22.-24. juna 2016. godine Ohrid .

Održan četvrti regionalni sastanak osiguravača depozitaFond za osiguranje depozita Makedonije bio je domaćin 4. sastanka osiguravača depozita zemalja iz regiona Balkana, koji su članovi Evropskog foruma osiguravača depozita. Sastanak je održan od 22. do 24. juna 2016. godine u Ohridu.

Osiguravači depozita iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Srbije, koji su prethodno zaključili Memorandum o razumevanju, razmenili su mišljenja u vezi s ulogom i funkcijama fondova za osiguranje depozita u jačanju finansijske stabilnosti u vreme političkih i ekonomskih kriza. Rukovodioci i stručni saradnici regionalnih institucija za osiguranje depozita govorili su o jedinstvenoj, ali i o zajedničkoj praksi u saradnji s drugim finansijskim institucijama u smislu podrške finansijskoj stabilnosti i sigurnosti depozita u slučaju krize, s obzirom na njihove različite zakonske mandate. Osim toga, obavili su i konsultacije u vezi s daljim jačanjem regionalne saradnje i bilateralne pomoći u pravcu pružanja podrške i doprinosa sveukupnoj finansijskoj stabilnosti regiona.

Učesnici su ponovili ocenu da su regionalni sastanci izuzetno korisni, posebno u smislu prenosa znanja o novim zbivanjima u okviru Evropske Unije, odnosno unapređenja sistema osiguranja depozita, te razmene specifičnih iskustava pojedinih jurisdikcija u usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva s pravnim tekovinama Evropske Unije. Redovna saradnja u okviru regiona nastaviće se i ubuduće, a obuhvatiće i zastupanje zajedničkih interesa u okviru Evropskog foruma osiguravača depozita.