Окончани поступци


FO

Банке
Банке

Комбанка а.д. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 1996. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2008.

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: V-Ст-57/2007
Монтекс банка а.д. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 1998. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2009.

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: V-Ст-63/2007
АИК банка а.д. Сента, у стечају

Година отварања поступка: 2000. (ликвидациони поступак), 2008. (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2009.

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст-2/2008
YU EKI банка а.д. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2009. (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2009

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: V-Ст-2/09
Српска комерцијална банка а.д. Ниш, у ликвидацији

Година отварања поступка: 2002. (ликвидациони поступак), 2004. (стечајни поступак), 2007. (ликвидациони поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2009

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: I.L.46/2002
Gold Internacional bank а.д. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 1998. (ликвидациони поступак), 2008. (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2013

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: В-Ст-92/08
Ваљевска банка а.д. Ваљево, у стечају

Година отварања поступка: 2004

Година доношења решења о закључењу поступка: 2014

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 589/04
Контрол банка а.д. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2014

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: V-Ст-2/09
BC BANK CREDIT а.д. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2008. (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2015

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: XII-Ст-26/08
Шабачка банка а.д. Шабац, у стечају

Година отварања поступка: 2015

Година доношења решења о закључењу поступка: 2015

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст 11/10
Стечајна маса ББ Славија банке а.д. Београд

Година отварања поступка: 2010

Година доношења решења о закључењу поступка: 2015

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст 242/2010
Привредна банка а.д. Нови Сад, у стечају

Година отварања поступка: 2001

Година доношења решења о закључењу поступка: 2011

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. ст. 3/2010
Београдска банка Лозничка банка а.д. Лозница, у стечају

Година отварања поступка: 2015

Година доношења решења о закључењу поступка: 2017

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 10/2010
Кредитно-експортна банка а.д. Београд, у ликвидацији

Година отварања поступка: 2006

Година доношења решења о закључењу поступка: 2018

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. L. 9/2010


Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


First Textil Bank a.d. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 1998. (ликвидација), 1999. (стечај)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2019

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. St. 35/2010


Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Dijamant banka a.d. Zrenjanin, у ликвидацији

Година отварања поступка: 2003

Година доношења решења о закључењу поступка: 2006

Надлежни привредни суд: Трговински суд у Зрењанину

Број предмета: RI 43/2003
Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица, у стечају

Година отварања поступка: 2018

Година доношења решења о закључењу поступка: 2023

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 7. Ст.16/2018


Квартални извештај за: 2023. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2022. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2021. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Друштва за осигурање

Плава тачка-СЛО а.д.о. Београд, у ликвидацији

Година отварања поступка: 2005.

Година доношења решења о закључењу поступка: 2005.

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: VI L.бр.875/04
Агроосигурање а.д.о. Београд, у стечају

Година отварања поступка: Година отварања поступка: 2004.

Година доношења решења о закључењу поступка: Година доношења решења о закључењу поступка: 2006.

Надлежни привредни суд: (NULL)Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Број предмета: VIII-L-904/04
Аутонена а.д.о. Београд, у ликвидацији

Година отварања поступка: 2005

Година доношења решења о закључењу поступка: 2007

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: VI-L-26/05
Космет а.д.о. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2004. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2008

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: I Ст 52/2007
Осигурање Плус а.д.о. Београд, у ликвидацији

Година отварања поступка: 2005

Година доношења решења о закључењу поступка: 2007

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: VIII-L-9/06
Динара осигурање а.д.о. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2004. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2013

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: XIII-L-907/04 (ликвидациони поступак), XIII-Ст.49/07 (стечајни поступак)
Стрела осигурање а.д.о. Ваљево, у стечају

Година отварања поступка: 2005. (ликвидациони поступак), 2007. (стечајни поступак)

Година доношења решења о закључењу поступка: 2016

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: L.бр. 23/2005 (ликвидациони поступак), Ст.бр. 3/07 (стечајни поступак)
Екос осигурање а.д.о. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2005

Година доношења решења о закључењу поступка: 2017

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: XIII L 19/15 (ликвидациони поступак), XIII Ст 218/05 (стечајни поступак)
Либертас а.д.о. Београд, у ликвидацији

Година отварања поступка: 2004

Година доношења решења о закључењу поступка: 2007

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: VI-L-903/04
Топ-Ган а.д.о. Чачак, у ликвидацији

Година отварања поступка: 2005

Година доношења решења о закључењу поступка: 2007

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Л-14/05
Морава осигурање а.д.о. Београд, у ликвидацији

Година отварања поступка: 2008

Година доношења решења о закључењу поступка: 2017

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. L. 1/2016
Балкан осигурање а.д.о. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2005

Година доношења решења о закључењу поступка: 2018

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-102/10
Остале финансијске организације

Земљорадничка штедно кредитна задруга АГРО КАСА а.д. Београд, у ликвидацији

Година отварања поступка: 2007.

Година доношења решења о закључењу поступка: 2007.

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета:
Штедно-кредитна организација Денариус а.д. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2007

Година доношења решења о закључењу поступка: 2015

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 119/2010
Штедно-кредитна организација АИК ВРАЊЕ а.д. Врање, у ликвидацији

Година отварања поступка: 2009

Година доношења решења о закључењу поступка: 2014

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: L.1/2010
Штедно-кредитна задруга самосталних привредника Србије а.д. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2007

Година доношења решења о закључењу поступка: 2016

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 121/2010
Diners Club International Belgrade д.о.о. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2017

Година доношења решења о закључењу поступка: 2017

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст-102/2017


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2023 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.