Контакт


aod_albanija
Агенција за осигурање депозита

Кнез Михаилова 2-4, Београд
Тел: 011 / 2075 100
Факс: 011 / 3287 741
E-mail: info@aod.rsТелефон Имејл
Одбор директора

др Владимир Медан, председник
Саша Савић, члан
др Љубица Пантелић, члан
aod.kabinet@aod.rs
Лице за заштиту података о личности у Агенцији за осигурање депозита

Андреј Ђујић
011 / 2075 123 zastitapodataka@aod.rs
Сектор за праћење и очување финансијске стабилности 011 / 2075 105
Одељење за осигурање депозита 011/ 2075 143 depozit@aod.rs
Одељење за заштиту инвеститора 011 / 2075 132 zastita.investitora@aod.rs
Сектор за спровођење послова у име и за рачун државе 011/2075 128
Сектор за спровођење стечаја и ликвидације финансијских институција 011/ 2075 103
Сектор за правне и опште послове 011 / 2075 125
Сектор за финансијске и рачуноводствене послове 011/ 2075 104
Сектор за информационе технологије 011 / 2075 159
Сектор за развој, комуникације и међународну сарадњу 011 / 2075-155
Одељење за комуникације и међународну сарадњу 011 / 2075-158


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2023 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.