Поступци који се настављају над делом стечајне/ликвидационе масе


Банке

Астра банка а.д Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2008. (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2023

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст. 13/2023Адреса: Кнез Михаилова 2-4, 11000 Београд

Повереник: Марија Милић

Телефон: +381 11 6305 631

Имејл: marija.milic@aod.rs


Квартални извештај за: 2023. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају

Година отварања поступка: 2001

Година доношења решења о закључењу поступка: 2020

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст. 550/2011Адреса: Кнез Михаилова 2, 11000 Београд

Повереник: Јасмина Мирковић-Недељковић

Телефон: +381 63 111 3362

Имејл: jasmina.mirkovic@aod.rs; jasmina.mirkovicnedeljkovic@gmail.com


Квартални извештај за: 2023. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал


ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају

Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2002. (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2010

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3.Ст.9/2016Адреса: Кнез Михаилова 2, 11000 Београд

Повереник: Јасмина Мирковић Недељковић

Телефон: +381 63 111-3362

Имејл: jasmina.mirkovic@aod.rs; jasmina.mirkovicnedeljkovic@gmail.com


Квартални извештај за: 2023. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


МБ банка а.д. Ниш, у ликвидацији

Година отварања поступка: 2006

Година доношења решења о закључењу поступка: 2009

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: I L-1/2007Адреса: Кнез Михаилова бр. 2-4, 11000 Београд

Повереник: Веселин Пејовић

Телефон: +381 11 6305-631

Имејл: vpejovic@beogradskabanka.com
Рај банка а.д Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2004. (ликвидациони поступак), 2007. године (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2020

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст. 83/2020Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд

Повереник: Симо Тојагић

Телефон: +381 11 7614 451

Имејл: simo.tojagic@aod.rs


Квартални извештај за: 2023. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Инвестбанка а.д. Београд у стечају

Година отварања поступка: 2002

Година доношења решења о закључењу поступка: 2020

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11. Ст 118/2020Адреса: Kнез Михаилова бр.2, 11000 Београд

Повереник: Симо Тојагић

Телефон: +381 11 3282-231 : +381 11 3281-743

Имејл: simo.tojagic@aod.rs


Квартални извештај за: 2023. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Друштва за осигурање

Плава тачка а.д. Београд, у ликвидацији

Година отварања поступка: 2004

Година доношења решења о закључењу поступка: 2008

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Л 1/2019Адреса: Сремска 3-5, 11000 Београд

Повереник: Радован Миљковић

Телефон: +381 11 2022-114

Имејл:
Империал а.д.о. у стечају, Београд

Година отварања поступка: 2005. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2017

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: VIII - L.бр.27/05, II Ст. 193/2017Адреса: Михајла Богићевића 7, 11000 Београд

Повереник: Симо Тојагић

Телефон: +381 11 6305-631

Имејл: simo.tojagic@aod.rs


Квартални извештај за: 2023. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији

Година отварања поступка: 2014

Година доношења решења о закључењу поступка: 2020

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Л. 1/2014Адреса: Др Зорана Ђинђића 15а, 34000 Крагујевац

Повереник: Наташа Зарупски

Телефон: +381 11 2022-720

Имејл: natasa.zarupski@ubbad.rs


Квартални извештај за: 2023. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Остале финансијске организацијеАгенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2023 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.