Агенција за осигурање депозита и Комисија за хартије од вредности закључиле споразум о сарадњи из области заштите малих инвеститораvest2023-07-05
05.07.2023

Агенција за осигурање депозита и Комисија за хартије од вредности закључиле су данас Споразум о сарадњи и размени информација и података у области заштите малих инвеститора

У име Агенције, Споразум je потписаo др Владимир Медан, председник Одбора директора, а у име Комисије председник Марко Јанковић.

Закључењем Споразума додатно ће се унапредити дугогодишња успешна сарадња две институције. Уједно, створен је оквир за обезбеђење примене одредби новог Закона о тржишту капитала кроз ефикасну размену података и информација и координацију активности у циљу што ефикасније заштите малих инвеститора.

Комисија за хартије од вредности регулише, врши надзор и прати пословање учесника на тржишту капитала и обавља друге послове у складу са Законом о тржишту капитала. Осим тога, врши надзор актера на тржишту капитала – берзе, инвестиционих друштава, депозитара, друштава за управљање отвореним инвестиционим фондовима с јавном понудом, односно алтернативним инвестиционим фондовима, као и самих фондова.

Агенција за осигурање депозита, поред осталог, ради обезбеђења средстава за заштиту малих инвеститора, организује Фонд за заштиту инвеститора и управља њиме у складу са одредбама Закона о тржишту капитала и Закона о Агенцији за осигурање депозита.


Card image
Card image
Card image
Card image


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2024 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.