Oglasi
Arhiva oglasa

2012.

04. decembar 2012.

Oglas za prodaju pokretne imovine-opreme, u vlasništvu Beobanke AD Beograd u stečaju javnim nadmetanjem-licitacijom
L-O-01/12

04. decembar 2012.

Oglas za prodaju nepokretnosti Investbanke u stečaju i Plava tačka Osiguranja u likvidaciji javnim prikupljanjem ponuda-tenderom
T-N-05/12

26. novembar 2012.

Javni poziv za dostavljanje Ponude za pružanje usluga posredovanja u trgovini finansijskim instrumentima

26. novembar 2012.

Oglas za prodaju motornog vozila prikupljanje ponuda - tenderom
T-V-01/12

19. novembar 2012.

Oglas za prodaju nepokretnosti borske banke u stečaju i jugobanke u stečaju javnim nadmetanjem-licitacijom
L-N-04/12

19. novembar 2012.

Oglas za prodaju nepokretnosti čiji su idealni suvlasnici 8/10 Jugobanka u stečaju i 2/10 KBC Banka ad Beograd javnim nadmetanjem-licitacijom
L-N-03/12

19. novembar 2012.

Oglas za prodaju nepokretnosti čiji su idealni suvlasnici 4/10 Jugobanka u stečaju i 6/10 Alpha Bank Srbija ad beograd javnim nadmetanjem-licitacijom
L-N-02/12

17. jul 2012.

Oglas za za prodaju vlasničkog udela «Plava tačka osiguranja» a.d. Beograd u likvidaciji u privrednom društvu ATTC «Plava tačka» doo Ada javnim nadmetanjem – licitacijom
L-A-01/12

10. maj 2012.

Oglas za prodaju nepokretnosti Borske banke u stečaju javnim nadmetanjem - licitacijom
L-N-01/12

10. maj 2012.

Oglas za prodaju nepokretnosti Jugobanke u stečaju, Control banke u stečaju, Imperial osiguranja u stečaju i nepokretnosti i vozila štedno kreditne organizacije Denarius u stečaju, javnim prikupljanjem ponuda-tenderom
T-N-02/12

06. februar 2012.

Ispravka oglasa za prodaju nepokretnosti Jugobanke u stečaju, JIK banke u stečaju, Investbanke u stečaju, Control banke u stečaju, Imperial osiguranja u stečaju i Plava tačka osiguranja u likvidaciji javnim prikupljanjem ponuda-tenderom
T-N-01/12

27. januar 2012.

Javni poziv za dostavljanje prijava za kvalifikaciju u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke usluge pravnog savetnika
broj JN - 02/12

27. januar 2012.

Javni poziv za dostavljanje prijava za kvalifikaciju u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke usluge finansijskog savetnika/revizorske kuće
Broj JN - 01/12

26. januar 2012.

Oglas za prodaju nepokretnosti Jugobanke u stečaju, JIK banke u stečaju, Investbanke u stečaju, Control banke u stečaju, Imperial osiguranja u stečaju i Plava tačka osiguranja u likvidaciji javnim prikupljanjem ponuda-tenderom
šifra tendera: T-N-01/12)

 


Arhiva oglasa 2018. 2017.  2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.