Objave
Arhiva

Imenovanje direktora Agencije za osiguranje depozita za potpredsednika Evropskog odbora Međunarodnog udruženja osiguravača depozita

Treći sastanak osiguravača depozita iz regiona Balkana – potpisan Memorandum o razumevanju

Radne grupe Evropskog regionalnog komiteta Međunarodnog udruženja osiguravača depozita sastale se u Beogradu

Održana predavanja za studente povodom Svetske nedelje novca

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Obaveštenje imaocima akcija Železničke štedno-kreditne zadruge 1891 o raspodeli novčanog dela viška likvidacione mase.

Poziv klijentima brokersko-dilerskog društva OLIMPIA INVEST a.d. Beograd da prijave potraživanja.

Obaveštenje o prenosu portfelja osiguranja a.d.o.Takovo Kragujevac, u likvidaciji

Rešenje Privrednog suda u Kragujevcu o otvaranju postupka likvidacije nad Takovo osiguranjem

Obaveštenje o statusu polisa autoodgovornosti i zelene karte Takovo osiguranja

Obaveštenje o podnošenju zahteva za naknadu štete Takovo osiguranju

Obaveštenje o pokretanju likvidacionog postupka nad Takovo osiguranjem a.d.o.

Javni konkurs za izbor kandidata za nezavisne članove Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

Prilog 1 - Obrazac radne biografije
Prilog 2 - Obrazac izjave

16. februar 2014.
Univerzal banka a.d. Beograd

POZIV klijentima Univerzal banke a.d. Beograd da prijave potraživanja po osnovu sredstava na dinarskim namenskim računima za trgovanje hartijama od vrednosti

10. februar 2014.
Univerzal banka a.d. Beograd

OGLAS o otvaranju stečajnog postupka nad Univerzal bankom

06. februar 2014.
Univerzal banka a.d. Beograd

OBAVEŠTENJE o načinu izmirivanja obaveza prema Univerzal banci

06. februar 2014.
Univerzal banka a.d. Beograd

UPUTSTVO za podnošenje prijave potraživanja Privrednom sudu u Beogradu

04. februar 2014.
Univerzal banka a.d. Beograd

INFORMATOR o isplati osiguranog iznosa depozita

04. februaru 2014.
Univerzal banka a.d. Beograd

OBAVEŠTENJE RFPIO o isplati penzija korisnicima usluga Univerzal banke

04. februar 2014.
Univerzal banka a.d. Beograd

SPISAK EKSPOZITURA Banke Poštanske štedionice za isplatu osiguranih iznosa depozita

03. februar 2014.
Univerzal banka a.d. Beograd

OBAVEŠTENJE o datumu početka isplate deponentima Univerzal banke a.d. Beograd

03. februar 2014.
Univerzal banka a.d. Beograd

UPUTSTVO za davanje ovlašćenja fizičkih lica za preuzimanje osiguranih iznosa

03. februar 2014.
Univerzal banka a.d. Beograd

OVLAŠĆENJE za pravna lica