Naplata potraživanja

U okviru sprovođenja stečajnih/likvidacionih postupaka sprovode se i postupci naplate potraživanja banaka u stečaju/likvidaciji od njenih dužnika, a u cilju uvećanja stečajne/likvidacione mase. Agencija je izvršila utvrđivanje iznosa potraživanja banaka po svim osnovama. U cilju konsolidacije vođenja postupka i boljeg upravljanja, formirana je jedinstvena baza podataka, i izvršen je prenos podataka o potraživanjima banaka u stečaju/likvidaciji, kao i o potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih inostranih kredita, odnosno zajmova i preuzete loše aktive banaka u većinskom vlasništvu Republike Srbije.