Остале набавке


aod_zastinv


Назив Врста поступка Документација Рок за понуде
Набавка услуге физичког обезбеђења објектаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
27.9.2023. до 12:00
Набавка софтвера за преузимање и анализу података од банакаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о продужењу рока за достављање понуде
15.9.2023. до 12:00
Набавка услуге одржавања софтвера
Партија 2 – одржавање апликација ХоВ и деловодник
Поступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Oбавештење о закљученом уговору
3.8.2023. до 12:00
Набавка услуге посредовања у промету и закупу непокретностиПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Oбавештење о закљученом уговору
14.7.2023. до 12:00
Набавка услуге периодичног испитивања електричних инсталацијаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
14.7.2023. до 16:00
Набавка услуге периодичног испитивања услова радне околине (микроклима у летњем и зимском периоду и осветљеност)Поступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
14.7.2023. до 16:00
Набавка Microsoft лиценцe и лиценце за антивирус заштитуПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Oбавештење о закљученом уговору – Партија 1
3. Oбавештење о закљученом уговору – Партија 2
23.6.2023. до 12:00
Набавка услугa праћења медијске експонираности – press clippingПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
19.6.2023. до 23:59
Набавка услугa одржавања клима уређајаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
13.6.2023. до 15:00
Набавка услугa одржавања софтвера,
Партија 1 – одржавање апликација за зараде, главну књигу и основна средства
Поступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Питања и одговори
3. Обавештење о закљученом уговору
14.6.2023. до 12:00
Набавка услуге одржавања службених возилаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Питања и одговори
3. Позив за достављање понуда - са исправком
4. Обавештење о закљученом уговору
5.6.2023. до 12:00
Набавка добара- горива и мазива за службене аутомобилеПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
29.5.2023. до 12:00
Набавка услуге праћења медијске експонираности – press clippingПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Oбавештење о обустави поступка
10.04.2023. до 23:59
Набавка производа за одржавање хигијенеПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Oбавештење о закљученом уговору
10.04.2023. до 12:00
Набавка софтвера:
Партија 1. - софтвер Књига фактура (КПР и КИР)
Партија 2. - софтвер за управљање ризицима
Поступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Oбавештење о закљученом уговору – Партија 1
3. Oбавештење о закљученом уговору – Партија 2
28.12.2022. до 12:00
Набавка услуге одржавања са резервним деловима рачунара, сервера, штампача, скенера, пројектора и друге опремеПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Oбавештење о закљученом уговору
27.12.2022. до 12:00
Набавка услуге у области безбедности и здравља на радуПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Oбавештење о закљученом уговору
21.12.2022. до 23:59
Поступак набавке канцеларијског намештаја

Партија 1. - канцеларијске (радне) фотеље
Партија 2. - металне полице
Поступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда - Партија 1.
2. Позив за достављање понуда - Партија 2.
3. Обавештење о спроведеном поступку- Партија 2.
4. Обавештење о спроведеном поступку- Партија 1.
06.10.2022. до 23:59
Набавка добара - Рачунарске опремеПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
28.09.2022. до 12:00
Поступак набавке телефонских апаратаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
08.09.2022. до 23:59
Набавка услуге испитивања јавног мњењаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Oбавештење о обустави поступка
8.09.2022. до 12:00
Набавка услуге обављања ревизије финансијских извештаја Агенције за осигурање депозита за 2022. годинуПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
07.09.2022. до 12:00
Набавка услуге одржавање софтвера, Партија 2- одржавање апликација ХОВ и деловодникПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
4.8.2022. до 12:00
Набавка клима уређајаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
26.7.2022. до 23:59
Набавка услуге сервиса и поправке возилаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
27.7.2022. до 12:00
Набавка телефонских апаратаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о обустави поступка
27.7.2022. до 16:00
Набавка услуга одржавања клима уређајаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
22.6.2022. до 16:00
Набавка добара- горива и мазива за службене аутомобилеПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
8.4.2022. до 12:00
Набавка услуге у области заштите од пожараПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
25.03.2022. до 16:00
Набавка услуге праћења медијске експонираности – press clippingПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
22.3.2022. до 23:59
Набавка услуге одржaвања са резервним деловима фотокопир апаратаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
18.3.2022. до 12:00
Набавка услуга одржавања с резервним деловима телефонске централе и телефонских инсталацијаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
16.3.2022. до 12:00
Набавка услуга графичког дизајна, припреме и прелома текста за потребе штампања промотивног и информативног материјалаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
9.3.2022. до 16:00
Набавка услуге одржвања софтвера, Партија 1- одржавање апликација за зараде, главну књигу и основна средстваПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
23.2.2022. до 12:00
Набавка електронских публикација (прописи)Поступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
28.12.2021. до 14:00
Набавка услуге поправке са заменом резервних делова фотокопир апаратаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о обустави поступка
29.12.2021. до 23:59
Набавка производа за одржавање хигијенеПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
28.12.2021. до 12:00
Набавка услуге одржавања са резервним деловима рачунара, сервера, штампача, скенера, пројектора и друге опремеПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
21.12.2021. до 23:59
Набавка услуге у области безбедности и здравља на радуПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
01.12.2021. до 23:59
Набавка услуге здравственог систематског прегледа запосленихПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Измена позива и продужење рока за достављање понуда
3. Обавештење о закљученом уговору
3.11.2021. до 12:00;
Нови рок: 4.11.2021. до 12:00
Набавка услуге колективног осигурања запосленихПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
29.10.2021. до 15:00
Набавка услуге дезинфекције објектаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
29.10.2021. до 12:00
Набавка услугa здравственог систематског прегледа запосленихПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о обустави поступка
02.09.2021. до 12:00
Набавка услуге обављања ревизије финансијских извештаја Агенције за осигурање депозита за 2021. годинуПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
06.08.2021. до 12:00
Набавка услуга одржавања софтвера за ХоВ и софтвера за деловодникПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
15.07.2021. до 12:00
Набавка услуга овлашћеног проценитеља - процена вредности уметничких слика- поновљени поступакПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
15.07.2021. до 12:00
Набавка клима уређајаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
14.07.2021. до 12:00
Набавка услуга овлашћеног проценитеља - процена вредности уметничких сликаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о обустави поступка
02.07.2021. до 12:00
Набавка добара – горива и мазива за службене аутомобилеПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
04.06.2021. до 12:00
Набавка добара - Рачунарске опреме
Партија 2. – Рачунарска опрема, делови и алат
Поступак на који се не примењује Закон о јавним набавкама1. Позив за достављање понуда
2. Одлука о спроведеној набавци
3. Обавештење о закљученом уговору
28.05.2021. до 12:00
Набавка услуга одржавања клима уређајаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
25.5.2021. до 12:00
Набавка консултантских услуга у спровођењу поступка јавне набавке основна средства – службено возилоПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
3.3.2021. до 14:00
Набавка добара - Рачунарске опреме
Партија 1. - Опрема за таблете
Поступак на који се не примењује Закон о јавним набавкама1. Позив за достављање понуда
2. Одлука о спроведеној набавци
3. Обавештење о закљученом уговору
03.03.2021. до 12:00
Набавка услуге штампања рекламног материјала
Партија 1. – Штампање брошура и постера у вези с осигурањем депозита
Поступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Одлука о спроведеној набавци
3. Обавештење о закљученом уговору
15.01.2021. до 12:00
Набавка услуге поправкe са заменом резервних делова рачунара, штампача и сервераПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
22.12.2020. до 23:59
Набавка услуге графичког дизајна, припреме и прелома текста за потребе штампања промотивног и информативног материјалаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
18.12.2020. до 23:59
Поступак набавке услугe у области безбедности и здравља на радуПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
11.12.2020. до 23:59
Поступак набавке канцеларијског намештаја-једне столицеПоступак на који се не примењује Закон1. Преузмите документ
2. Обавештење о спроведеном поступку
01.12.2020. до 14:00
Поступак набавке услуге испитивања електричних инсталацијаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
01.12.2020. до 14:00
Набавка услуге вештачења у судском споруПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
01.12.2020. до 12:00
Набавка услуге поправке са заменом резервних делова фотокопир апаратаПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о закљученом уговору
02.12.2020. до 23:59
Набавка производа за одржавање хигијенеПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
27.11.2020. до 23:59
Набавка консултанстих услуга у спровођењу поступка јавне набавке рачунарске опремеПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
20.11.2020. до 14:00
Набавка услуге колективног осигурања запосленихПоступак на који се не примењује Закон1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
19.10.2020. до 15:00
Набавка услуге графичког дизајна, припреме и прелома текста за потребе штампања промотивног и информативног материјалаПоступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара)1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
15.09.2020. до 23:59
Набавка добара – дигитални фотоапаратПоступак на који се не примењује Закон (до 500.000 динара)1. Позив за достављање понуда
2. Обавештење о спроведеном поступку
14.08.2020. до 15:00


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2023 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.