Stečaj i likvidacija
Okončani stečajni i likvidacioni postupci

Okončani stečajni i likvidacioni postupci

Banke

 1. Kombanka a.d. Beograd, u stečaju
 2. Monteks banka a.d. Beograd, u stečaju
 3. AIK banka a.d. Senta, u stečaju
 4. YU EKI banka a.d. Beograd, u stečaju
 5. Srpska komercijalna banka a.d. Niš, u stečaju
 6. Gold Internacional banka a.d. Beograd, u stečaju
 7. Valjevks banka a.d. Valjevo, u stečaju
 8. Kontrol banka a.d. Beograd, u stečaju
 9. BC BANK CREDIT a.d. Beograd, u stečaju
 10. Šabačka banka a.d. Šabac, u stečaju
 11. Stečajna masa BB Slavija banke a.d. Beograd

Društva za osiguranje

 1. Plava tačka-SLO a.d.o. Beograd, u likvidaciji
 2. Agroosiguranje a.d.o. Beograd, u likvidaciji
 3. Autonena a.d.o. Beograd, u likvidaciji
 4. Kosmet a.d.o. Beograd, u stečaju
 5. Osiguranje Plus a.d.o. Beograd, u likvidaciji
 6. A.D. za osiguranje "Dinara" Beograd, u stečaju
 7. Strela osiguranje a.d. u stečaju, Valjevo
 8. A.D. za osiguranje "Ekos", u stečaju, Beograd
 9. Libertas a.d.o. u likvidaciji, Beograd
 10. Top-Gan a.d.o. u likvidaciji, Čačak

Ostale finansijske organizacije

 1. Zemljoradnička štedno kreditna zadruga AGRO KASA a.d. Beograd, u likvidaciji
 2. Štedno-kreditna organizacija "Denarius" a.d. Beograd, u stečaju
 3. Štedno-kreditna organizacija "AIK VRANJE" a.d. Vranje, u likvidaciji
 4. Štedno-kreditna zadruga samostalnih privrednika Srbije a.d. Beograd, u stečaju

Postupci koji se nastavljaju nad delom stečajne/likvidacione mase

Banke

 1. MB banka a.d. Niš, u likvidaciji
 2. Privredna banka a.d. Novi Sad, u stečaju

Društva za osiguranje

 1. Plava tačka a.d.o. Beograd, u likvidaciji
 2. Imperial a.d.o. Beograd, u stečaju

Okončani stečajni i likvidacioni postupci

Banke

 1. Kombanka a.d. Beograd, u stečaju

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu V-St-57/2007 od 19.06.2007. godine otvoren je postupak stečaja nad bankom. Za stečajnog upravnika određena je Agencija za osiguranje depozita. Napominjemo da je banka bila u postupku likvidacije od 19.07.1996. godine. Dana 31.03.2008. godine stečajno veće donelo je rešenje o određivanju glavne deobe koje je postalo pravosnažno 09.04.2008. godine i zaključno sa 24.04.2008. godine izvršena je isplata poveriocima u procentu namirenja od 9,01% Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 28.05.2008. godine zaključen je postupak stečaja nad Kombankom .Pomenuto rešenje postalo je pravosnažno 02.07.2008. godine.

 2. Monteks banka a.d. Beograd, u stečaju

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu V-St-63/2007 od 05.07.2007. godine otvoren je postupak stečaja nad bankom. Za stečajnog upravnika određena je Agencija za osiguranje depozita. Napominjemo da je banka bila u postupku likvidacije od 04.11.1998. godine. Nakon sačinjavanja početnog stečajnog bilansa, konstatovano je da je jedina imovina stečajnog dužnika nepokretnost u Republici Crnoj Gori i da je ista pod sporom, čiji je ishod neizvestan. Sve prijave potraživanja su ispitane. Utvrđene obaveze banke iznose preko 500 miliona dinara.

  Podnet je predlog Trgovinskom sudu u Beogradu za okončanje stečajnog postupka. Dana 01.04.2009. godine doneto je Rešenje kojim se zaključuje postupak stečaja nad bankom. Pomenuto rešenje postalo je pravosnažno 01.06.2009. godine.

 3. AIK banka a.d. Senta, u stečaju

  Rešenjem Trgovinskog suda u Subotici St-2/2008 od 09.01.2008. godine otvoren je postupak stečaja nad bankom. Za stečajnog upravnika određena je Agencija za osiguranje depozita. Banka je bila u postupku likvidacije od 03.11.2000. godine. U toku likvidacionog postupka ispitana su sva potraživanja poverilaca, izvršeno je unovčenje imovine dužnika, kao i namirenje razlučnih poverilaca.

  Rešenjem o glavnoj deobi od 09.06.2008. godine, namireni su poverioci III isplatnog reda u iznosu od 15,22% odnosno preko 17 miliona dinara. Istim Rešenjem je konstatovano da ne postoje poverioci I i II isplatnog reda. Na poverioce III isplatnog reda izvršen je i prenos naplate potraživanja po osnovu depozita kod Agencije Jugobanke New York, srazmerno utvrđenim potraživanjima. Ukupno utvrđena potraživanja poverilaca iznose preko 150 miliona dinara.

  Imajući u vidu da je naknadno ostvarena naplata od dužnika, stečajni upravnik je podneo predlog za naknadnu deobu stečajne mase koja je raspoređena i isplaćena poveriocima u procentu od po 1,58% na osnovu dopunskog rešnja od 03.09.2009. godine kojim je i stečajni postupak nad bankom konačno zaključen.

 4. "YU EKI BANKA" a.d. Beograd, u stečaju

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu V-St-2/09 od 12.01.2009. godine, pokrenut je postupak stečaja nad'' YU EKI BANKA '' a.d, Beograd. Pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom prethodio je likvidacioni postupak koji je trajao od 03.10.2001. godine. Napominjemo da je postupak likvidacije vođen pod ingerencijom Trgovinskog suda u Beogradu skoro 9 godina. Za ovaj vremenski period potrošena su sva sredstva banke.

  Nakon obrađenih i ispitanih prijava potraživanja, evidentirana su ukupna potraživanja od poverilaca u iznosu od oko 100 miliona dinara. S obzirom da banka nije raspolagala novčanim sredstvima, niti imovinom veće vrednosti, predloženo je okončanje stečajnog postupka i prenos postojeće imovine (12 kompleta kovanog novca) i potraživanja u parnicama gde je banka aktivno legitimisana.

  Dana 08.12.2009 godine doneto je Rešenje V-St-2/09 o zaključenju stečajnog postupka nad dužnikom.

 5. Srpska komercijalna banka a.d. Niš, u stečaju

  Rešenjem Trgovinskog suda u Nišu od 12.04.2002. godine otvoren je postupak likvidacije nad Srpskom komercijalnom bankom ad Niš, a Rešenjem Trgovinskog suda u Nišu od 24.11.2004. na predlog Agencije kao likvidacionog upravnika otvoren je postupak stečaja. Tokom 2007. godine izvršena je glavna deoba Srpske komercijalne banke a.d. Niš,u stečaju,kojom su isplaćeni svi poverioci banke u 100% iznosu. Agencija je krajem 2008. godine predložila prenos celokupnog viška stečajne mase bivšim akcionarima u iznosu od 100 miliona dinara. Istovremeno, u skladu sa pozitivnim propisima, Agencija je predložila stečajnom veću Trgovinskog suda u Nišu nagradu za uspešno vođenje i okončanje stečajnog postupka, koje je rezultiralo viškom stečajne mase.

  Međutim, Trgovinski sud u Nišu, mimo uobičajene prakse, donosi Rešenje kojim nalaže Agenciji da i dalje vodi postupak za račun bivših akcionara, bez nagrade za rad i bez naknade troškova. Na računu ove Banke ostala su sredstva u iznosu od 11,6 miliona dinara, od kojih 8,1 miliona dinara pripada bivšim akcionarima - pravnim licima, koji su u međuvremenu likvidirani odnosno brisani iz registra, a za koje nema dokaza o pravnom sledbeništvu.

  Agencija je uložila žalbu, ali Viši Trgovinski sud potvrđuje prvostepeno Rešenje. Dana 07.12. 2009. godine, Trgovinski sud u Nišu donosi Rešenje o okončanju postupka, kojim nalaže Agenciji da izvrši prenos preostalih sredstava u iznosu od 8,1 miliona dinara u sudski depozit, a da preostali iznos od 3,5 miliona dinara prenese svim bivšim akcionarima, srazmerno udelima. Nagrada Agenciji kao stečajnom upravniku nije odobrena. Na navedeno Rešenje Agencija nije uložila žalbu te se očekuje pravosnažnost istog.

 6. Голд Интернационал банка а.д. Београд, у стечају

  Решењем Трговинског суда у Београду V-Ст-92/08 од 09.10.2008. године, покренут је поступак стечаја над Голд интеранационал банком а.д. Београд. Покретању стечајног поступка над дужником претходио је ликвидациони поступак који је трајао од 12.10.1998. године, и чији је поступак ликвидације спроводио Трговински суд у Београду.

  По Решењу о главној деоби исплаћена су 2 повериоца у 100% износу пријављеног потраживања што износи 175.57125 динара, 28 поверилаца је исплаћено у висини од 24% од пријављеног износа што износи укупно 5.397.327,82 динара.

  На депозит Привредног суда у Београду пренет је износ од 279.114,35 динара на име неисплаћених потрживања 15 поверилаца у износу од 2,40 % од пријављеног потраживања.

  Решењем Привредног суда у Београду од 22.03.2013. године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником Голд Интернационал банком а.д. Београд у стечају, а исправком наведеног Решења од 24.05.2013. године настављен је поступак стечаја над стечајном масом Голд Интернационал банке а.д. Београд у износу од 815.174,14 динара.

 7. Valjevska banka

  Rešenjem Privrednog suda u Valjevu St.br. 589/04 od 24.11.2004. godine otvoren je postupak stečaja nad Beogradskom bankom „Valjevskom bankom“ a.d. u likvidaciji, Valjevo. Stečajni postupak sprovodio se po Zakonu o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka i Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji.

  U toku postupka stečaja, u propisanom roku podneto je 827 prijava potraživanja. Kroz 3 glavne deobe u 2005, 2007. i 2008. godini izmireni su poverioci prvog isplatnog reda u iznosu od 100% utvrđenih potraživanja, odnosno u ukupnom iznosu od oko 230 miliona dinara. Poverioci drugog isplatnog reda namireni su sa 12,6% priznatih potraživanja glavnice s obračunatom kamatom na dan 15.9.2013. godine.

  Postupak stečaja zaključen je Rešenjem Privrednog suda u Valjevu St.br. 15/10 od 31.1.0.2014. godine.

 8. Kontrol banka

  Stečajni postupak nad Controlbankom otvoren je 30.1.2007. godine Rešenjem Privrednog suda u Beogradu V St. 11/07. Istim rešenjem obustavljen je postupak likvidacije nad bankom, koji je otvoren 18.6.2001. godine.

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu od 17.10.2014. godine zaključen je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Controlbank a.d. u stečaju iz Beograda. Istim Rešenjem nastavljen je stečajni postupak nad stečajnom masom banke, koju čine izdvojena sredstva po jednoj parnici, sredstva za troškove stečajnog postupka, obaveze stečajne mase za period do zaključenja, odnosno nakon zaključenja stečaja i sredstva za obaveze za porez na dobit preduzeća do izrade završnog računa za 2014. godinu.

  U toku stečajnog postupka nad Controlbankom, izvršena je glavna deoba i tri naknadne deobe, u kojima je izvršena isplata stečajnih poverilaca u visini 100% utvrđenih potraživanja. Rešenjem Privrednog suda u Beogradu od 28.2.2014. godine, odobrena je i isplata kamata stečajnim poveriocima na iznos glavnog duga.

  Završno ročište održano je 17.10.2014. godine.

 9. BC BANK CREDIT a.d. Beograd, u stečaju
 10. Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu XII-St-26/08 od 6.5.2008. godine, pokrenut je postupak stečaja nad „BC BANK CREDIT“ a.d. Beograd. Pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom prethodio je likvidacioni postupak koji je trajao od 24.8.2001. godine.

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu br. 1. St. 132/2010 od 28.1.2015. godine usvojen je završni račun stečajnog dužnika sa stanjem na dan 30.9.2014. godine i zaključen je stečajni postupak nad bankom. Konstatovano je da neisplaćene obaveze stečajnog postupka iznose 11.274.480,47 dinara, a obaveze za utvrđena potraživanja prema poveriocima 150.806.266,05 dinara.

 11. Šabačka banka a.d. Šabac, u stečaju
 12. Rešenjem Privrednog suda u Valjevu St 11/10 od 18.6.2015. godine, Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika banke.

  Završno ročište nad BB ''Šabačka banka'' a.d, u stečaju, Šabac je održano dana 11.12.2015. godine. Istog dana je i Rešenjem Privrednog suda u Valjevu St.br.11/10 zaključen postupak stečaja nad bankom.

  Naknadno, nakon obaveštenja Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti o pronađenoj imovini stečajnog dužnika i to akcija izdavaoca Tržišta novca a.d, Beograd u vrednosti od 134.550,00 dinara, na predlog stečajnog upravnika dana 26.2.2016. godine doneto je Rešenje St.br.11/10 o naknadnoj deobi sredstava. Nakon sprovedene deobe, dana 4.4.2016. godine banka je izbrisana iz registra privrednih subjekata.

 13. Stečajna masa BB Slavija banke a.d. Beograd
 14. Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 2 St 242/2010 od 16.7.2015. godine zaključen je postupak stečaja nad stečajnom masom dužnika Beogradske banke Slavija banke a.d. Beograd.

  Dana 30.5.2016. godine Agencija za osiguranje depozita razrešena je dužnosti stečajnog upravnika nad dužnikom.

Društva za osiguranje

 1. Plava tačka-SLO a.d.o.Beograd, u likvidaciji

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu, VI L.br.875/04 od 24.01.2005.otvoren je postupak likvidacije nad AD za osiguranje ''Plava tačka Slo'' , a rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu, VI L.br.875/04 od 26.08.2005. Agencija za osiguranje depozita određena je za likvidacionog upravnika

  Dana 24.11.2005. godine održano je ročište za ispitivanje potraživanja, a rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 28.12.2005. godine odobrena je isplata iz likvidacione mase radi namirenja potraživanja poverilaca i to poveriocu AD„Plava tačka osiguranje“ u likvidaciji u iznosu od 58.203,48 din i poveriocu Poreskoj upravi Novi Beograd u iznosu od 15.357,84 din.

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 17.01.2006. godine zaključen je postupak likvidacije nad navedenim društvom za osiguranje i preostala imovina je preneta osnivačima društva.

 2. A.D. za osiguranje "Agroosiguranje", u likvidaciji, Beograd.

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu VIII-L-904/04 od 27.12.2004. godine, otvoren je postupak likvidacije nad ad za osiguranje „AGROOSIGURANjE“, a rešenjem istog likvidacionog veća od 21.01.2005. godine za likvidacionog upravnika imenovana je Agencija za osiguranje depozita.

  Ukupno je ispitano 36 prijava potraživanja u iznosu od 27,6 miliona dinara. Od toga je priznato 27 potraživanja u celosti ili delimično u ukupnom iznosu 12,2 miliona dinara sa zakonskom zateznom kamatom. , a osporeno je u celosti ili delimično 15,4 miliona dinara sa zakonskom zateznom kamatom.Po rešenju o glavnoj deobi od 21.06.2006. godine isplaćeno je 11,7 miliona dinara i za dva potraživanja iz rezervisanih sredstava 528 hiljada dinara, odnosno ukupno je isplaćeno 12,2 miliona dinara. Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 15.11.2006. godine zaključen je postupak likvidacije nad navedenim ad za osiguranje i isplaćen je ostatak likvidacione mase akcionarima čime je postupak likvidacije u potpunosti okončan.

 3. A.D. za osiguranje "Auto Nena", u likvidaciji, Beograd.

  Dana 02.02.2005. godine Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu VI-L-26/05 otvoren je postupak likvidacije nad pomenutim društvom. Sudu je podneto 527 prijava potraživanja od kojih je na ispitnom ročištu održanom dana 10.01.2006. godine u celosti priznato 326, delimično 104 i osporeno u celosti 75 potraživanja.

  Ukupna novčana sredstva osiguranja pred isplatu utvrđenih potraživanja iznosila su 91,6 miliona dinara. Po pravosnažnosti rešenja o glavnoj deobi pristupilo se isplati potraživanja svih poverilaca (437) čije je potraživanje pravosnažno utvrđeno po kom osnovu je isplaćeno 65,6 miliona dinara. Od ukupno 42 parnice, započete nakon prvog ispitnog ročišta pravosnažno su okončane 21. Ostala je još 21 parnica u toku sa ukupno utuženim iznosom (glavni dug i kamata) od 17,7 miliona dinara. Agencija za osiguranje depozita, kao likvidacioni upravnik podnela je predlog za zaključenje likvidacionog postupka nad likvidacionim dužnikom uz nastavak likvidacionog postupka prema delu likvidacione mase u visini rezervacije za utužene iznose, kamatu i troškove parničnog i likvidacionog postupka u iznosu od 19 miliona dinara uz vraćanje neraspoređenog viška likvidacione mase preko navedenog iznosa u vidu nepokretnosti, pokretne imovine, novčanih sredstava, udela u drugim pravnim licima i potraživanjima, akcionarima u skladu sa njihovim učešćem u kapitalu likvidacionog dužnika.

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu VI-L-26/05 od 12.02.2007. godine, zaključen je postupak nad navdenim Akcionarskim društvom. Obzirom da su u međuvremenu sve parnice pravosnažno okončane,time je postupak nad Auto Nenom potpuno završen.

 4. A.D. za osiguranje "Kosmet", u stečaju, Beograd

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu I St 52/2007 od 01.06.2007. godine otvoren je postupak stečaja nad ad za osiguranje „Kosmet“ Beograd. Pre otvaranja postupka stečaja rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu, XI L 905/04 od 28.12.2004. godine pokrenut je postupak likvidacije nad AD za osiguranje „Kosmet“

  Tokom postupka po izvršenim ispitivanjima prijavljenih potraživanja sproveden je postupak deobe.Poveriocima kojima je pravosnažno utvrđeno potraživanje isplaćena su sredstva u iznosu od 3.003.303,16 dinara što iznosi 19,545951% od utvrđenog potraživanja. U istom procentu rezervisana su i novčana sredstva za nezavršene parnice po tužbama za utvrđenje.

  Rešenjem Trgovinskog suda VI St 52/2007 od 23.12.2008. godine zaključen je postupak stečaja nad nad navedenim društvom za osiguranje. Istim Rešenjem konstatovano je i da se preostala sredstva stečajne mase u ukupnom iznosu od 9.562.794,05 dinara rezervisana za namirenje poverilaca čia su potraživanjaosporena i koji su pokrenuli parnice za utvrđenje potraživanja, kao i troškove za ove parnice u iznosu od 1.300.000,00 dinara prenose na račun Udruženja osiguravača Srbije-Garantni Fond.

 5. A.D. za osiguranje "Osiguranje plus", u likvidaciji, Beograd

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu VIII-L-9/06 od 2.09.2005. godine otvoren je postupak likvidacije nad osiguranjem. Prijavljeno je 145 potraživanja, od kojih je 94 priznato u celini, 22 delimično priznato, 28 osporeno i 1 utvrđeno po sudskom poravnanju. Ukupno utvrđene obaveze dužnika po svim osnovama iznosile su 15,7 miliona dinara.

  Kako je do dana podnošenja Nacrta za glavnu deobu kao i posle podnošenja nacrta povučeno ukupno 85 prijava utvrđenih potraživanja, likvidacioni dužnik je prema Rešenju o glavnoj deobi isplatio preostala utvrđena potraživanja poverilaca u iznosu od 3,7 miliona dinara sa pripadajućom kamatom. Zaključno sa 4.04.2007. godine izvršena je isplata 26 prijava potraživanja u skladu sa Rešenjem o glavnoj deobi, dok je još 5 prijava povučeno. Imajući u vidu vrednost ukupne imovine u iznosu od 18,6 miliona dinara, kao i činjenicu da su svi poverioci isplaćeni, za podnete tužbe izvršena je rezervacija sredstava u iznosu od 5,8 miliona dinara i 32,4 hiljade EUR.

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu VIII-L-9/06 od 05.06.2007. godine, zaključen je postupak nad navedenim Akcionarskim društvom. Akcionarima su preneta potraživanja iz sudskih postupaka, ugašeni su računi kod banaka, a otvoren sudski depozit za rezervisana sredstva za okončanje sudskih postupaka u iznosu od 5.764.000. dinara. Na akcionare su preneta pokretna i nepokretna imovina, kao i potraživanja iz sudskih postupaka u kojima se kao stranka pojavljuje pravni prethodnik AD Osiguranje plus u likvidaciji. Likividacionom upravniku je naloženo da u roku od 20 dana dostavi predlog za svoje razrešenje, što je i izvršeno. Shodno iznetom, Agenija je razrešena, a dalji postupak vode akcionari.

 6. A.D. za osiguranje "Dinara" Beograd, u stečaju

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu XIII-L-907/04 od 30.12.2004. godine otvoren je postupak likvidacije nad osiguranjem. Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu, XIII L.br.907/04 od 26.08.2005. Agencija za osiguranje depozita određena je za likvidacionog upravnika.

  Rešenjem istog suda XIII-St.49/07 od 21.05.2007. godine otvoren je stečajni postupak, imajući u vidu da društvo ne raspolaže dovoljnom imovinom za namirenje svih poverilaca u 100% iznosu. Kako su sprovedene sve radnje propisane zakonom radi unovčenja imovine i stečajne mase osiguranja, dana 27.12.2007. godine i 17.04.2008. godine, doneta su Rešenja na osnovu predloga za delimičnu deobu stečajne mase kojima su isplaćeni prvi, drugi i treći isplatni red u 100% iznosu. Isplaćeno je 100% potraživanje poveriocima po osnovu auto-odgovornosti. Tokom avgusta 2008. podnet je nacrt za glavnu deobu sa predlogom isplate preostalih isplatnih redova. Dana 09.12.2008. godine doneto je Rešenje o glavnoj deobi stečajne mase osiguranja kojom su i poverioci četvrtog isplatnog reda namireni u procentu od 80% .

  Obzirom na pozitivan ishod sporova u kojima je osiguranje tuženo, određena je i naknadna deoba sredstava, dana 28.05.2009. godine, tako da su se svi poverioci stečajnog dužnika namirili u 100% iznosu.

  Postupak stečaja nad a.d. za osiguranje Dinara zaključen je Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 15 St-110/2010 od 04.07.2013. godine, koje je objavljeno u Službenom glasniku RS od 07.08.2013. godine.

 7. Strela osiguranje a.d. u stečaju, Valjevo

  Rešenjem Trgovinskog suda u Valjevu L.br. 23/2005 od 26.5.2005. godine, pokrenut je postupak likvidacije nad društvom Strela osiguranje a.d. Valjevo, a rešenjem Trgovinskog suda u Valjevu St.br. 3/07 od 9.2.2007. godine pokrenut je stečajni postupak nad istim društvom. Za likvidacionog, a potom i stečajnog upravnika društva imenovana je Agencija za osiguranje depozita.

  U toku postupka, odlučeno je o 751 prijavi potraživanja u ukupnoj vrednosti od oko 488 miliona dinara. Namireni su svi poverioci prvog i drugog isplatnog reda u iznosu od 100% utvrđenih potraživanja, dok ukupan procenat namirenja poverilaca trećeg isplatnog reda iznosi 81,36% utvrđenih potraživanja.

  Rešenjem Privrednog suda u Valjevu st.br. 22/10 od 8.12.2016. godine zaključen je stečajni postupak nad Strela osiguranjem a.d. u stečaju, Valjevo

 8. A.D. za osiguranje "Ekos", u stečaju, Beograd

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu br. XIII L 19/15 od 31.1.2005. godine pokrenut je likvidacioni postupak nad Ekos osiguranjem a.d. Beograd, a rešenjem XIII St 218/05 od 28.7.2005. pokrenut je stečajni postupak nad istim društvom. Presudom Vrhovnog suda br. 1674/05 od 1.6.2005. po tužbi Ekos osiguranja poništeno je Rešenje Guvernera NBS i obustavljen postupak stečaja. Dana 24.8.2005.

  Trgovinski sud doneo je Rešenje XVI-L 116/05 o otvaranju postupka likvidacije, a zbog nedostatka sredstava za namirenje svih poverilaca, rešenjem istog suda 13 St. 30/07 od 30.3.2007. otvoren je stečajni postupak nad Ekos osiguranjem.

  U toku postupka, odlučeno je o svih 2.911 prijava potraživanja u ukupnoj vrednosti od oko 1,02 milijarde dinara, od čega je priznato 495,6 miliona dinara. Tokom postupka, delimično su isplaćena potraživanja poveriocima drugog i trećeg isplatnog reda.

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 9 St 104/2010 od 28.2.2017. godine zaključen je stečajni postupak nad Ekos osiguranjem.

 9. Libertas a.d.o. u likvidaciji, Beograd

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu VI-L-903/04 od 30.12.2004. godine otvoren je postupak likvidacije nad društvom za osiguranje.

  Postupak likvidacije nad dužnikom zaključen je 2007. godine, a nastavljen je postupak nad likvidacionom masom.

  Društvo Libertas a.d.o. izbrisano je iz registra privrednih društava 2015. godine.

 10. Top-Gan a.d.o. u likvidaciji, Čačak

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu L-14/05 od 23.02.2005. godine otvoren je postupak likvidacije nad društvom za osiguranje.

  Postupak likvidacije nad dužnikom zaključen je 2007. godine, a nastavljen je postupak nad likvidacionom masom.

  Društvo Top-Gan a.d.o. Čačak izbrisano je iz registra privrednih društava 2008. godine.

Ostale finansijske organizacije

 1. Zemljoradnička štedno kreditna zadruga "Agro kasa" a.d, Beograd, u likvidaciji

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 08.01.2007. godine otvoren je postupak likvidacije nad štedno kreditnom zadrugom. U postupku likvidacije nad zadrugom utvrđeno je da nema poverilaca koji su prijavili potraživanja, kao i da nema nenaplaćenih potraživanja, kao i da likvidacioni dužnik nema nikakve imovine, niti gotovine na računu, te je likvidacioni upravnik predložio Trgovinskom sudu u Beogradu zaključenje postupka likvidacije.

  Nadležno likvidaciono veće Trgovinskog suda u Beogradu donelo je dana 19.06.2007. godine rešenje o zaključenju postupka likvidacije nad Zemljoradničkom štedno kreditnom zadrugom ''Agro kasa'' a.d, Beograd, u likvidaciji

 2. Štedno-kreditna organizacija "Denarius" a.d. Beograd, u stečaju

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 08.01.2007. godine, otvoren je postupak likvidacije zadruge. Nakon sačinjavanja početnog likvidacionog bilansa konstatovano je da su obaveze likvidacionog dužnika veće od realne vrednosti imovine, čime su se stekli uslovi za pokretanje stečajnog postupka. Trgovinski sud u Beogradu je 26.10.2007. godine doneo Rešenje o postupku stečaja nad dužnikom.

  Privredni sud u Beogradu je 28.1.2015. godine doneo Rešenje br. 1. St. 119/2010 kojim se zaključuje stečajni postupak nad zadrugom. Rešenjem je konstatovano da se sredstva od 74.618,78 dinara rezervišu za troškove koji nastanu do razrešenja stečajnog upravnika, kao i da se u sudski depozit prenosi 2.328,25 dinara na ime neisplaćenih potraživanja poverilaca koji više ne postoje i koji su brisani iz evidencija privrednih društava. Na stečajne poverioce trećeg isplatnog reda preneta su prava naplate potraživanja od preostalih dužnika zadruge. Deo potraživanja od dužnika zadruge prenet je na Republiku Srbiju.

 3. Štedno-kreditna organizacija "AIK VRANJE" a.d. Vranje, u likvidaciji

  Trgovinski sud u Leskovcu je dana 20.11.2009. godine otvorio postupak likvidacije nad pomenutom štedno-kreditnom organizacijom.

  Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu br. L.1/2010 od 26.12.2014. godine, likvidacioni postupak nad štedno-kreditnom organizacijom je zaključen i utvrđena je raspodela neraspoređenih delova likvidacione mase akcionarima, s tim da se u cilju namirenja s akcionarima koji su istovremeno i dužnici AIK Vranja, u likvidaciji predviđa prebijanje međusobnih dugovanja i potraživanja. Novčani deo likvidacione mase koji pripada akcionarima brisanim iz registra APR-a ili za koje nema identifikacionih podataka za isplatu prenosi se u namenski depozit kod suda ili na namenski račun kod poslovne banke radi naknadnog namirenja. Likvidacioni upravnik (Agencija za osiguranje depozita) biće razrešen dužnosti tek po okončanju izvršnih i parničnih postupaka u toku i izvršenja eventualne naknadne deobe.

 4. Štedno-kreditna zadruga samostalnih privrednika Srbije a.d. Beograd, u stečaju

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 04.01.2007. godine otvoren je postupak likvidacije nad zadrugom.
  Dana 28.11.2007. godine doneto je Rešenje Trgovinskog suda u Beogradu o pokretanju stečajnog postupka.
  Dana 12.2.2009. doneto je rešenje o glavnoj deobi stečajne mase dužnika.
  Kao rezultat uvećane naplate potraživanja stekli su se uslovi za izmirenje poverilaca u 100% iznosu i isplatu viška sredstava akcionarima.
  Prema Rešenju Privrednog suda u Beogradu od 9.3.2016. godine, izvršena je podela viška deobne mase akcionarima, usvojen je završni izveštaj stečajnog upravnika i zaključen postupak nad zadrugom.

Postupci koji se nastavljaju nad delom stečajne/likvidacione mase

Banke

 1. MB banka a.d. Niš, u likvidaciji

  Postupak likvidacije nad MB bankom a.d. Niš, otvoren je Rešenjem Trgovinskog suda u Nišu I L-1/2006 od 03.04.2006. godine. Agencija je sprovela sve Zakonom predviđene radnje ispitala sve prijave potraživanja i izvršila glavnu deobu. Kako su izmirene sve obaveze prema poveriocima čija su potraživanja utvrđena, Agencija za osiguranje depozita je bila u obavezi da višak likvidacione mase prenese bivšim akcionarima. U postupku prenosa viška likvidacione mase akcionarima, konstatovan je problem nedostatka knjige akcionara ove banke.

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu VII L375/04 od 17.02.2005. godine, preneta su celokupna sredstva, imovina, prava, potraživanja i obaveze Kapital banke a.d. Beograd u likvidaciji na MB Banku a.d. Niš, kao banku preuzimaoca. Ubrzo nakon toga Narodna banka Srbije uvela je mere nad MB Bankom a.d. Niš, te nije sprovedena konverzija duga prema akcionarima Kapital banke u akcije MB Banke a.d. Niš. Osnov za navedeno Rešenje je bio Ugovor o prenosu imovine, prava i obaveza Kapital banke a.d. u likvidaciji na MB Banku a.d. Niš, na koji su saglasnost dali akcionari MB Banke, kao i većinski akcionari Kapital banke, uz napomenu da Agencija za osiguranje depozita, kao likvidacioni upravnik, u vreme donošenja predmetnog Rešenja, na navedeni Ugovor nije dala saglasnost. Polazeći od navedenih činjenica, a radi razrešenja problema bivših akcionara Kapital banke a.d. Beograd, Rešenjem Trgovinskog suda u Nišu br. IL 1/07 od 09.12.2008. godine, angažovana je revizorska kuća KPMG radi procene vrednosti ostatka likvidacione mase MB Banke a.d. Niš u likvidaciji, sa procenom udela svih akcionara u tom ostatku, kao i radi revizije Završnog računa sa stanjem na dan 31.12.2008. godine. Republika Srbija je jedan od akcionara MB Banke a.d. Niš. KPMG je likvidacionom upravniku MB Banke a.d. Niš u likvidaciji dostavio Izveštaj o proceni dana 21.02.2009. godine. Navedeni Izveštaj predstavljao je osnovu za izradu Finansijskog izveštaja za 2008. godinu, kao i sastavljanje poreskog bilansa. Većinski akcionari kao i Republičko Javno pravobranilaštvo kao zastupnik Republike Srbije, dali su saglasnost na Izveštaj o proceni KPMG. U skladu sa tim, u poslovnim knjigama MB banke, izvršeno je preknjižavanje kapitala akcionara iz vanbilansne evidencije u akcijski kapital MB Banke a.d. Niš u likvidaciji.

  Rešenjem Trgovinskog suda u Nišu I L-1/07 od 17.06.2009. godine zaključen je postupak likvidacije nad bankom. Istim Rešenjem, s obzirom na postojeće sporove, nastavljen je postupak likvidacije nad delom likvidacione mase, te je u tu svrhu izvršena i rezervacija sredstava od preko 400 miliona dinara. Izvršen je i prenos viška likvidacione mase koju čine: novčana sredstva, osnovna sredstva, potraživanja i udeli u drugim pravnim licima, akcionarim u ukupnom iznosu od oko 2 milijarde dinara. Republici Srbiji je kao akcionaru prenet iznos od 94,7 miliona dinara.

 2. Privredna banka a.d. Novi Sad, u stečaju

  Stečajni postupak nad Privrednom bankom a.d. novi Sad otvoren je Rešenjem Trgovinskog suda u Novom Sadu od 10.10.2001. godine. Na ročištima održanim tokom 2002. godine, ispitane su sve prijave poverilaca i svrstani su poverioci u isplatne redove. Potraživanja Republike Srbije kao poverioca prvog isplatnog reda iznose oko 25 miliona evra. Isplata poverilaca izvršena je 28.09.2004. godine, tako što su isplaćeni svi poverioci prvog isplatnog reda, fizička lica, kao i Republika Srbija kojoj je isplaćeno oko 2,5 miliona evra. Nakon isplate po Rešenju o glavnoj deobi, 11.04.2005. godine, stečajno veće odobrilo je naknadnu isplatu u iznosu od 55 miliona dinara Republici Srbiji kao jedinom poveriocu preostalom iz prvog isplatnog reda.

  Tokom 2006 godine, Privredna banka a.d. Novi Sad u stečaju zaključila je ugovor o kupoprodaji sa Republikom Srbijom, kojim je prenela poslovnu zgradu u Novom Sadu, površine 2.787 m2 za kupoprodajnu cenu od oko 3 miliona evra u dinarskoj protivrednosti. Ova nepokretnost je prodata sa teretom hipotekarnog prava u korist firme Futura Investment & Finance.

  Povodom zaključenog ugovora o kupoprodaji vodi se postupak protiv Privredne banke a.d. Novi Sad u stečaju i Republike Srbije, koju zastupa Javno pravobranilaštvo. Postupak se vodi po tužbi fizičkog lica koje dokazuje da je pravni sledbenik Futura Investment & Finance, koje je brisano iz Javnog registra Kneževine Lihtenštajn. Izvršena je rezervacija sredstava za hipotekarnog poverioca u iznosu od oko 236 miliona dinara u Budžetu Republike Srbije, saglasno Zaključku Vlade od 27.06.2006. godine. Okončanje postupka zavisi od završetka ovog spora.

  Dana 29.03.2011. godine, Privredni sud u Novom Sadu doneo je Rešenje kojim se zaključuje postupak stečaja nad Privrednom bankom a.d. Novi Sad, a nastavlja postupak prema stečajnoj masi Privredne banke a.d. Novi Sad u stečaju. Navedeno rešenje postalo je pravnosnažno 30.08.2011. godine. Ovim rešenjem izvršen je prenos preostale neunovčene stečajne mase u iznosu od 129,7 miliona dinara (nenaplaćena potraživanja i neunovčena nepokretnost) na Republiku Srbiju kao poverioca prvog isplatnog reda.

  Navedenim rešenjem, Privredni sud u Novom Sadu naložio je stečajnom upravniku da nastavi sudske postupke koji su u prekidu pred Privrednim sudom Novi Sad s hipotekarnim poveriocem Futura Investment & Finance iz Lihtenštajna i ovlastio stečajnog upravnika da raspolaže novčanim sredstvima stečajnog dužnika u iznosu od 5,4 miliona dinara, uz prethodnu pisanu saglasnost stečajnog veća.

Društva za osiguranje

 1. A.D. za osiguranje "Plava tačka", u likvidaciji, Beograd.

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu V-L-15/2006 od 9.12.2004. godine pokrenut je postupak likvidacije nad navedenim osiguranjem. Trgovinski sud u Beogradu je dana 20.11.2007. godine Rešenjem V-L-15/2006 odredio glavnu deobu likvidacione mase A.D. za osiguranje ''Plava tačka''.Po pravosnažnosti navedenog rešenja pristupilo se isplati potraživanja svih poverilaca (299) čija su potraživanja pravosnažno utvrđena, po kom osnovu je isplaćeno 42.173.728,30 dinara.

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu V-L-15/2006 od 22.01.2008. godine, zaključen je postupak nad navedenim Akcionarskim društvom i nastavljen postupak nad delom likvidacione mase u iznosu od 82.039.912,66 dinara za utužene iznose, kamatu i troškove parničnog postupka, za 62 parnice u toku, uz vraćanje viška likvidacione mase preko navedenog iznosa akcionarima.

  Na dan 31.12.2009. godine od ukupno 62 sudska spora, rešen je 51 sudski spor, a preostalo je 11 sudskih predmeta za rešavanje u iznosu od 27.420.897,80 din.Rešavanjem ovih sudskih sporova smanjena je potreba za rezervacijom za sudske sporove pa je Trgovinski sud doneo četiri rešenjao vraćanju viška likvidacione mase.

 2. Imperial a.d.o. u stečaju, Beograd

  Prvi postupak likvidacije je otvoren rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu VIII - L.br.27/05 od 26.01.2005. godine.

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu obustavljen je postupak likvidacije nad osiguranjem, a novim rešenjem istog suda XV-L.br.27/05 od 08.08.2005. godine, ponovo je otvoren postupak likvidacije, kojim je Agencija imenovana za likvidacionog upravnika.

  Imajući u vidu da je imovina osiguravajućeg društva bila nedovoljna, rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 25.04.2007. godine otvoren je stečajni postupak.

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu br. 2 St. 108/2010 od 18.9.2017. godine zaključen je stečajni postupak nad društvom za osiguranje, a nastavljen postupak nad njegovom stečajnom masom. Za zastupnika stečajne mase imenovana je Agencija za osiguranje depozita.