Све вести


vestАгенција за осигурање депозита и Комисија за хартије од вредности закључиле су данас Споразум о сарадњи и размени информација и података у области заштите малих инвеститора
vestНа Академији струковних студија Западна Србија – Одсек Ваљево 4. маја је одржано прво у низу предавања о систему осигурања депозита, намењених студентима и ученицима средњих школа у Србији.
vestДр Владимир Медан именован је за председника Одбора директора Агенције за осигурање депозита, одлуком Управног одбора Агенције која се примењује од 18. марта 2023. године.
vestСтечајни поступци над Београдском банком, Беобанком, Југобанком и Инвестбанком ближе се крају и могли би бити закључени већ за годину дана, изјавио је председник Одбора директора Агенције Небојша Анђелковић у интервјуу за портал 24седам.
vestАгенција за осигурање депозита објавила је монографију у којој је представљен њен развојни пут у периоду од 1989. до 2019. године.
vestOкругли сто посвећен систему осигурања депозита и његовом доприносу стабилности финансијског система у Србији одржан је данас, пету годину заредом, у организацији Агенције за осигурање депозита, Удружења банака Србије и Београдске банкарске академије.
vestПоводом Недеље штедње, када банке традиционално нуде атрактивније услове за орочавање новца, Агенција за осигурање депозита подсећа да су средства која грађани, предузетници, као и микро, мала и средња правна лица чувају у банкама законом заштићена до износа од 50.000 евра.
vestПредставници Агенције за осигурање депозита на челу са председником Одбора директора Небојшом Анђелковићем, састали су се данас са мисијом Међународног монетарног фонда, коју предводи Јан Кејс Мартејн, у оквиру трећег разматрања резултата имплементације Инструмента за координацију политика.
vestПоводом спровођења Програма за одрживо дугорочно финансирање, мисија Светске банке посетила је данас Агенцију за осигурање депозита.
vestПроф. др Хасан Ханић, председник Управног одбора Агенције за осигурање депозита, писао је за нови број Света банкарства и инвестиција о значају система осигурања депозита, његовом усклађивању с међународним стандардима и сарадњи Агенције са струковним удружењима и институцијама у свету.
vestМеђународна конференција посвећена усклађивању система осигурања депозита и реструктурирања банака одржана је 9. јуна 2022. године у Казању (Руска Федерација).
vestПредседник Управног одбора проф. др Хасан Ханић и председник Одбора директора Небојша Анђелковић предводили су делегацију Агенције на годишњој седници Скупштине Европског форума осигуравача депозита и пратећој међународној конференцији, које су одржане од 25. до 27. маја на Родосу (Грчка)
vestПрeдстaвници Aгeнциje зa oсигурaњe дeпoзитa oдржaли су студeнтимa Aкaдeмиje струкoвних студиja Зaпaднa Србиja у Вaљeву прeдaвaњe o кaрaктeристикaмa систeмa oсигурaњa дeпoзитa у Србиjи.
vestПредставници Агенције за осигурање депозита састали су се с делегацијом Међународног монетарног фонда у оквиру редовних консултација током спровођења Инструмента за координацију политика.
Проф. др Хасан Ханић говорио је у интервјуу за децембарско издање часописа Свет банкарства и инвестиција о увођењу и очекиваним ефектима новог начина обрачуна премије осигурања депозита на основу ризика у пословању банака, о адекватности осигураног износа депозита и стању штедње у банкама.
У среду 22. децембра с почетком у 11 часова Агенција за осигурање депозита одржаће онлајн радионицу намењену банкарским службеницима.

Сврха радионице је упознавање с карактеристикама система осигурања депозита у Републици Србији у циљу боље информисаности депонената, јачања поверења јавности у финансијски систем, као и увећања нивоа штедње у банкама.
„Систем осигурања депозита у нашој земљи обезбеђује високи степен заштите депонената. Системом је заштићено чак 99 одсто грађана који штеде у банкама“, истакао је проф. др Хасан Ханић, председник Управног одбора Агенције за осигурање депозита и председник Београдске банкарске академије на округлом столу посвећеном осигурању депозита, који су четврту годину заредом организовали Агенција за осигурање депозита, Удружење банака Србије и Београдска банкарска академија.
Светски дан штедње, 31. октобар, банке ове године дочекују са чак 24,2 милијарди евра укупних осигураних депозита – троструко више него 2008. године, кад је гарантовани износ штедње у банкама по једном депоненту утврђен на 50.000 евра.
Представници институција за осигурање депозита из региона, које су уједно и чланице Европског форума осигуравача депозита (EFDI), окупили су се осми пут од 24. до 26. септембра.
Агенција за осигурање депозита приступила је Повељи о одрживости система осигурања депозита и заштите инвеститора, коју је прошле године усвојио Европски форум осигуравача депозита (EFDI).
Држава гарантује за депозите у банкама до износа од 50.000 евра физичким лицима, предузетницима, микро, малим и средњим правним лицима, а средства за исплату осигураних лица прикупља и исплаћује Агенција за осигурање депозита, изјавио је проф. др Хасан Ханић, председник Управног одбора Агенције за осигурање депозита.
Агенција за осигурање депозита успешно је реализовала продају тзв. великог портфеља потраживања осам банака у стечају, као и потраживања којима Агенција управља у име и за рачун Републике Србије, у номиналном износу од 1,82 милијарди евра.
На позив Београдске банкарске академије, запослени у Агенцији одржали су за студенте онлајн предавања о доприносу Агенције очувању финансијског система и о њеној улози у спровођењу стечаја и ликвидације финансијских институција.
Афирмацијом система осигурања депозита и заштите инвеститора јача се поверење у финансијски систем, као и информисаност и осећај сигурности депонената и инвеститора, истакнуто је на конференцији поводом Европске недеље новца, која је данас одржана у организацији Удружења банака Србије.
Пoвoдoм Свeтскoг дaнa штeдњe, Aгeнциja зa oсигурaњe дeпoзитa, Бeoгрaдскa бaнкaрскa aкaдeмиja и Удружeњe бaнaкa Србиje oргaнизoвaли су 4. нoвeмбрa 2020. гoдинe oнлajн oкругли стo пoд нaзивoм Знaчaj систeмa oсигурaњa дeпoзитa зa стaбилнoст финaнсиjскoг систeмa
Обавештење о увођењу додатног застоја у отплати (мораторијуму) на обавезе предузетника, пољопривредника И физичких лица према финансијским институцијама у стечају и ликвидацији (август-септембар 2020)
Прeдстaвници Aгeнциje зa oсигурaњe дeпoзитa oдржaли су jучe видeo-сaстaнaк сa мисиjoм MMФ-a, нa чeлу с Jaнoм Кejсoм Maртejнoм, уoчи чeтвртe пoлугoдишњe oцeнe рeзултaтa спрoвoђeњa eкoнoмскoг прoгрaмa пoд нaзивoм Инструмeнт кooрдинaциje пoлитикa, oдoбрeнoг у jулу 2018. гoдинe
Пандемија неће угрозити стабилност банкарског сектора
Обавештење Агенције о увођењу застоја у отплати (мораторијума) за обавезе предузетника, пољопривредника и физичких лица према финансијским институцијама у стечају и ликвидацији

Пријем поште и рад писарнице Агенције током ванредног стања

Писарница Агенције за осигурање депозита (Кнез Михаилова 2, Београд), у складу с мерама које су донели органи Републике Србије у циљу очувања живота и здравља људи, од 23.3.2020. године примаће пошту/писмена:

уторком од 10 до 12 часова и
четвртком од 10 до 12 часова.
Америчка Савезна корпорација за осигурање депозита (FDIC) и Агенција за осигурање депозита закључиле су у четвртак 19. децембра Споразум о сарадњи. Споразум су потписали Јелена Маквилијамс, председница FDIC-а и председник, односно члан Одбора директора Агенције Владимир Шарић и Небојша Анђелковић, у присуству Њ.Е. амбасадора САД у Србији Ентонија Годфрија.
Јелена Маквилијамс, председница америчке Савезне корпорације за осигурање депозита (FDIC) одржала је 19. децембра на Београдској банкарској академији предавање о систему осигурања депозита у САД
Висока делегација јапанске Корпорације за осигурање депозита у саставу гувернера Кацунорија Микуније и директора Сектора за међународну сарадњу Хиронорија Каваучија посетила је у среду Агенцију за осигурање депозита. Господин Микунија такође председава Међународној асоцијацији осигуравача депозита (IADI), чији је Агенција дугогодишњи члан. Гости из Јапана састали су се с председником Управног одбора Агенције проф. др Хасаном Ханићем и члановима Одбора директора Небојшом Анђелковићем и Радованом Иветићем


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2023 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.