15. i 16. 03. 2017.

Studenti u poseti Agenciji za osiguranje depozitaAgencija za osiguranje depozita je 15. i 16. marta 2017. godine održala više predavanja za studente Ekonomskog fakulteta u Subotici. O sistemu osiguranja depozita u Srbiji, temi po izboru Studentskog parlamenta, govorili su zaposleni u Sektoru za praćenje i očuvanje finansijske stabilnosti.

Studentima je ukazano na značaj i ulogu Agencije za osiguranje depozita u obezbeđenju finansijske stabilnosti, očuvanju i jačanju poverenja javnosti. Predstavljene su osnovne karakteristike sistema osiguranja depozita i objašnjeno kako se prikupljaju i ulažu sredstva Fonda za osiguranje depozita, kao i u kojim se sve slučajevima i za koje namene mogu koristiti.

Posebno je ukazano na važnost što bržeg početka isplate osiguranih iznosa, kao i na činjenicu da Agencija u praksi započinje isplatu osiguranih deponenata znatno brže nego što je predviđeno Zakonom o osiguranju depozita (sedam radnih dana od otvaranja stečaja), pa i evropskim propisima (nacionalni sistemi EU će taj standard biti dužni da uvedu tek 2024. godine).