Imenovanje direktora Agencije za osiguranje depozita za potpredsednika Evropskog odbora Međunarodnog udruženja osiguravača depozita

Direktor Agencije za osiguranje depozita Lidija Perović jednoglasno je izabrana za potpredsedavajuću Evropskog regionalnog odbora Međunarodnog udruženja osiguravača depozita (IADI) na sastanku tog tela 11-12. februara u Torinu (Italija).

U svom inauguracionom govoru je istakla da je taj izbor privilegija kako za nju lično, tako i za Agenciju za osiguranje depozita, koja je partner svim institucijama uključenim u promovisanje i održavanje finansijske stabilnosti u Srbiji. Posebno istakavši podršku Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita njenom imenovanju na ovu važnu funkciju, ona je naglasila da će svojim profesionalnim radom i iskustvom, zajedno sa svojim timom, nastojati da unapredi projekte Evropskog regionalnog komiteta i multilateralnu saradnju unutar IADI.

IADI je međunarodno strukovno udruženje osnovano 2002. godine, sa 80 članova iz celog sveta. Agencija za osiguranje depozita je član IADI od 2011. godine. Cilj udruženja je stvaranje mreže profesionalnih organizacija za osiguranje depozita u svetu, a posebno unapređenja sistema osiguranja depozita. Evropski regionalni odbor obuhvata sve članice IADI iz Evrope (29 članica) i ima za cilj uspostavljanje i razvoj saradnje s evropskim institucijama i regulatorima.