Поступци који се настављају над делом стечајне/ликвидационе масе


Банке

Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају

Година отварања поступка: 2001

Година доношења решења о закључењу поступка:

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст. 550/2011Адреса: Кнез Михаилова 2, 11000 Београд

Повереник: Јасмина Мирковић-Недељковић

Телефон: +381 63 111 3362

Имејл: jasmina.mirkovic@aod.rs; jasmina.mirkovic@mts.rs


Квартални извештај за: 2021. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал


ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају

Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2002. (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2010

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3.Ст.9/2016Адреса: Моше Пијаде 2, 12000 Пожаревац

Повереник: Небојша Јочић

Телефон: +381 12 524-747

Имејл: nebojsa.jocic@yahoo.com, smpzustecaju@gmail.com


Квартални извештај за: 2021. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


МБ банка а.д. Ниш, у ликвидацији

Година отварања поступка: 206

Година доношења решења о закључењу поступка: 209

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: I L-1/2006Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд

Повереник: Ратомир Васиљевић

Телефон: +381 11 6305-631

Имејл: rvasiljevic@beogradskabanka.com
Рај банка а.д Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2004. (ликвидациони поступак), 2007. године (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2020

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст. 120/2010Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд

Повереник: Новица Крстић

Телефон: +381 11 7614 451

Имејл: office@rajbanka.rs


Квартални извештај за: 2021. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Друштва за осигурање

Плава тачка а.д. Београд, у ликвидацији

Година отварања поступка: 2004

Година доношења решења о закључењу поступка: 2008

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: V-L-15/2006Адреса: Булевар краља Александра 70, 11000 Београд

Повереник: Новак Стајић

Телефон: +381 11 3816- 400

Имејл:
Империал а.д.о. у стечају, Београд

Година отварања поступка: 2005. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2017

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: VIII - L.бр.27/05, II Ст. 193/2017Адреса: Михајла Богићевића 7, Београд

Повереник: Ратомир Васиљевић

Телефон: +381 11 6305-631

Имејл: imperialosig@sezampro.rs


Квартални извештај за: 2021. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Остале финансијске организацијеАгенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2021 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.