Oglasi
Arhiva oglasa

2017.

08. novembar 2017.

Obaveštenje o prodaji nepoкretnosti čiji su idedealni suvlasnici 4/10 Jugobanкa a.d. Beograd u stečaju i 6/10 Jubanкa a.d. Beograd javnim nadmetanjem-licitacijom (šifra licitacije: l-3/17)

Dokument


12. oktobar 2017.

Obaveštenje o odlaganju prodaje nepokretnosti Takovo osiguranja u likvidaciji

Dokument


20. septembar 2017.

Oglas za prodaju nepokretnosti Univerzal banke u stečaju, Takovo osiguranja u likvidaciji, SIM osiguranja u stečaju, Jugobanke u stečaju i Beobanke u stečaju javnim nadmetanjem - licitacijom (šifra licitacije: L-1/17)

Dokument


28. jul 2017.

Javni poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti – konsultant za reviziju IT sistema

Dokument


28. jun 2017.

Oglas za izdavanje u zakup poslovnog prostora u Beogradu, Nišu i Valjevu (Nova Agrobanka u stečaju)

Dokument


12. jun 2017.

Poziv akcionarima MB banke a.d. Niš u likvidaciji da dostave instrukcije za isplatu likvidacionog viška

Dokument


23. februar 2017.

Poziv Ministarstva finansija – Uprave za javni dug Republike Srbije za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje

Dokument


25. januar 2017.

Oglas za prodaju udela Takovo osiguranja ado u likvidaciji u Televiziji Kanal 9, Kragujevac

Dokument


10. januar 2017.

Poziv poveriocima Investbanke a.d. Beograd u stečaju da dostave instrukcije za isplatu

Dokument


2016.

05. decembar 2016.

Poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti – pravni konsultant (ref. br. 2A.3.1.2)

Dokument


23. novembar 2016.

Poziv poveriocima prvog isplatnog reda Lozničke banke u stečaju za dostavu instrukcija za prenos sredstava

Dokument

Obrazac instrukcija za prenos sredstava

Dokument


19. oktobar 2016.

Poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti – individualni konsultant za upravljanje imovinom (ref.br. 2.a.1.1.1. I 2.a.1.1.2)

Dokument


19. oktobar 2016.

Poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti – individualni konsultant za podršku razvoju sistema kontrole i nadzora u Agenciji za osiguranje depozita (ref.br. 2.a.1.5)

Dokument


10. oktobar 2016.

Poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti – domaća konsultantska kuća za procenu naplativosti potraživanja i sredstava obezbeđenja (ref.br. 2 A.3.17)

Dokument


10. avgust 2016.

Poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti za poziciju viši finansijski analitičar (Projekat jačanja sistema za osiguranje depozita)

Dokument


10. avgust 2016.

Poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti za poziciju pravni konsultant (Projekat jačanja sistema za osiguranje depozita)

Dokument


22. jun. 2016.

Oglas za tendersku prodaju pokretne imovine Univerzal banke u stečaju (šifra tendera: T-P-01/16).

Dokument


17. jun. 2016.

Javni konkurs za izbor nezavisnog člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita

Dokument
Obrazac radne biografije
Obrazac izjave

14. jun. 2016.

Oglas za prodaju udela Astra banke a.d. Beograd, u stečaju u Yunet International d.o.o. Beograd

Dokument
Deskriptivni dokument

22. jun. 2016.

Oglas za tendersku prodaju pokretne imovine Univerzal banke u stečaju (šifra tendera: T-P-01/16).

Dokument

17. jun. 2016.

Javni konkurs za izbor nezavisnog člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita

Dokument
Obrazac radne biografije
Obrazac izjave

14. jun. 2016.

Oglas za prodaju udela Astra banke a.d. Beograd, u stečaju u Yunet International d.o.o. Beograd

Dokument
Deskriptivni dokument

07. jun. 2016.

Javni konkurs za izbor dva direktora – člana Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita

Dokument
Obrazac radne biografije
Obrazac izjave

10. maj. 2016.

Oglas za prodaju udela u ATTC „Plava tačka“ d.o.o. Ada u vlasništvu „Plava tačka osiguranje“ a.d. Beograd u likvidaciji

Dokument


10. maj. 2016.

Oglas za tendersku prodaju nepokretnosti u vlasništvu Razvojne banke Vojvodine u stečaju, Kosovske banke u stečaju, Privredne banke Beograd u stečaju, MB Union banke u stečaju, Agrobanke u stečaju, Borske banke u stečaju, Nove Agrobanke u stečaju, Jugobanke u stečaju i Beobanke u stečaju (šifra tendera T-N-06/16).

Dokument


19. april 2016.

Oglas za prodaju nepokretnosti u vlasništvu Nove Agrobanke a.d. Beograd, u stečaju javnim nadmetanjem-licitacijom (šifra licitacije: L-N-03/16)

Dokument


06. april 2016.

Oglas za prodaju nepokretnosti u vlasništvu Univerzal banke a.d. Beograd u stečaju, Agrobanke a.d. Beograd u stečaju i Sim osiguranja a.d. Beograd u stečaju javnim nadmetanjem/licitacijom (šifra licitacije: L-N-02/16)

Dokument


28. mart 2016.

Oglas za tendersku prodaju nepokretne imovine Razvojne banke Vojvodine a.d. Novi Sad, u stečaju (šifra tendera: T-N-05/16)

Dokument


28. mart 2016.

Oglas za tendersku prodaju imovine Beobanke a.d. Beograd, u stečaju – Nova Livnica (šifra tendera: T-N-04/16)

Dokument

-->

10. maj. 2016.

Oglas za prodaju udela u ATTC „Plava tačka“ d.o.o. Ada u vlasništvu „Plava tačka osiguranje“ a.d. Beograd u likvidaciji

Dokument


10. maj. 2016.

Oglas za tendersku prodaju nepokretnosti u vlasništvu Razvojne banke Vojvodine u stečaju, Kosovske banke u stečaju, Privredne banke Beograd u stečaju, MB Union banke u stečaju, Agrobanke u stečaju, Borske banke u stečaju, Nove Agrobanke u stečaju, Jugobanke u stečaju i Beobanke u stečaju (šifra tendera T-N-06/16).

Dokument


19. april 2016.

Oglas za prodaju nepokretnosti u vlasništvu Nove Agrobanke a.d. Beograd, u stečaju javnim nadmetanjem-licitacijom (šifra licitacije: L-N-03/16)

Dokument


06. april 2016.

Oglas za prodaju nepokretnosti u vlasništvu Univerzal banke a.d. Beograd u stečaju, Agrobanke a.d. Beograd u stečaju i Sim osiguranja a.d. Beograd u stečaju javnim nadmetanjem/licitacijom (šifra licitacije: L-N-02/16)

Dokument


28. mart 2016.

Oglas za tendersku prodaju nepokretne imovine Razvojne banke Vojvodine a.d. Novi Sad, u stečaju (šifra tendera: T-N-05/16)

Dokument


28. mart 2016.

Oglas za tendersku prodaju imovine Beobanke a.d. Beograd, u stečaju – Nova Livnica (šifra tendera: T-N-04/16)

Dokument


14. mart 2016.

Javni poziv za podnošenje prijava u postupku za izbor banke isplatioca

PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA BANKE ISPLATIOCA

TENDERSKA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU IZBORA BANKE ISPLATIOCA


02. mart 2016.

Oglas za tendersku prodaju nepokretnosti Razvojne banke Vojvodine u stečaju, Privredne banke Beograd u stečaju, Agrobanke u stečaju, Borske banke u stečaju, Nove Agrobanke u stečaju i Jugobanke u stečaju (šifra tendera: T-N-03/16).

Dokument


02. mart 2016.

Oglas za tendersku prodaju nepokretnosti u suvlasništvu i pokretne imovine u vlasništvu Astra banke u stečaju (šifra tendera: T-N-02-16).

Dokument


01. mart 2016.

Oglas za prodaju nepokretnosti Razvojne banke Vojvodine u stečaju, Borske banke u stečaju i Privredne banke u stečaju javnim nadmetanjem – licitacijom (šifra licitacije: L-N-01/16).

Dokument


02. februar 2016.

Oglas za tendersku prodaju imovine Kosovske banke u stečaju, Privredne banke Beograd u stečaju i MB Union banke u stečaju (šifra tendera: T-N-01/16).

Dokument


12.januar 2016.

Oglas za prodaju udela "Plava tačka osiguranja" a.d. Beograd, u likvidaciji u ATTC "Plava tačka" d.o.o. Ada

Dokument

Arhiva oglasa 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011.