За чланове


aod_zastinv

Овај део интернет презентације организатора Фонда за заштиту инвестиутора (у даљем тексту: Фонд) намењен је члановима Фонда ради доставе месечног извештаја ЗИ01 електронским путем - Апликација за унос месечних података.

Унос података у базу омогућен је најкасније до 15. дана текућег месеца за претходни месец, у складу са чланом 4. Правилника о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за заштиту инвеститора.

За унос података после 15. у месецу потребно је да се писаним путем обратите Агенцији на адресу електронске поште zastita.investitora@aod.rs. Захтев за унос података после 15. у месецу мора да садржи образложење за недостављање извештаја у прописаном року.

За тачност података одговара Члан Фонда за заштиту инвеститора.


Захтев за пријем у чланство Фонда

Техничко упутство за приступ апликацији за унос месечних података чланова Фонда за заштиту инвеститора и попуњавање извештаја доступно је овде.Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2022 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.