Вести


Агенција приступила европској Повељи о одрживости система осигурања депозита и заштите инвеститора

Агенција за осигурање депозита приступила је Повељи о одрживости система осигурања депозита и заштите инвеститора, коју је прошле године усвојио Европски форум осигуравача депозита (EFDI). (06.09.2021)

Ханић: Штедња у банкама сигурна, држава гарантује износе до 50.000 евра

Држава гарантује за депозите у банкама до износа од 50.000 евра физичким лицима, предузетницима, микро, малим и средњим правним лицима, а средства за исплату осигураних лица прикупља и исплаћује Агенција за осигурање депозита, изјавио је проф. др Хасан Ханић, председник Управног одбора Агенције за осигурање депозита. (03.09.2021)

Агенција успешно реализовала продају пакета потраживања банака у стечају и Републике Србије

Агенција за осигурање депозита успешно је реализовала продају тзв. великог портфеља потраживања осам банака у стечају, као и потраживања којима Агенција управља у име и за рачун Републике Србије, у номиналном износу од 1,82 милијарди евра. (21.04.2021)

Онлајн предавања за студенте Београдске банкарске академије

На позив Београдске банкарске академије, запослени у Агенцији одржали су за студенте онлајн предавања о доприносу Агенције очувању финансијског система и о њеној улози у спровођењу стечаја и ликвидације финансијских институција. (20.04.2021)

Агенција о значају едукације корисника финансијских услуга на конференцији поводом Европске недеље новца

Афирмацијом система осигурања депозита и заштите инвеститора јача се поверење у финансијски систем, као и информисаност и осећај сигурности депонената и инвеститора, истакнуто је на конференцији поводом Европске недеље новца, која је данас одржана у организацији Удружења банака Србије. (26.03.2021)

Oдржaн трeћи oкругли стo o знaчajу систeмa oсигурaњa дeпoзитa

Пoвoдoм Свeтскoг дaнa штeдњe, Aгeнциja зa oсигурaњe дeпoзитa, Бeoгрaдскa бaнкaрскa aкaдeмиja и Удружeњe бaнaкa Србиje oргaнизoвaли су 4. нoвeмбрa 2020. гoдинe oнлajн oкругли стo пoд нaзивoм Знaчaj систeмa oсигурaњa дeпoзитa зa стaбилнoст финaнсиjскoг систeмa (04.11.2020)

Обавештење о увођењу додатног застоја у отплати - мораторијуму

Обавештење о увођењу додатног застоја у отплати (мораторијуму) на обавезе предузетника, пољопривредника И физичких лица према финансијским институцијама у стечају и ликвидацији (август-септембар 2020) (30.09.2020)

Одржан састанак Агенције с мисијом ММФ-а

Прeдстaвници Aгeнциje зa oсигурaњe дeпoзитa oдржaли су jучe видeo-сaстaнaк сa мисиjoм MMФ-a, нa чeлу с Jaнoм Кejсoм Maртejнoм, уoчи чeтвртe пoлугoдишњe oцeнe рeзултaтa спрoвoђeњa eкoнoмскoг прoгрaмa пoд нaзивoм Инструмeнт кooрдинaциje пoлитикa, oдoбрeнoг у jулу 2018. гoдинe (11.06.2020)

Интервју с председником Одбора директора Агенције - Магазин Бизнис

Пандемија неће угрозити стабилност банкарског сектора (30.04.2020)

Обавештење о мораторијуму на обавезе према финансијским институцијама у стечају и ликвидацији (март-јул 2020)

Обавештење Агенције о увођењу застоја у отплати (мораторијума) за обавезе предузетника, пољопривредника и физичких лица према финансијским институцијама у стечају и ликвидацији (31.03.2020)


Све вести

baner_od

baner_zi

Снимак онлајн округлог стола под називом Значај система осигурања депозита за стабилност финансијског система (4. новембар 2020.)Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2021 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.