Aktuelno

Treći sastanak osiguravača depozita iz regiona Balkana – potpisan Memorandum o razumevanju

Nakon prethodna dva sastanka održana u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u 2015. godini, predstavnici institucija za osiguranje depozita iz regiona Balkana, koje su članice Evropskog foruma osiguravača depozita, okupili su se 11.3.2016. godine u Srbiji (na Zlatiboru) radi dalje razmene znanja, iskustava i najbolje prakse u oblasti osiguranja depozita.

Tom prilikom, institucije za osiguranje depozita iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske Makedonije, Crne Gore i Srbije zaključile su multilateralni Memorandum o razumevanju u cilju jačanja međusobne saradnje i stručne razmene.

Memorandumom je predviđeno da potpisnici kreiraju zajedničke platforme radi zastupanja svojih interesa u međunarodnim organizacijama, da unaprede iskustvo i stručna znanja, kao i da bližom saradnjom doprinesu jačanju finansijske stabilnosti u regionu. Ti ciljevi biće ostvareni razmenom podataka o stanju finansijskog i bankarskog sektora, učešćem u istraživačkim projektima, zajedničkim simulacijama rešavanja kriznih situacija u bankama, unapređenjem regulatornog okvira i prakse, obrazovanjem ekspertskih tela, razmenom i edukacijom zaposlenih i slično.

U okviru sastanka, održane su panel diskusije posvećene praćenju rizika i utvrđivanju premija osiguranja depozita, kao i finansiranju i upravljanju fondom za osiguranje depozita.

Program

Prezentacije:

Uvođenje sistema diferencijalne premije kod zaštite depozita u bankarskom sektoru Crne Gore

Praćenje rizika i utvrđivanje stope premije osiguranja depozita – Albanija (engleski)

Ocena adekvatnosti sredstava Fonda za osiguranje depozita u odnosu na procenjeni rizik banaka – Bosna i Hercegovina

Praćenje rizika i određivanje premije osiguranja depozita – Srbija

Finansiranje i upravljanje Fondom – Albanija (engleski)

Finansiranje i investicije Fonda – Makedonija

Finansiranje i upravljanje Fondom – Srbija