Međunarodni projekti
Projekti drugih institucija

Vlada Republike Srbije

Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije

 • Projekat „Podrška sprovođenju Nacionalne strategije održivog razvoja Republike Srbije” (2010-2013) – donacija Kraljevine Švedske (Sida) http://www.odrzivi-razvoj.gov.rs/
 • Projekat „Podrška unapređenju procesa socijalnog uključivanja u Republici Srbiji” (2009-2012) - donacija Švajcarske Konfederacije, koju zastupa Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) http://www.inkluzija.gov.rs/?p=1959
 • Projekat „Izgradnja kapaciteta i instrumenata za inkluzivniji proces evropskih integracija u Republici Srbiji“ (2010-2011) - donacija Kraljevine Norveške http://www.inkluzija.gov.rs/?p=1959
 • Projekat podrške Kabinetu potpredsednika Vlade za evropske integracije da sprovede projekat prelaska sa koncepta smanjenja siromaštva na koncept društvene uključenosti (2010) - donacija Vlade Velike Britanije (DFID) http://www.inkluzija.gov.rs/?p=1959
 • Projekat podrške implementaciji Strategije smanjenja siromaštva u Srbiji -donacija Vlade Velike Britanije (DFID) (2005-2009)
 • Projekat “Izgradnja kapaciteta za nadzor i koordinaciju primene Strategije smanjenja siromaštva“ (2008)- donacija Svetske banke
 • Zajednički projekat „Ka efikasnijem sprovođenju reformi - GOP“ - donacija Kraljevine Norveške (2005-2009)
 • Projekat tranzicione podrške Kancelariji potpredsednika Vlade u procesima integracije sa Evropskom unijom, ekonomskih reformi, dotoka direktnih inostranih investicija i strategije smanjenja siromaštva (2004) - donacija Kraljevine Norveške

Generalni sekretarijat

 • Projekat „Podrška jačanju koordinacije politika u Vladi Republike Srbije” donacija Vlade Velike Britanije (DFID)

Ministarstvo finansija

 • Projekat „Pružanje podrške Ministarstvu finansija u proceni upravljanja javnim finansijama u Srbiji po PEFA metodologiji, 2010“ (2010) - donacija Vlade Velike Britanije (DFID)
 • Projekat „Pružanje podrške Ministarstvu finansija - Upravi za trezor u jačanju kapaciteta u finansijskom planiranju i upravljanju“ (2010) - donacija Vlade Velike Britanije (DFID)
 • Projekat “Strategija Ministarstva finansija za uspešan proces evropske integracije” (2009-2010) - donacija Kraljevine Norveške
 • Projekat „Pružanje podrške Ministarstvu finansija u jačanju kapaciteta Ministarstva za prikupljanje, skladištenje, nadzor i izveštavanje o međunarodnim i lokalnim ekonomskim podacima“ (2009-2010) - donacija Vlade Velike Britanije (DFID)
 • Projekat „Tehnička pomoć za upravljanje programom prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina“ (2009-2010) - donacija Evropske komisije http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/index.aspx
 • Projekat „Tehnička pomoć za upravljanje programom prekogranične saradnje Srbija – Hrvatska“ (2009-2010) - donacija Evropske komisije http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/index.aspx
 • Projekat „Tehnička pomoć za upravljanje programom prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora“ (2009-2010) - donacija Evropske komisije http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/index.aspx
 • Projekat „Jačanje koordinacije Programa prekogranične saradnje i Jedinice za upravljanje Ministarstva finansija“ (2008-2010) - donacija Evropske unije http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/index.aspx
 • Projekat “Uspostavljanje prvog nivoa kontrole i podrška sprovođenju programa prekogranične saradnje“ (2008-2009) - donacija Kraljevine Norveške http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/index.aspx
 • Projekat „Podrška pripremi decentralizovanog sistema upravljanja EU fondovima u Republici Srbiji“ (2008-2009) - donacija Kraljevine Norveške
 • Projekat „Programski budžet Srbije“ (2005-2006) - donacije Kraljevine Norveške

Мinistаrstvо zа rаd, zаpоšljаvаnjе, bоrаčка i sоciјаlnа pitаnjа

 • Projekat konsolidacije naplate i reforme penzijske administracije u Srbiji - kredit Svetske banke (2005-2010)
 • Projekat Fond za socijalne inovacije (2003-2004) - donacija Kraljevine Norveške http://www.sif.minrzs.gov.rs/
 • Projekat razvoja integralne socijalne zaštite i unapređenja standarda stručnog rada (2004-2007) - donacija Kraljevine Norveške;
 • Projekat izrade Strategije smanjenja siromaštva (2003-2004) - donacija Svetske banke, Vlade Velike Britanije (DFID) i Vlade Kraljevine Danske
 • Projekat „Podrška Jedinici za razvoj politika“ (2003) – donacija Vlade Velike Britanije (DFID)

Ministarstvo za ekonomske veze s inostranstvom

 • Projekat podrške odeljenju za koordinaciju pomoći i razvoj (2003-2005) - donacija Vlade Velike Britanije (DFID)