту инвеститора за 2021. годину


Одлука о висини редовног тромесечног доприноса за 2020. годину


Одлука о висини накнаде за управљање Фондом за заштиту инвеститора за 2020. годину


Одлука о висини редовног тромесечног доприноса за 2019. годину


Одлука о изменама и допунама Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора


Одлука о висини накнаде за управљање Фондом за заштиту инвеститора за 2019. годину


Одлука о висини редовног тромесечног доприноса за 2017. годину


Одлука о висини накнаде за управљање Фондом за заштиту инвеститора за 2017. годину


Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора
(март 2019 - пречишћен текст)

Правилник о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за заштиту инвеститора
(Службени гласник РС, бр. 97/15, 5/17, 103/18 и 19/21 – пречишћен текст)

Техничко упутство за приступ апликацији за унос месечних података чланова Фонда за заштиту инвеститора и попуњавање извештаја


Пријава потраживањаОстали акти

Решење Комисије за хартије од вредности – сагласност на Одлуку о износу редовног тромесечног доприноса за 2021. годину и на Одлуку о висини и начину плаћања накнаде за управљање Фондом за заштиту инвеститора за 2021. годину


Решење Комисије за хартије од вредности – сагласност на Одлуку о износу редовног тромесечног доприноса за 2020. годину и на Одлуку о висини и начину плаћања накнаде за управљање Фондом за заштиту инвеститора за 2020. годину


Правилник о Фонду за заштиту инвеститора
(„Службени гласник РС", бр. 44/12)

Решење Комисије за хартије од вредности – сагласност на Одлуку о износу редовног тромесечног доприноса за 2019. годину и на Одлуку о висини и начину плаћања накнаде за управљање Фондом за заштиту инвеститора за 2019. годину


Решење Комисије за хартије од вредности – сагласност на Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора


Решење Комисије за хартије од вредности – сагласност на измене и допуне Правила пословања Фонда за заштиту инвеститора


Решење Комисије за хартије од вредности о давању сагласности на измене и допуне Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора
(април 2019)


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2021 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.