Квартални извештаји о стању стечајне/ликвидационе масе и току поступка


У складу са чланом 16. Закона о стечају И ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Службени гласник РС",бр. 14/2015), Агенција за осигурање депозита, у функцији стечајног, односно ликвидационог управника банака или друштава за осигурање, дужна је да извештај о стању стечајне/ликвидационе масе И току поступка квартално ажурира и објављује на својој интернет презентацији. У циљу једнообразног сачињавања извештаја, Управни одбор Агенције донео је

Упутство за израду кварталног извештаја стечајне/ликвидационе масе дужника и току поступка

у складу с којим се сачињавају квартални извештаји правних лица у стечају/ликвидацији у надлежности Агенције.


2024. година

Извештаји за 1. квартал, 2024. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ банка а.д. Ниш, у ликвидацији
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Српска комерцијална банка а.д. Ниш, у ликвидацији
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

2023. година

Извештаји за 4. квартал, 2023. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ банка а.д. Ниш, у ликвидацији
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Српска комерцијална банка а.д. Ниш, у ликвидацији
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

Извештаји за 3. квартал, 2023. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ банка а.д. Ниш, у ликвидацији
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Српска комерцијална банка а.д. Ниш, у ликвидацији
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

Извештаји за 2. квартал, 2023. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

Извештаји за 1. квартал, 2023. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

2022. година

Извештаји за 4. квартал, 2022. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

Извештаји за 3. квартал, 2022. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

Извештаји за 2. квартал, 2022. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

Извештаји за 1. квартал, 2022. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

2021. година

Извештаји за 4. квартал, 2021. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

Извештаји за 3. квартал, 2021. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Станком банка а.д. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

Извештаји за 2. квартал, 2021. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Станком банка а.д. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

Извештаји за 1. квартал, 2021. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Станком банка а.д. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

2020. година

Извештаји за 4. квартал, 2020. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Борска банка а.д Бор, у стечају
Извозна банка а.д. Београд, у ликвидацији
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Станком банка а.д. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

Извештаји за 3. квартал, 2020. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Борска банка а.д Бор, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Извозна банка а.д. Београд, у ликвидацији
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Медифарм банка а.д. Београд у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Станком банка а.д. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

Извештаји за 2. квартал, 2020. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Борска банка а.д Бор, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Железничка штедно кредитна задруга 1891 а.д. Београд, у ликвидацији
Извозна банка а.д. Београд, у ликвидацији
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Медифарм банка а.д. Београд у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Станком банка а.д. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

Извештаји за 1. квартал, 2020. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Борска банка а.д Бор, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Железничка штедно кредитна задруга 1891 а.д. Београд, у ликвидацији
Извозна банка а.д. Београд, у ликвидацији
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Медифарм банка а.д. Београд у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Станком банка а.д. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

2019. година

Извештаји за 4. квартал, 2019. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Борска банка а.д Бор, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Железничка штедно кредитна задруга 1891 а.д. Београд, у ликвидацији
Извозна банка а.д. Београд, у ликвидацији
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Медифарм банка а.д. Београд у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Станком банка а.д. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

Извештаји за 3. квартал, 2019. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Борска банка а.д Бор, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Железничка штедно кредитна задруга 1891 а.д. Београд, у ликвидацији
Извозна банка а.д. Београд, у ликвидацији
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Медифарм банка а.д. Београд у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Станком банка а.д. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

Извештаји за 2. квартал, 2019. године

Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Борска банка а.д Бор, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Железничка штедно кредитна задруга 1891 а.д. Београд, у ликвидацији
Извозна банка а.д. Београд, у ликвидацији
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Медифарм банка а.д. Београд у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Станком банка а.д. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

Извештаји за 1. квартал, 2019. године

First Textil Bank a.d. Београд, у стечају
Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Борска банка а.д Бор, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Железничка штедно кредитна задруга 1891 а.д. Београд, у ликвидацији
Извозна банка а.д. Београд, у ликвидацији
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Медифарм банка а.д. Београд у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Станком банка а.д. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

2018. година

Извештаји за 4. квартал, 2018. године

First Textil Bank a.d. Београд, у стечају
Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Борска банка а.д Бор, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Железничка штедно кредитна задруга 1891 а.д. Београд, у ликвидацији
Извозна банка а.д. Београд, у ликвидацији
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Медифарм банка а.д. Београд у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Станком банка а.д. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају

Извештаји за 3. квартал, 2018. године

First Textil Bank a.d. Београд, у стечају
Астра банка а.д Београд, у стечају
ББ Пожаревачка банка а.д. Пожаревац, у стечају
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Београдска банка а.д. Београд, у стечају
Борска банка а.д Бор, у стечају
Европа осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Железничка штедно кредитна задруга 1891 а.д. Београд, у ликвидацији
Извозна банка а.д. Београд, у ликвидацији
Империал а.д.о. у стечају, Београд
Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Интернатионал Инвестмент Банк а.д. Београд, у стечају
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају
Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају
Косовска банка д.д. Београд, у стечају
Кредитно-експортна банка а.д. Београд, у ликвидацији
МБ Привредно кредитна банка а.д. Београду, у стечају
МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају
Медифарм банка а.д. Београд у стечају
Нова Агробанка а.д. Београд, у стечају
Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, у стечају
Привредна банка Београд а.д. Београд, у стечају
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад, у стечају
Рај банка а.д Београд, у стечају
Сим осигурање а.д.о. Београд, у стечају
Станком банка а.д. Београд, у стечају
Таково осигурање а.д.о. Крагујевац, у ликвидацији
Универзал банка а.д. Београд, у стечају


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2024 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.