Beograd, 13.5.2016.

Agencija za osiguranje depozita domaćin sastanaka podgrupa Evropskog regionalnog komiteta Međunarodnog udruženja institucija za osiguranje depozita (IADI)Sednice dve podgrupe Evropskog regionalnog komiteta Međunarodnog udruženja institucija za osiguranje depozita (IADI) održane su u organizaciji Agencije za osiguranje depozita u Beogradu 13.5.2016. godine.

Podgrupa za proučavanje usaglašavanja Direktive 2014/49/EU o osiguranju depozita i Baznih principa delotvornih sistema za osiguranje depozita i Podgrupa za proučavanje pravila o davanju državne pomoći i intervencije sistema za osiguranje depozita obavile su konsultacije u formi okruglog stola, uz učešće delegata iz Italije, Mađarske, Rumunije, Francuske, Crne Gore i Srbije. Cilj diskusije članova pojedinačnih podgrupa bila je razrada stručnih dokumenata koja je predložio italijanski Fond za osiguranje međubankarskih depozita.

Tokom prve sednice, predstavljena je detaljna komparativna analiza Baznih principa (skupa načela u oblasti osiguranja depozita, koji su objavili IADI i Bazelski komitet za kontrolu banaka, a usvojili Svetska banka i Međunarodni monetarni fond) i odredaba Direktive EU o osiguranju depozita radi identifikacije poklapanja i razlika.

Druga podgrupa analizirala je dosadašnje intervencije sistema za osiguranje depozita u zemljama Evropske Unije, odnosno uslove pod kojima je Evropska komisija tumačila korišćenje fondova za osiguranje depozita za pomoć problematičnim finansijskim institucijama, u skladu s regulativom kojom se uređuje korišćenje državne pomoći.

IADI je međunarodno strukovno udruženje osnovano 2002. godine, koje danas ima preko stotinu članova, saradnika i partnera, od čega čak 80 institucija za osiguranje depozita iz celog sveta. Evropski regionalni komitet okuplja članice tog udruženja iz Evrope i nastoji da u okviru IADI zastupa njihove interese i unapredi profesionalnu razmenu i interakciju.