Kontakt

Agencija za osiguranje depozita

Knez Mihailova 2-4, Beograd
Tel: 011 / 2075 100
Fax: 011 / 3287 741
E-mail: info@aod.rs

  Odbor direktora
  Vladimir Šarić, predsednik
  Nebojša Anđelković, član
  Miloš Lazarević, v.d. člana
  E-mail:aod.kabinet@aod.rs

  Sektor za praćenje i očuvanje finansijske stabilnosti
  011 / 2075 105

  Odeljenje za osiguranje depozita
  011/ 2075 143
  E-mail: depozit@aod.rs

  Odeljenje za zaštitu investitora
  011 / 2075 132
  E-mail: zastita.investitora@aod.rs

  Sektor za sprovođenje poslova u ime i za račun države
  011/2075 128

  Sektor za sprovođenje stečaja i likvidacije finansijskih institucija
  011/ 2075 103

  Sektor za pravne i opšte poslove
  011/ 2075 125

  Sektor za finansijske i računovodstvene poslove
  011/ 2075 104

  Sektor za informacione tehnologije
  011/ 2075 131

  Sektor za razvoj, komunikacije i međunarodnu saradnju
  011/ 2075-155

  Odeljenje za komunikacije i međunarodnu saradnju
  011/ 2075-158