За чланове


aod_zastinv

У складу са чланом 16. Правилника о заштити малих инвеститора, чланови Фонда достављају месечне податке најкасније до 20-ог у месецу за претходни месец, почевши од дана пријема у чланство.

Достава месечних података подразумева попуњавање обрасца Извештаја ЗМИ.

Образац ЗМИ доставља се уместо обрасца ЗИ и Портфолио ХоВ почев од јануара месеца 2023. године, с тим да се у року утврђеном за достављање извештаја за месец јануар, доставља и попуњен образац извештаја ЗМИ за сваки месец другог полугодишта 2022. године у складу са чланом 46. Правилника.

За тачност података одговара Члан Фонда.

Приступ апликацији за унос података врши се преко линка наведеног у „Техничком упутству за приступ Апликацији за унос месечних података чланова Фонда за заштиту инвеститора и попуњавање образаца извештаја“ са корисничким именом и лозинком које сте и до сада користили.

Контакт: zastita.investitora@aod.rs
Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2023 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.