srpski
српски
english
Oglasi
AKTUELNO
ARHIVA
6. februar 2012.
ISPRAVKU O G L A S A ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI JUGOBANKE U STEČAJU ,JIK BANKE U STEČAJU, INVESTBANKE U STEČAJU CONTROL BANKE U STEČAJU, IMPERIAL OSIGURANJA U STEČAJU I PLAVA TAČKA OSIGURANJA U LIKVIDACIJI JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM(ŠIFRA TENDERA: T-N-01/12)

27. januar 2012.
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA KVALIFIKACIJU U PRVOJ FAZI RESTRIKTIVNOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE PRAVNOG SAVETNIKA(broj JN - 02/12)

27. januar 2012.
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA KVALIFIKACIJU U PRVOJ FAZI RESTRIKTIVNOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE FINANSIJSKOG SAVETNIKA/REVIZORSKE KUĆE(broj JN - 01/12)

26. januar 2012.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI JUGOBANKE U STEČAJU ,JIK BANKE U STEČAJU, INVESTBANKE U STEČAJU CONTROL BANKE U STEČAJU, IMPERIAL OSIGURANJA U STEČAJU I PLAVA TAČKA OSIGURANJA U LIKVIDACIJI JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-01/12)

22. novembar 2011.
ISPRAVKA O G L A SA ZA PRODAJU IDEALNIH DELOVA NEPOKRETNOSTI ČIJI SU SUVLASNICI JUGOBANKA AD BEOGRAD U STEČAJU,ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD, NLBBANKA AD BEOGRAD,JUGOBANKA JUGBANKA AD KOSOVSKA MITROVICA,JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM(ŠIFRA TENDERA: T-N-09/11)

21. novembar 2011.
O G L A S ZA PRODAJU IDEALNIH DELOVA NEPOKRETNOSTI ČIJI SU SUVLASNICI JUGOBANKA AD BEOGRAD U STEČAJU, ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD, NLBBANKA AD BEOGRAD, JUGOBANKA JUGBANKA AD KOSOVSKA MITROVICA,JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM(ŠIFRA TENDERA: T-N-09/11)

21. novembar 2011.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI JUGOBANKE U STEČAJU , BEOBANKE U STEČAJU I INVESTBANKE U STEČAJU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA LICITACIJE: T-N-08/11)

31. oktobar 2011.
OGLAS ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA JAVNIM NADMETANJEM - LICITACIJOM(ŠIFRA LICITACIJE: L-V-02/11)

3. oktobar 2011.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI BEOBANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-08/11)

22. septembar 2011.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI PLAVA TAČKA OSIGURANJA U LIKVIDACIJI I BORSKE BANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-07/11)

6. septembar 2011.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI CONTROL BANKE U STEČAJU I JIK BANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM(ŠIFRA LICITACIJE: L-N-06/11)

7. septembar 2011.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI JUGOBANKE U STEČAJU , BEOBANKE U STEČAJU, ŠKO „DENARIUS U STEČAJU I VOZILA ŠKO DENARIUS U STEČAJU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM(ŠIFRA LICITACIJE: T-N-07/11)

6. septembar 2011.
O G L A S ZA PRODAJU IDEALNIH DELOVA NEPOKRETNOSTI ČIJI SU SUVLASNICI JUGOBANKA AD BEOGRAD U STEČAJU,ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD, NLBBANKA AD BEOGRAD,JUGOBANKA JUGBANKA AD KOSOVSKA MITROVICA,JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM(ŠIFRA TENDERA: T-N-06/11)

9. avgust 2011.
O G L A S ZA PRODAJU IMOVINE BEOBANKE AD BEOGRAD U STEČAJU INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA – FABRIKE ODLIVAKA I MODELA FOM-„NOVE LIVNICE“) JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM(ŠIFRA TENDERA: T-N-05/11)

25. jul 2011.
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE U PRVOJ FAZI RESTRIKTIVNOG POSTUPKA ZA IZBOR BANKE ISPLATIOCA

23. jun 2011.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI JUGOBANKE U STEČAJU ,BEOBANKE U STEČAJU,I VOZILA AGENCIJE JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM(ŠIFRA LICITACIJE: L-N-04/11)

23. jun 2011.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI INVESTBANKE U STEČAJU, VALJEVSKE BANKE U STEČAJU,JIK BANKE U STEČAJU,ŠKO DENARIUS U STEČAJU I VOZILA ŠKO DENARIUS U STEČAJU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM(ŠIFRA TENDERA: T-N-04/11)

19. maj 2011.
O G L A SZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI INVESTBANKE U STEČAJU ,ASTRA BANKE U STEČAJU, IMPERIAL OSIGURANJA U STEČAJU I JIK BANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM(ŠIFRA LICITACIJE: L-N-03/11)

28. mart 2011.
O G L A S ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI RAJ BANKE U STEČAJU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-P-01/11)

28. mart 2011.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ŠTEDNO KREDITNE ZADRUGE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA U STEČAJU, JUGOBANKE U STEČAJU, INVESTBANKE U STEČAJU, VALJEVSKE BANKE U STEČAJU I VOZILA MORAVA OSIGURANJA U LIKVIDACIJI JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-03/11)

21. februar 2011.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI BORSKE BANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-02/11)

7. februar 2011.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI VALJEVSKE BANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-01/11)

7. februar 2011.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ŠTEDNO KREDITNE ZADRUGE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA U STEČAJU, JUGOBANKE U STEČAJU, VALJEVSKE BANKE U STEČAJU I VOZILA MORAVA OSIGURANJA U LIKVIDACIJI JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-02/11)

21. januar 2011.
O G L A S ZA PRODAJU IMOVINE BEOBANKE AD BEOGRAD U STEČAJU INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA –FABRIKE ODLIVAKA I MODELA (FOM-„NOVE LIVNICE“) JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TNDERA: T-N-01/11)

6. decembar 2010.
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST CONSULTING SERVICES FOR THE INSTITUTIONAL BUILDING OF THE POSTAL SAVINGS BANK AD BELGRADE

15. novembar 2010.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI BORSKEBANKE U STEČAJU, INVESTBANKE U STEČAJU I ASTRA BANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-09/10)

15. novembar 2010.
O G L A S ZA PRODAJU IMOVINE BEOBANKE AD BEOGRAD U STEČAJU INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA –FABRIKE ODLIVAKA I MODELA (FOM-„NOVE LIVNICE“) JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TNDERA: T-N-09/10)

15. novembar 2010.
O G L A S ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI RAJ BANKE U STEČAJU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-P-01/10)

15. novembar 2010.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ŠTEDNO KREDITNE ZADRUGE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA U STEČAJU, INVESTBANKE U STEČAJU, JUGOBANKE U STEČAJU, ASTRA BANKE U STEČAJU, EVROPA OSIGURANJA U STEČAJUI RAJ BANKE U STEČAJU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-08/10)

11. oktobar 2010.
I S P R A V K U O G L A S A ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ŠTEDNO KREDITNE ZADRUGE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA U STEČAJU, INVESTBANKE U STEČAJU, JUGOBANKE U STEČAJU I ASTRA BANKE U STEČAJU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-07/10)

30. septembar 2010.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ŠTEDNO KREDITNE ZADRUGE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA U STEČAJU, INVESTBANKE U STEČAJU, JUGOBANKE U STEČAJU I ASTRA BANKE U STEČAJU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-07/10)

20. septembar 2010.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI JUGOBANKE U STEČAJU I JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-08/10)

20. septembar 2010.
O G L A S ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA JUGOBANKE A.D. BEOGRAD U STEČAJU PUTEM JAVNOG PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PONUDA

16. septembar 2010.
O G L A S ZA PRODAJU IMOVINE BEOBANKE AD BEOGRAD U STEČAJU INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA –FABRIKE ODLIVAKA I MODELA (FOM-„NOVE LIVNICE“) JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TNDERA: T-N-06/10)

14. septembar 2010.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ČIJI SU IDEALNI SUVLASNICI 4/10 JUGOBANKA U STEČAJU I 6/10 ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-07/10)

28. jul 2010.
O G L A S ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA, JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-V-02/10)

28. jul 2010.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ASTRA BANKE U STEČAJU , INVESTBANKE U STEČAJU I VOZILA EVROPA OSIGURANJA U STEČAJU PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-05/10)

17. jun 2010.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ŠTEDNO KREDITNE ZADRUGE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA SRBIJE U STEČAJU, JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-05/10)

26. maj 2010.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ASTRA BANKE U STEČAJU , INVESTBANKE U STEČAJU, JUGOBANKE U STEČAJU , VALJEVSKE BANKE U STEČAJU, RAJ BANKE U STEČAJU I VOZILA EVROPA OSIGURANJA U STEČAJU PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-04/10)

26. maj 2010.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ČIJI SU IDEALNI SUVLASNICI 4/10 JUGOBANKA U STEČAJU I 6/10 ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-06/10)

29. mart 2010.
OGLAS ZA PRODAJU UMETNIČKIH DELA (SLIKE, GRAFIKE I CRTEŽI)BEOBANKE A.D. U STEČAJU,JIK BANKE A.D. U STEČAJU I SIM OSIGURANJA U STEČAJU - JAVNOM PRODAJOM – NEPOSREDNOM POGODBOM

29. mart 2010.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ASTRA BANKE U STEČAJU , JUGOBANKE U STEČAJU,EVROPA OSIGURANJA U STEČAJU I ŠTEDNO KREDITNE ORGANIZACIJE DENARIUS U STEČAJU I VOZILA EVROPA OSIGURANJA U STEČAJU PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-03/10)

29. mart 2010.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI BORSKEBANKE U STEČAJU, INVESTBANKE U STEČAJU I JUGOBANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-04/10)

1. mart 2010.
OGLAS ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI - "Takovo" a.d. Gornji Milanovac

16. februar 2010.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI RAJ BANKE U STEČAJU I INVEST BANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-03/10)

12. februar 2010.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI VALJEVSKE BANKE AD VALJEVO U STEČAJU , AD ZA OSIGURANJE»STRELA“VALJEVO U STEČAJU I JUGOBANKE AD BEOGRAD U STEČAJU PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-02/10)

28. januar 2010.
O G L A S ZA PRODAJU IMOVINE BEOBANKE AD BEOGRAD U STEČAJU INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA –FABRIKE ODLIVAKA I MODELA (FOM-„NOVE LIVNICE“) JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-02/10)

26. januar 2010.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ASTRA BANKE U STEČAJU , EVROPA OSIGURANJA U STEČAJU I INVESTBANKE U STEČAJU PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-01/10)

26. novembar 2009.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ASTRA BANKE U STEČAJU I EVROPA OSIGURANJA U STEČAJU PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-08/09)

25. januar 2010.
O G L A S ZA PRODAJU VOZILA JAVNIM NADMETANjEM - LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-V-01/10)

25. januar 2010.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ČIJI SU IDEALNI SUVLASNICI 4/10 JUGOBANKA U STEČAJU I 6/10 ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-01/10)

2. decembar 2009.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI INVESTBANKE A.D. BEOGRAD U STEČAJU, HOTEL “INVESTBANKA“ NA KOPAONIKU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-09/09)

20. novembar 2009.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI JUGOBANKE U STEČAJU , BORSKE BANKE U STEČAJU I VALJEVSKE BANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-06/09)

2. oktobar 2009.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI VALJEVSKE BANKE AD VALJEVO U STEČAJU I AD ZA OSIGURANJE»STRELA“VALJEVO U STEČAJU PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-06/09)

21. septembar 2009.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI BANAKA U STEČAJU I ŠTEDNO KREDITNE ORGANIZACIJE „DENARIUS“ U STEČAJU PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-05/09)

11. septembar 2009.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI INVESTBANKE A.D. BEOGRAD U STEČAJU, AD ZA OSIGURANJE «EVROPA OSIGURANJE» U STEČAJU I ASTRA BANKE AD BEOGRAD U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-05/09)

23. oktobar 2009.
OGLAS ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI INVESTBANKE A.D. BEOGRAD U STEČAJU, HOTEL "INVESTBANKA" NA KOPAONIKU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA - TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-07/09)

6. avgust 2009.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI AD ZA OSIGURANJE»BALKAN“U STEČAJU (ŠIFRA TENDERA: T-N-04/09) (ŠIFRA TENDERA: T-N-04/09)

1. jul 2009.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ASTRA BANKE U STEČAJU , JIK BANKE U STEČAJU I AD ZA OSIGURANJE «BALKAN OSIGURANJE» U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-04/09)

29. jun 2009.
OGLAŠAVA PRODAJU POTRAŽIVANJA BEOBANKE A.D. U STEČAJU, INVESTBANKE A.D. U STEČAJU I JIK BANKE A.D. U STEČAJU PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM SA DIREKTNIM NADMETANJEM ( ŠIFRA TENDERA TLP-01/09 )

22. jun 2009.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI BANAKA U STEČAJU I AD ZA OSIGURANJE»MORAVA“ U LIKVIDACIJI I AD ZA OSIGURANJE»STRELA“VALJEVO U STEČAJU ŠTEDNO KREDITNE ORGANIZACIJE „DENARIUS“ U STEČAJU PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-03/09)

10. jun 2009.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI BORSKE BANKE U STEČAJU I JUGOBANKE U STEČAJU I JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-03/09)

19. jun 2009.
Javni poziv za učešće u postupku prodaje 100% osnovnog kapitala u privrednom društvu Eunet i najmanje 82,028% osnovnog kapitala u privrednom društvu Yunet

22. april 2009.
JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za učešće u prvoj fazi restriktivnog postupka za izbor banke isplatioca JN: OD-1/09

2. mart 2009.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI VALJEVSKE BANKE U STEČAJUIJUGOBANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-02/09)

25. februar 2009.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI INVESTBANKE A.D. BEOGRAD U STEČAJU, HOTEL “INVESTBANKA“ NA KOPAONIKU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-01/09)

20. mart 2009.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI BANAKA U STEČAJU I AD ZA OSIGURANJE »MORAVA“ U LIKVIDACIJI I AD ZA OSIGURANJE»STRELA“VALJEVO U STEČAJU, ŠTEDNO KREDITNE ORGANIZACIJE „DENARIUS“ U STEČAJU PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-02/09)

13. mart 2009.
I Z ME NU O G L A SA ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI INVESTBANKE AD BEOGRAD U STEČAJU, HOTEL “INVESTBANKA“ NA KOPAONIKU PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-01/09) objavljenog dana 25.02.2009. godine u dnevnom listu «Politika» pod brojem 172903

10. mart 2009.
O G L A S ZA PRODAJU VLASNIČKOG UDELA «RAJ BANKE» A.D. U STEČAJU U DRUŠTVU «DIMBI» DOO BEOGRAD-RAKOVICA JAVNIM NADMETANJEM –LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE : L-D-01/09 )

5. februar 2009.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI MEDIFARM BANKE AD BEOGRAD U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-01/09)

24. novembar 2008.
O G L A S za javno prikupljanje ponuda Za izbor revizorske kuće za procenu vrednosti ostatka likvidacione mase „MB Banka“ a.d. Niš u likvidaciji sa procenom udela Republike Srbije u tom ostatku

17. novembar 2008.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI BANAKA U STEČAJU I DRUŠTVA ZA OSIGURANJE U LIKVIDACIJI PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-05/08)

17. novembar 2008.
O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI BEOBANKE U STEČAJU I INVESTBANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM (ŠIFRA LICITACIJE: L-N-03/08)

13. oktobar 2008.
PRODAJA NEPOKRETNOSTI INVESTBANKE A.D. BEOGRAD U STEČAJU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM (ŠIFRA TENDERA: T-N-04/08)

3. oktobar 2008.
JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara

22. septembar 2008.
Oglas za prodaju nepokretnosti MB Banke a.d. Niš i Slavija Banke a.d. u stečaju i Strela Osiguranja a.d. Valjevo u stečaju javnim prikupljanjem ponuda – tenderom (šifra tendera: T-N-03/08)

1. jul 2008.
Oglas za prodaju nepokrenosti Investbanke a.d. u stečaju na teritoriji Republike Slovenije javnim prikupljanjem ponuda - tenderom (šifra tendera: T-AN-01/08)

23. jun 2008.
Oglas za prodaju nepokrenosti banaka i društava za osiguranje u likvidaciji i stečaju prikupljanjem ponuda – tenderom (šifra tendera: T-N-02/08)

5. jun 2008.
Oglas za prodaju nepokretnosti Investbanke a.d. Beograd u stečaju javnim nadmetanjem - licitacijom (šifra licitacije: L-N-02/08)

3. april 2008.
Oglas za prodaju nepokretnosti Investbanke a.d. u stečaju na teritoriji Republike Slovenije javnim nadmetanjem - licitacijom (šifra licitacije: L-AN-01/08)

31. mart 2008.
Oglas za prodaju nepokretnosti društva za osiguranje u likvidaciji i banaka u stečaju javnim nadmetanjem – licitacijom (šifra licitacije: L-N-01/08)

5. mart 2008.
Oglas za prodaju putničkih vozila prikupljanjem ponuda-tenderom (šifra tendera T-V-01/08)

13. februar 2008.
OGLAS ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI TENDEROM T-N-01/08

11. april 2008.
Ispravka oglasa za prodaju nepokretnosti društva u likvidaciji banaka u stečaju javnim nadmetanjem-licitacijom (šifra licitacije: L-N-01/08)

Informator o radu
Pravna regulativa
Zakoni

Zakon o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS", br. 61/05,116/08 i 91/2010)

Zakon o osiguranju depozita ("Službeni Glasnik RS", br.61/05,116/08 i 91/2010)

Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 61/05,116/08 i 91/2010)

Zakon o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka ("Službeni list SFRJ", 84/89 i 63/90 i "Službeni list SRJ", br.37/93, 26/95, 28/96, 44/99 i 53/01)

Zakon o stečajnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 84/04)

Zakon o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji ("Službeni list SFRJ", br. 84/89 i "Službeni list SRJ", br. 37/93 i 28/96)

Zakon o stečaju ("Službeni glasnik RS", br. 104/09)

Zakon o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba ("Službeni list SRJ", br. 36/02)

Zakon o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana ("Službeni list SRJ", br. 36/02)

Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS", br. 47/06)

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06 i 107/09)

Zakon o osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05, 101/07, 63/09 i 107/09)

Zakon o bankama ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 91/10)

Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/04)

Zakon o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita, odnosno zajmova ("Službeni glasnik RS", br. 45/05)

Zakon o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 30/10)

Odluke

Odluka o utvrđivanju sadržine obrasca izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji o visini depozita velikih pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 84/2011)

Odluka o utvrđivanju stope tromesečne premije za 2012 ("Službeni glasnik RS", br.76/11)

Odluka o načinu obračuna i plaćanja zatezne kamate na neblagovremeno plaćene obaveze banaka po osnovu premije osiguranja depozita ("Službeni glasnik RS", br. 6/2009)

Odluka o utvrđivanju načina i rokova obračuna i naplate početne premije osiguranja depozita ("Službeni Glasnik RS", br. 6/09)

Odluka o utvrđivanju Procedure za izbor banke isplatioca osiguranih depozita

Odluka o utvrđivanju stope tromesečne premije za 2011 ("Službeni glasnik RS", br.64/10)

Odluka o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji i načina i rokova obračuna i naplate premije osiguranja depozita od 29.12.2010.g. ("Službeni glasnik RS" br. 001/11)

Odluka o utvrđivanju stope tromesečne premije za 2010 ("Službeni glasnik RS", br. 83/09)

Odluka o utvrđivanju stope tromesečne premije za 2009 ("Službeni glasnik RS", br. 6/09)

Podzakonski akti

Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima ("Sl. glasnik RS", br. 84/2011 od 11.11.2011. godine)

Uredba o postupku prodaje kapitala društava za osiguranje javnim tenderom - ("Službeni glasnik RS", br.42/2006 i 86/2006)

Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS", br. 59/2004, 108/2004 i 92/2005)

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza privrednih društava prema poveriocima iz sredstava ostvarenih od prodaje akcija privrednog društva u vlaništvu Akcijskog fonda Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 58/05)

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima("Službeni glasnik RS", br. 45/2006, 108/2007, 126/2007 i 60/2008)

Pravilnik o dodeli javnе nabavkе male vrednosti

Strategija za banke

Pitanja i odgovori
1.       Šta je osigurani depozit?
 
Osigurani depozit je dinarsko ili devizno novčano potraživanje deponenta prema banci (uloga na štednju, tekućeg računa ili drugog novčanog računa), a koje osigurava Agencija u skladu sa važećim zakonskim propisima.
 
 2.       Čiji depoziti su osigurani ?
Osigurani su depoziti sledećih kategorija deponenata:
 • fizičkih lica,
 •  preduzetnika,
 • malih pravnih lica i
 • srednjih pravnih lica.

 

 3.       Koji depoziti nisu osigurani?
Predmet osiguranja depozita nisu:
 • depoziti pravnih ili fizičkih lica povezanih sa bankom, u smislu zakona kojim se uređuje poslovanje banaka;
 • depoziti koji glase na šifru ili na donosioca ;
 • depoziti nastali kao posledica pranja novca ili finansiranja terorizma.

 

 4.       Koje banke su obavezne da osiguraju depozite i ko plaća to osiguranje?
Sve banke koje imaju dozvolu za rad Narodne banke Srbije su obavezne da osiguraju depozite kao i da redovno plaćaju premiju osiguranja.
Samo banke, ne i deponenti, su obavezne da plaćaju premiju osiguranja depozita. Zagarantovano osiguranje depozita je besplatno za deponente.
 
 5.       Šta se dešava kada se pokrene stečajni ili likvidacioni postupak nad bankom?
Agencija će putem sredstava javnog informisanja obavestiti sve deponente o izabranoj banci isplatiocu , datumu početka, načinu i mestu isplate osiguranih iznosa. Shodno zakonskim odredbama procedura isplate osiguranih depozita počinje u roku od 3 dana od dana donošenja rešenja nadležnog suda o pokretanju stečajnog odnosno likvidacionog postupka nad bankom.
 
 6.       Da li je potrebno podneti zahtev za isplatu osiguranog depozita?
Da, deponent pismeni zahtev upućuje banci isplatiocu. Ovaj zahtev treba da sadrži:
1. U slučaju kada je deponent fizičko lice:
 • Vaše lične podatke (ime i prezime, datum i mesto rođenja, ulicu i broj stanovanja, jedinstveni matični broj),
 • ukupnu sumu depozita koju potražujete i željeni način isplate (u gotovini / transfer na drugi račun )
 
2. U slučaju kada je deponent preduzetnik, malo ili srednje pravno lice:
 
 • podatke o radnji tj. pravnom licu ( naziv, adresa, matični broj, poreski identifikacioni broj ),
 • ukupnu sumu depozita koju potražujete i željeni način isplate (u gotovini / transfer na drugi račun )
 
Pored pismenog zahteva, potrebno je dostaviti na uvid  ugovor o posedovanju tekućeg-dinarskog i/ili deviznog računa, štednog uloga,  štednu knjižicu, rešenje o nasleđivanju ili drugi propisani dokument, kao i isprave za identifikaciju.
 
 7.       Gde mogu dobiti Zahtev za isplatu osiguranog depozita?
Zahtev za isplatu možete dobiti na svim isplatnim mestima banke isplatioca.
 
 8.       Šta je to osigurani iznos?
Osigurani iznos predstavlja iznos osiguranog depozita do 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS koji važi na dan donošenja rešenja nadležnog suda o pokretanju stečajnog odnosno likvidacionog postupka, po deponentu, utvrđen nakon prebijanja svih potraživanja između deponenta i banke.
 
 9.       U kojoj će valuti biti isplaćen osigurani iznos?
Za dinarske depozite Agencija će isplaćivati osigurani iznos u dinarima, a za devizne depozite u evrima (po kursu evra prema određenoj valuti izračunatom na osnovu srednjeg zvaničnog kursa dinara prema evru i srednjeg zvaničnog kursa dinara prema toj valuti koji važi na dan donošenja rešenja nadležnog suda o pokretanju stečajnog odnosno likcidacionog postupka).
 
 10.   Šta je to neto potraživanje?
To je iznos koji će biti isplaćen pojedinačnom deponentu banke. Utvrđuje se nakon prebijanja ukupnih potraživanja i ukupnih dospelih obaveza izmedju deponenta i banke. Izračunava se na sledeći način:
 
 ukupni depoziti po deponentu u banci
 +  obračunata kamata (do dana prestanka rada banke)
 - ukupne dospele obaveze deponenta prema banci (krediti, ''minus''po tekućem računu i sl.)
= neto potraživanje deponenta
 
 11.   Šta ako je neto potraživanje veće od osiguranog iznosa?
Ako je neto potraživanje deponenta veće od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, razlika se nadoknađuje u stečajnom odnosno likvidacionom  postupku.
 
Primer : Utvrđeni iznos neto potraživanja je 60.000 evra. Agencija u ovom slučaju, u zakonski predviđenom roku, isplaćuje deponentu iznos od 50.000 evra. Nenaplaćeni iznos depozita (10.000) deponent potražuje iz stečajne odnosno likvidacione mase banke.
 
 12.   Da li je moj depozit osiguran i u slučaju likvidacije banke?
Da, Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i osiguravajućih društava («Sl. Glasnik RS». broj 61/05, 116/08 i 91/2010) je usaglašen sa Zakonom o osiguranju depozita.
 

Kontakti
Agencija za osiguranje depozita
Knez Mihailova 2-4
Tel: 011 / 2075 100
       011 / 2075 101
fax: 011 / 3287 741
E-mail: info@aod.rs

Sektor za osiguranje depozita
011 / 2075 105
011 / 2075 126
011 / 2075 132
E-mail: depozit@aod.rs

Sektor za prodaju kapitala
011 / 2075 120

Sektor za stečaj i likvidaciju
011 / 2075 116

Sektor za naplatu potraživanja
011 / 2075 130
011 / 2075 129
011 / 2075 128

Odeljenje finansijskih i računovodstvenih poslova
011 / 2075 104
 
Odeljenje pravnih i opštih poslova
011 / 2075 125
 
Odeljenje za informacione tehnologije
011 / 2075 131

Linkovi
Domaće institucije

Agencija za privatizaciju
Akcijski fond
Beogradska berza a.d.
Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti
Komisija za hartije od vrednosti
Ministarstvo finansija
Narodna Banka Srbije
Narodna skupština RS
Privredna komora Srbije
Udruženje banaka Srbije
Vlada Republike Srbije

Međunarodne institucije

Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije – SECO
Evropska banka za obnovu i razvoj - EBRD
Evropski Forum za osiguranje depozita - EFDI
KfW Frankfurt am Main
Međunarodna finansijska korporacija - IFC
Međuradna Asocijacija institucija za osiguranje depozita - IADI
Odeljenje za međunarodni razvoj Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske - DFID
Svetska banka
Trezor Sjedinjenih Država
Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju – Sida

Međunarodne Agencije za osiguranje depozita

Albanija
Austrija
Belgija
Bosna i Hercegovina
Bugarska
Crna Gora
Danska
Češka
Estonija
Finska
Francuska
Grčka
Holandija
Hrvatska
Irska
Island
Kanada
Kipar
Litvanija
Luksemburg
Mađarska
Makedonija
Nemačka
Norveška
Poljska
Portugalija
Rumunija
SAD
Slovačka
Slovenija
Tajvan
Turska
Ukrajina
Velika Britanija
Španija
Švajcarska
Švedska

Domaće banke

AIK BANKA A.D. Niš
ALPHA BANK SRBIJA A.D. Beograd
BANCA INTESA A.D. Beograd
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. Beograd
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. Novi Sad
CREDY BANKA A.D. Kragujevac
DUNAV BANKA A.D. Zvečan
ČAČANSKA BANKA A.D. Čačak
ERSTE BANK A.D. Novi Sad
EUROBANK EFG Štedionica A. D. Beograd
FINDOMESTIC BANKA A.D. Beograd
HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. Beograd
JUBMES BANKA A.D. BEOGRAD
KBC BANKA A.D. BEOGRAD
KOMERCIJALNA BANKA A.D. Beograd
MARFIN BANK A.D. BEOGRAD
MOSKOVSKA BANKA A.D. BEOGRAD
NLB BANKA A.D. Beograd
OPPORTUNITY BANKA A.D. Novi Sad
OTP BANKA SRBIJA A.D. Novi Sad
PB AGROBANKA A.D. Beograd
PIRAEUS BANK A.D.Beograd
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD A.D. Beograd
ProCredit Bank A.D.Beograd
RAIFFEISEN BANK A.D. Beograd
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE A.D. Novi Sad
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
SRPSKA BANKA A.D. Beograd
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. Beograd
UNIVERZAL BANKA A.D. Beograd
VOJVOĐANSKA BANKA A.D. Novi Sad
VOLKSBANK A.D. Beograd

 štampaj    pošalji
31. mart 2006.

Javni poziv za dostavljanje prijava za kvalifikaciju u prvoj fazi restriktivnog postupka izbora banke isplatioca osiguranih depozita fizičkih lica (JN: OD-1/06)Na osnovu člana 22. stav 5. i člana 72. st. 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS», br. 39/02, 43/03 i 55/04), člana 9. st. 1. tačka 8. Statuta Agencije za osiguranje depozita («Službeni glasnik RS», br. 84/05) i Odluke Upravnog odbora Agencije od 31.03.2006. godine, Agencija za osiguranje depozita objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava za kvalifikaciju u prvoj fazi restriktivnog postupka izbora banke isplatioca osiguranih depozita fizičkih lica (JN: OD-1/06)

Agencija za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija) je pravno lice osnovano Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita («Službeni glasnik RS», br. 61/05) čija je osnovna delatnost obavezno osiguranje depozita fizičkih lica radi zaštite tih depozita u slučaju stečaja banke.

Sistem osiguranja depozita fizičkih lica regulisan je Zakonom o osiguranju depozita («Službeni glasnik RS», br. 61/05 - u daljem tekstu: Zakon). Saglasno članu 16. stav 4. Zakona, Agencija je dužna da u slučaju stečaja banke, u najkraćem roku, na osnovu sprovedenog javnog tendera, donese odluku o tome koja će banka u ime i za račun Agencije, isplaćivati osigurane depozite. Stavom 5. istog člana, Agencija je obavezana da počne isplatu osiguranih depozita građanima u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja Narodne banke Srbije o oduzimanju dozvole za rad banci.

S tim u vezi, Agencija poziva sve zainteresovane banke da dostave prijave za kvalifikaciju u prvoj fazi restriktivnog postupka za izbor banke isplatioca radi isplate osiguranih iznosa depozita fizičkih lica u osiguranim slučajevima koji nastupe u toku kalendarske 2006. godine.

Od banke isplatioca se očekuje da u najkraćem roku od momenta nastupanja osiguranog slučaja pokaže spremnost i sposobnost da:

 • organizuje i angažuje svoje tehničke kapacitete (filijale, ekspoziture, šaltere i druga isplatna mesta) i radne kapacitete (zaposlene) za vršenje isplate osiguranih depozita građana,
 • u slučaju potrebe obezbedi dodatne uslužne punktove i prilagodi tehnolški postupak potrebi efikasne isplate osiguranih iznosa depozita fizičkih lica,
 • u cilju efikasnosti postupka putem pošte obavesti i pozove deponente koji nisu zahtevali isplatu u roku od 6 meseci od dana započinjanja isplate,
 • vrši direktni elektronski transfer novca i gotovinskih isplata, uključujući i kontrolu protoka novca,
 • angažuje informatički sistem koji obezbeđuje dnevno ažurnu bazu podataka,
 • vrši dnevno izveštavanje Agencije o isplaćenim iznosima osiguranih depozita sa specificikacijom deponenata i depozita,
 • angažuje adekvatne sigurnosne i interne kontrole u cilju zaštite novčanih transakcija.


Banka koja se prijavljuje na javni konkurs za izbor banke isplatioca mora da dostavi sledeće podatke:

 • izveštaj o prosečnom mesečnom stanju depozita fizičkih lica i prosečan mesečni broj servisiranih deponenata u prethodnih godinu dana
 • podatke o broju filijala, ekspozitura, šaltera i drugih isplatnih mesta, kao i o njihovoj teritorijalnoj lociranosti
 • podatak o informatičkom sistemu koji je u upotrebi.


Kriterijumi za priznavanje kvalifikacije u prvoj fazi postupka su:

 • širina mreže filijala i ekspozitura banke
 • kompatibilnost informatičkog sistema banke sa informatičkim sistemom Agencije
 • prosečan mesečni broj servisiranih deponenata.


Ocenjivanje i rangiranje banaka zasnivaće se na navedenim kriterijumima na način koji je bliže regulisan konkursnom dokumentacijom. Agencija zadržava pravo da odredi minimalni broj bodova za priznavanje kvalifikacije zainteresovanih banaka. Nakon sprovedenog kvalifikacionog postupka sačiniće se rang lista kandidata od tri banke sa najvećim brojem bodova. O sačinjavanju rang liste Agencija će obavestiti kandidate sa te liste. Time će se okončati prva faza restriktivnog postupka.

Samo u slučaju da Narodna banka u toku ove godine donese rešenje o oduzimanju dozvole za rad određenoj banci i rešenje da su ispunjeni uslovi za pokretanje stečajnog postupka nad određenom bankom, Agencija će pozvati banke sa utvrđene rang liste kandidata da dostave finansijsku ponudu, čime će početi druga faza postupka izbora banke isplatioca. Sa izabranom bankom isplatiocem Agencija će zaključiti ugovor koji će važiti da okončanja isplate osiguranih depozita banke u stečaju.

U slučaju da Narodna banka u toku ove godine ne donese takva rešenja, a rang lista od tri kandidata je sačinjena, Upravni odbor Agencije može odlučiti da se produži važnost rang liste kandidata i za sledeću godinu, o čemu će kandidati sa liste biti pismeno obavešteni.

Pravo na učešće u postupku imaju sve banke koje poseduju dozvolu za rad Narodne banke Srbije i koje ispunjavaju uslove navedene u ovom javnom pozivu, a ispunjenost uslova dokazuje se odgovarajućom dokumenatcijom, što će se bliže definisati konkursnom dokumentacijom.

Naknada za otkup konkursne dokumentacije iznosi 1.000 dinara i uplaćuje se na tekući račun Agencije broj 205-4733-51, svrha uplate: «Otkup konkursne dokumentacije JN: OD-1/06». Nakon prezentovanja dokaza o uplati cene otkupa konkursne dokumentacije, zainteresovani ponuđač može preuzeti konkursnu dokumentaciju na adresi Agencije: Knez Mihailova br. 2, 11000 Beograd, II sprat, kancelarija br. 218, svakog radnog dana od 9 do 15 časova ili mu se, na njegov zahtev, konkrusna dokumentacija može dostaviti poštom. Uplaćeni iznos naknade se ne vraća.

Prijave se sačinjavaju prema konkursnoj dokumentaciji i moraju biti dostavljene u roku od 25 dana od dana objavljivanja javnog poziva, i to najkasnije do 12 časova poslednjeg dana isteka roka po lokalnom vremenu. Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti, na adresu Agencije, sa naznakom: «Prijava za kvalifikaciju za javnu nabavku JN: OD-1/06 – NE OTVARATI». Na poleđini koverte mora biti naznačen naziv i adresa ponuđača. Prijave se mogu dostaviti samo na srpskom jeziku.

Rokovi u postupku javne nabavke će se računati prema datumu objavljivanja ovog poziva u «Službenom glasniku RS». Računanje roka se vrši tako što se kao prvi dan roka uzima prvi naredni dan od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku RS». Ukoliko je poslednji dan roka neradni dan, rok ističe prvog narednog radnog dana. Kao neradni dani se računaju subota, nedelja i državni praznici. Blagovremenim će se smatrati prijave koje su do naznačenog roka prispele u Agenciju, bez obzira na način na koji su poslate. Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje i biće vraćene neotvorene po okončanju postupka otvaranja ponuda.

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave, zainteresovani mogu tražiti i dobiti isključivo pisanim putem na adresu Agencije, putem telefaksa broj 011-3287-757 ili elektronskim putem na adresu depozit@bra.gov.yu najkasnije pet dana pre isteka roka za dostavljanje prijava, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Ovaj javni poziv će biti objavljen u «Službenom glasniku RS», dnevnim novinama «Politika» i «Glas javnosti» i na internet stranici Agencije www.bra.gov.yu