Prodaja kapitala
Okončani postupci prodaje kapitala banaka

Čačanska banka a.d. Čačak

 • Javni poziv objavljen dana 25. novembra 2013. godine
 • Predmet prodaje: 76,74% akcionarskog kapitala Čačanske banke u vlasništvu Republike Srbije, Evropske banke za obnovu i razvoj, Međunarodne finansijske korporacije i Beogradske banke a.d. Beograd u stečaju
 • Izjave o zainteresovanosti podnete od strane tri potencijalna ponuđača
 • Prvorangirani ponuđač: Türkiye Halk Bankasi A.Ş.
 • Ugovor o kupoprodaji akcija Čačanske banke je potpisan sa Türkiye Halk Bankasi A.Ş.dana 20. marta 2015. godine
 • Cena za akcije koje su bile predmet prodaje je iznosila 10,1 miliona evra
 • Transakcija je izvršena 27. maja 2015. godine.
 • Finansijski savetnik: Ernst&Young d.o.o. Beograd

Jubanka a.d. Beograd

 • Javni poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti objavljen 28. maja 2004. godine
 • Predmet prodaje 88,64% akcija Jubanke
 • Izjave o zainteresovanosti: tri potencijalna ponuđača su podnela Izjave o zainteresovanosti što je uslov za učešće u procesu tenderske prodaje. Sva tri ponuđača su obavila finansijski i pravni pregled banke (due diligence).
 • Prvorangirani ponuđač: AlphaBank iz Grčke
 • Ugovor o kupovini i prodaji akcija Jubanke potpisan sa AlphaBank dana 26. januara 2005. godine
 • Cena za akcije koje bile predmet prodaje je iznosila 152 miliona evra
 • Transakcija izvršena 3. februara 2005. godine
 • Finansijski savetnik: BNP Paribas

Novosadska banka a.d. Novi Sad

 • Javni poziv objavljen 24. septembra 2004. godine
 • Predmet prodaje82,98% kapitala Novosadske banke
 • Izjave o zainteresovanosti: šest potencijalnih ponuđača dostavilo izjave o zainteresovanosti, od kojih su tri izvršila pravni i finansijski pregled banke
 • Prvorangirani ponuđač: Erste Bank iz Austrije
 • Ugovor o kupovini i prodaji akcija Novosadske banke u vlasništvu države potpisan sa Erste Bank dana 15. jula 2005. godine
 • Cena za akcije koje su bile predmet ponude je iznosila 73 miliona evra
 • Transakcija izvršena 9. avgusta 2005. godine
 • Finansijski savetnik: BNP Paribas

Continental banka a.d. Novi Sad

 • Javni poziv objavljen 24. septembra 2004. godine
 • Predmet prodaje 98,43% akcionarskog kapitala Continental banke
 • Izjave o zainteresovanosti: četiri potencijalna kupca su dostavila izjave o zainteresovanosti, od kojih su dva ponuđača izvršila pravni i finansijski pregled banke
 • Prvorangirani ponuđač: Nova Ljubljanska Banka iz Slovenije
 • Ugovor o kupovini i prodaji akcija Continental banke je potpisansa Novom Ljubljanskom Bankom dana 6. jula 2005. godine
 • Cena za akcije koje su bile predmet ponude je iznosila 49,5 miliona evra
 • Transakcija izvršena 31. jula 2005. godine
 • Finansijski savetnik: BNP Paribas.

Niška banka a.d. Niš

 • Javni poziv objavljen 31. januara 2005. godine
 • Predmet prodaje 89,4% akcionarskog kapitala Niške banke
 • Izjave o zainteresovanosti: dostavljene od strane četiri potencijalna ponuđača.
 • Prvorangirani ponuđač: OTP Bank iz Mađarske
 • Ugovor o kupovini i prodaji akcija Niške banke potpisan sa OTP Bank iz Mađarske dana 23. decembra 2005. godine
 • Cena za akcije koje su bile predmet prodaje je iznosila 14,2 miliona evra.
 • Transakcija izvršena 7. marta 2006. godine
 • OTPBank se obavezala da investira dodatnih 20 miliona evra u Nišku banku
 • Finansijski savetnik: ING

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad

 • Javni poziv objavljen 30. septembra 2005. godine
 • Predmet prodaje: 99.44% akcionarskog kapitala Vojvođanske banke
 • Izjave o zainteresovanosti: jedanaest strateških investitora je podnelo izjavu o zainteresovanosti za učešće u postupku
 • Prvorangirani ponuđač: NationalbankofGreece iz Grčke (NBG).
 • Ugovora o kupoprodaji akcija Vojvođanske banke potpisan sa NationalbankofGreece dana 12. septembra 2006. godine
 • Cena za akcije koje su bile predmet prodaje je iznosila 385 miliona evra.Prema uslovima iz Ugovora, na dan izvršenja kupac je uplatio 360 miliona evra na račun Republike Srbije, ostatak od 25 miliona evra je bio zadržan na privremenom depozitnom računu u periodu od 18 meseci od dana potpisivanja Ugovora. Oslobađanje tih sredstava Republici Srbiji zavisilo je od nivoa naplate potpuno rezervisanih kredita u kreditnom portfelju banke.Od ovog iznosa uplaćeno je 9 miliona evra na račun Republike Srbije.
 • Transakcija je izvršena dana 11. decembra 2006.godine.
 • Kupac je potpisao i Ugovor o kreditu sa Fondom za razvoj Republike Srbije u iznosu od 25 miliona evra na period od sedam godina, po tržišnoj kamatnoj stopi. Kupac se obavezao i na dodatne investicije u iznosu od 40 miliona evra u naredne tri godine.
 • Finansijski savetnik: Nomura International plc.

Panonska banka a.d. Novi Sad

 • Javni poziv objavljen dana 28. oktobra 2005. godine
 • Predmet prodaje: 87,39% akcionarskog kapitala Panonske banke
 • Izjave o zainteresovanosti podnete od strane deset potencijalnih ponuđača
 • Prvorangirani ponuđač:Sanpaolo IMIiz Italije
 • Ugovor o kupoprodaji akcija Panonske banke je potpisan sa Sanpaolo IMIiz Italije dana 28. jula 2006. godine
 • Cena za akcije koje su bile predmet prodaje je iznosila 122 miliona evra
 • Transakcija je izvršena 24. novembra 2006. godine.
 • Kupac se obavezao i na dodatne investicije u Panonsku banku u iznosu od 11 miliona evra u naredne tri godine od dana potpisivanja Ugovora.
 • Finansijski savetnik: ING.