Заштита инвеститора - правни оквир


aod_osigdep

Закони

Закон о тржишту капитала
"Службени гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/20 - престаје да важи даном примене новог закона, 5. јануара 2023. године

Закон о тржишту капитала (из 2021. године)
"Службени гласник РС", бр. 129/21- ступио на снагу 5. јануара 2022. године, примењује се од 5. јануара 2023. године
Интерни акти

Правилник о заштити малих инвеститора
(„Службени гласник РС“, бр. 110/22)

Одлука о износу редовног тромесечног доприноса Фонду за заштиту инвеститора за 2022. годину


Одлука о висини и начину плаћања накнаде за управљање Фондом за заштиту инвеститора за 2022. годину


Одлука о висини редовног тромесечног доприноса за 2021. годину


Одлука о висини накнаде за управљање Фондом за заштиту инвеститора за 2021. годину


Одлука о изменама и допунама Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора


Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора
(март 2019 - пречишћен текст)

Правилник о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за заштиту инвеститора
(Службени гласник РС, бр. 97/15, 5/17, 103/18 и 19/21 – пречишћен текст)

Техничко упутство за приступ апликацији за унос месечних података чланова Фонда за заштиту инвеститора и попуњавање извештаја


Пријава потраживањаОстали акти

Решење Комисије за хартије од вредности - сагласност на Одлуку о износу редовног тромесечног доприноса за 2022. годину и на Одлуку о висини и начину плаћања накнаде за управљање Фондом за заштиту инвеститора за 2022. годину

Решење Комисије за хартије од вредности – сагласност на Одлуку о износу редовног тромесечног доприноса за 2021. годину и на Одлуку о висини и начину плаћања накнаде за управљање Фондом за заштиту инвеститора за 2021. годину

Правилник о Фонду за заштиту инвеститора
(„Службени гласник РС", бр. 44/12)
Решење Комисије за хартије од вредности – сагласност на Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора

Решење Комисије за хартије од вредности – сагласност на измене и допуне Правила пословања Фонда за заштиту инвеститора

Решење Комисије за хартије од вредности о давању сагласности на измене и допуне Правила пословања организатора Фонда за заштиту инвеститора
(април 2019)

Правни оквир - архива
Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2022 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.