Oglasi
Arhiva oglasa

2014.

30. decembar 2014.

Oglas za prodaju nepokretnosti Nove Agrobanke u stečaju javnim nadmetanjem – licitacijom

Dokument

29. decembar 2014.

Oglas za tendersku prodaju nepokretne i pokretne imovine u paketu u vlasništvu Beobanke a.d. Beograd, u stečaju (Nova Livnica).

Dokument

Oglas za tendersku prodaju vozila u vlasništvu stečajnih / likvidacionih dužnika

Dokument

11. decembar 2014.

Oglas za prodaju nepokretnosti Investbanke u stečaju i Plave tačke osiguranja u likvidaciji javnim prikupljanjem ponuda – tenderom;

Dokument

Oglas za prodaju nepokretnosti Nove Agrobanke u stečaju i suvlasnika Jugobanke u stečaju i Alpha bank javnim nadmetanjem – licitacijom.

Dokument

02. decembar 2014.

Finansijski savetnik za prodaju većinskog udela u Komercijalnoj banci a.d. Beograd - Poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti

Dokument

25. novembar 2014.

Oglas za prodaju nepokretnosti Univerzal banke a.d. Beograd u stečaju javnim nadmetanjem – licitacijom.

Dokument

20. novembar 2014.

Oglas za prodaju nepokretnosti Privredne banke Beograd, u stečaju javnim nadmetanjem-licitacijom

Dokument

Oglas za prodaju nepokretnosti Raj banke, u stečaju i Borske banke, u stečaju javnim nadmetanjem-licitacijom

Dokument

13. novembar 2014.

Oglas za prodaju nepokretnosti Jugobanke a.d. Beograd, u stečaju i MB Union banke a.d. Beograd, u stečaju javnim nadmetanjem – licitacijom.

Dokument

07. novembar 2014.

Zaključak Osnovnog suda u Bečeju o javnoj prodaji nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem

Dokument

30. oktobar 2014.

Zaključak Privrednog suda u Subotici o prvom usmenom javnom nadmetanju za prodaju popisanih pokretnih stvari ROLL PACK DOO.

Dokument

29. oktobar 2014.

Zaključak Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu o prodaji nepokretnosti u Ugrinovcima usmenim javnim nadmetanjem

Dokument

Oglas za prodaju poslovnih zgrada u vlasništvu Jugobanke i Alpha bank u Beogradu (Stari grad)

Dokument

Oglas za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Beobanke u Beogradu (Stari grad)

Dokument

27. oktobar 2014.

Zaključak Osnovnog suda u Novom Sadu o javnoj prodaji nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem.

Dokument

17. oktobar 2014.

Zaključak Osnovnog suda u Subotici o određivanju druge javne prodaje nepokretnosti izvršnog dužnika "Montrom" d.o.o. Palić javnim nadmetanjem.

Dokument

15. oktobar 2014.

Oglas za tendersku prodaju imovine u vlasništvu Beobanke a.d. Beograd, u stečaju – FOM Nove Livnice

Dokument

Oglas za prodaju vozila u vlasništvu stečajnih dužnika javnim nadmetanjem - licitacijom

Dokument

03. oktobar 2014.

Prodaja akcija Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica – Produžetak roka za dostavljanje izjava o zainteresovanosti

Dokument

25. septembar 2014.

Prodaja akcija Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica – Poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti

Oglas

Deskriptivni dokument sa podacima o Jugobanci Jugbanci a.d. Kosovska Mitrovica

Dokument

23. septembar 2014.

Zaključak Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici o prvoj javnoj prodaji nekretnine u izvršnom postupku putem usmenog javnog nadmetanja

Oglas

23. septembar 2014.

Zaključak Osnovnog suda u Senti o drugoj javnoj prodaji nepokretnosti radi naplate potraživanja izvršnog poverioca Razvojne banke Vojvodine a.d. Novi Sad - u stečaju

Oglas

22. avgust 2014.

Oglas za prodaju u paketu vozila i ležajeva ŠKO AIK Vranje AD u likvidaciji javnim prikupljanjem ponuda - tenderom

Oglas

21. avgust 2014.

Poziv za podnošenje izjava o zainteresovanosti za preuzimanje portfelja osiguranja ADO „Takovo osiguranja“ u likvidaciji

Oglas

05. avgust 2014.

Zaključak Osnovnog suda u Novom Sadu o prvoj javnoj prodaji nekretnine u izvršnom postupku putem usmenog javnog nadmetanja

Zaključak

10. jul 2014.

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga procene tržišne vrednosti imovine stečajnih/likvidacionih dužnika

Preuzmite poziv
Preuzmite izjavu o zainteresovanosti
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Pitanja i odgovori 3
Pitanja i odgovori 4

16. jun 2014.

Prodaja vozila u vlasništvu stečajnog dužnika Nove Agrobanke a.d. Beograd javnim nadmetanjem (šifra licitacije: L-V-01/14)

Oglas

16. jun 2014.

Prodaja vozila u vlasništvu stečajnog dužnika Univerzal banke a.d. Beograd javnim nadmetanjem (šifra licitacije: L-V-03/14)

Oglas

16. jun 2014.

Prodaja vozila u vlasništvu stečajnog dužnika Razvojne banke Vojvodine a.d. Novi Sad javnim nadmetanjem (šifra licitacije: L-V-02/14)

Oglas

16. april 2014.

Prodat deo imovine Beobanke a.d. Beograd u stečaju

Oglas

14. mart 2014.

Oglas o prodaji pokretne imovine u vlasništvu Beobanke a.d. Beograd u stečaju javnim nadmetanjem - licitacijom

Oglas

04. mart 2014.

Zaključak Osnovnog suda u Subotici o prodaji nekretnine u izvršnom postupku putem usmenog javnog nadmetanja

Zaključak

04. mart 2014.

Oglas o izdavanju u zakup slobodnog poslovnog prostora i garažnih mesta Privredne banke a.d. Beograd u stečaju

Oglas

14. januar 2014.

Zaključak Osnovnog suda u Novom Sadu o prodaji nekretnine u izvršnom postupku putem usmenog javnog nadmetanja

Zaključak


Arhiva oglasa 2018. 2017.  2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.