Oglasi
Arhiva oglasa

2011.

22. novembar 2011.

ISPRAVKA O G L A SA ZA PRODAJU IDEALNIH DELOVA NEPOKRETNOSTI ČIJI SU SUVLASNICI JUGOBANKA AD BEOGRAD U STEČAJU,ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD, NLBBANKA AD BEOGRAD,JUGOBANKA JUGBANKA AD KOSOVSKA MITROVICA,JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM
ŠIFRA TENDERA: T-N-09/11

21. novembar 2011.

O G L A S ZA PRODAJU IDEALNIH DELOVA NEPOKRETNOSTI ČIJI SU SUVLASNICI JUGOBANKA AD BEOGRAD U STEČAJU, ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD, NLBBANKA AD BEOGRAD, JUGOBANKA JUGBANKA AD KOSOVSKA MITROVICA,JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM
ŠIFRA TENDERA: T-N-09/11

21. novembar 2011.

O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI JUGOBANKE U STEČAJU , BEOBANKE U STEČAJU I INVESTBANKE U STEČAJU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM
ŠIFRA LICITACIJE: T-N-08/11

31. oktobar 2011.

OGLAS ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA JAVNIM NADMETANJEM - LICITACIJOM
ŠIFRA LICITACIJE: L-V-02/11

03. oktobar 2011.

O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI BEOBANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM
ŠIFRA LICITACIJE: L-N-08/11

22. septembar 2011.

O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI PLAVA TAČKA OSIGURANJA U LIKVIDACIJI I BORSKE BANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM
ŠIFRA LICITACIJE: L-N-07/11

06. septembar 2011.

O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI CONTROL BANKE U STEČAJU I JIK BANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM
ŠIFRA LICITACIJE: L-N-06/11

07. septembar 2011.

O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI JUGOBANKE U STEČAJU , BEOBANKE U STEČAJU, ŠKO „DENARIUS U STEČAJU I VOZILA ŠKO DENARIUS U STEČAJU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM
ŠIFRA LICITACIJE: T-N-07/11

06. septembar 2011.

O G L A S ZA PRODAJU IDEALNIH DELOVA NEPOKRETNOSTI ČIJI SU SUVLASNICI JUGOBANKA AD BEOGRAD U STEČAJU,ALPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD, NLBBANKA AD BEOGRAD,JUGOBANKA JUGBANKA AD KOSOVSKA MITROVICA,JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM
ŠIFRA TENDERA: T-N-06/11

09. avgust 2011.

O G L A S ZA PRODAJU IMOVINE BEOBANKE AD BEOGRAD U STEČAJU INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA – FABRIKE ODLIVAKA I MODELA FOM-„NOVE LIVNICE“) JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM
ŠIFRA TENDERA: T-N-05/11

25. jul 2011.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE U PRVOJ FAZI RESTRIKTIVNOG POSTUPKA ZA IZBOR BANKE ISPLATIOCA

23. jun 2011.

O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI JUGOBANKE U STEČAJU ,BEOBANKE U STEČAJU,I VOZILA AGENCIJE JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM
ŠIFRA LICITACIJE: L-N-04/11

23. jun 2011.

O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI INVESTBANKE U STEČAJU, VALJEVSKE BANKE U STEČAJU,JIK BANKE U STEČAJU,ŠKO DENARIUS U STEČAJU I VOZILA ŠKO DENARIUS U STEČAJU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM
ŠIFRA TENDERA: T-N-04/11

19. maj 2011.

O G L A SZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI INVESTBANKE U STEČAJU ,ASTRA BANKE U STEČAJU, IMPERIAL OSIGURANJA U STEČAJU I JIK BANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM
ŠIFRA LICITACIJE: L-N-03/11

28. mart 2011.

O G L A S ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI RAJ BANKE U STEČAJU JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM
ŠIFRA TENDERA: T-P-01/11

28. mart 2011.

O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ŠTEDNO KREDITNE ZADRUGE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA U STEČAJU, JUGOBANKE U STEČAJU, INVESTBANKE U STEČAJU, VALJEVSKE BANKE U STEČAJU I VOZILA MORAVA OSIGURANJA U LIKVIDACIJI JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM
ŠIFRA TENDERA: T-N-03/11

21. februar 2011.

O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI BORSKE BANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM
ŠIFRA LICITACIJE: L-N-02/11

07. februar 2011.

O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI VALJEVSKE BANKE U STEČAJU JAVNIM NADMETANJEM-LICITACIJOM
ŠIFRA LICITACIJE: L-N-01/11

07. februar 2011.

O G L A S ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI ŠTEDNO KREDITNE ZADRUGE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA U STEČAJU, JUGOBANKE U STEČAJU, VALJEVSKE BANKE U STEČAJU I VOZILA MORAVA OSIGURANJA U LIKVIDACIJI JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM
ŠIFRA TENDERA: T-N-02/11

21. januar 2011.

O G L A S ZA PRODAJU IMOVINE BEOBANKE AD BEOGRAD U STEČAJU INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA –FABRIKE ODLIVAKA I MODELA (FOM-„NOVE LIVNICE“) JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA-TENDEROM
ŠIFRA TNDERA: T-N-01/11


Arhiva oglasa 2018. 2017.  2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.