Јавне набавке


aod_zastinv


Назив Врста поступка Документација Рок за понуде
JН-04/23
Јавна набавка услуга путничке агенције за организацију службених путовања у иностранству
Отворени поступак1. Јавни позив
2. Конкурсна документација
25.9.2023. до 12:00
ЈН-05/23
Јавна набавка услуге ревизије финансијских извештаја Агенције за 2023. годину
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Oдлука о додели уговора
12.9.2023. до 12:00
ЈН-03/23
Јавна набавка услуге штампања рекламног материјала
Партија 1 – штампање брошура и постера у вези са осигурањем депозита
Отворени поступак1. Јавни позив
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
29.8.2023. до 12:00
ЈН-01/23
Јавна набавка канцеларијског материјала, Партија 1
Отворени поступак1. Јавни позив
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Oбавештење о додели уговора
10.8.2023. до 12:00
ЈН-03/23
Јавна набавкa услуга штампања рекламног материјала
Партија 2: штампање меморандума, коверата, фасцикли и сл. с логом Агенције
Отворени поступак1. Jaвни позив
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору
15.6.2023. до 12:00
ЈН-01/23
Јавна набавка канцеларијског материјала,
Партија 2 – Тонери за штампаче и фотокопир апарате
Отворени поступак1. Jaвни позив
2. Конкурсна документација
3. Oдговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама
4. Исправка- обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива
5. Одлука о додели уговора
6. Обавештење о додели уговора
29.5.2023. до 12:00
JН-02/23
Јавна набавка напитака за кафе кухињу
Отворени поступак1. Jaвни позив
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Oбавештење о закљученом уговору
25.4.2023. до 12:00
JН-07/22

Јавна набавка услуга мобилне телефоније
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели оквирног споразума
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
07.11.2022. до 12:00
JН-06/22

Јавна набавка услуге системтаског здравственог прегледа запослених
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Oбавештење о закљученом уговору
28.10.2022. до 12:00
JН-05/22

Јавна набавка услуга путничке агенције за организацију службених путовања
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о додели уговора
12.09.2022. до 12:00
ЈН.-02/22

Јавна набавка услугe канцеларијског материјала Партија 1- канцеларијски материјал
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о додели уговора
12.07.2022. до 12:00
ЈН.-04/22

Јавна набавка услугe штампања рекламног материјала
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Предлог дизајна монографије
4. Питања и одговори
5. Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама
6. Одлука о додели уговора-Партија 1
7. Одлука о додели уговора-Партија 2
8. Одлука о додели уговора-Партија 3
9. Обавештење о додели уговора
07.07.2022. до 12:00
ЈН.-03/22

Јавна набавка напитака за кафе кухињу
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о додели уговора
04.07.2022. до 12:00
ЈН.02/22

Јавна набавка канцеларијског материјала,
Партија 2 – Тонери за штампаче и фотокопир апарате
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Техничке спецификације, опис добара и захтеви наручилаца
4. Образац структуре цене
5. Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама
6. Питање и одговор
7. Одлука о додели уговора
8. Oбавештење о закљученом уговору
21.3.2022. до 12:00
ЈН.-01/21

Јавна набавка софтвера за исплату осигураних депозита
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о додели уговора
17.12.2021. до 12:00
ЈН.-06/21

Јавна набавка услуга путничке агенције за организацију службених путовања у иностранству
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о додели уговора
23.8.2021. до 12:00
ЈН.-04/21

Јавна набавка напитака за кафе кухињу
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о додели уговора
29.6.2021. до 12:00
ЈН.03/21

Јавна набавка канцеларијског материјала,
Партија 1 - Канцеларијски материјал
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора о набавци
4. Обавештење о додели уговора
25.6.2021. до 12:00
ЈН.-05/21

Јавна набавка услуге штампања рекламног материјала
Партија 1 – штампање брошура и постера
Партија 2 – штампање меморандума, коверата, фасцикли, роковника и сл. са логом фирме
Партија 3 – штампање монографије и годишњег извештаја о раду Агенције
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора-Партија 1
4. Одлука о додели уговора-Партија 2
5. Одлука о додели уговора-Партија 3
6. Обавештење о додели уговора
18.5.2021. до 12:00
ЈН.-02/21
Јавна набавка службеног возила
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о додели уговора
30.3.2021. до 12:00
ЈН.03/21

Јавна набавка канцеларијског материјала,
Партија 2 Тонери за штампаче и фотокопир апарате
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о додели уговора
19.3.2021. до 12:00
ЈН.01-1/20

Јавна набавка рачунарске опреме
Отворени поступак1. Позив за достављање понуда
2. Одлука о додели уговора-Партија 1
3. Одлука о додели уговора-Партија 2
4. Одлука о додели уговора-Партија 3
5. Обавештење о додели уговора
07.12.2020. до 12:00
ЈН -15/20

Јавна набавка услуга мобилне телефоније
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори 1
4. Измена Конкурсне документације
5. Одлука о закључењу оквирног споразума са једним понуђачем
6. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
05.10.2020. до 12:00
ЈН -04-1/20

Јавна набавка Microsoft лиценци,Партија 1
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори 1
4. Питања и одговори 2
5. Питања и одговори 3
6. Одлука о додели уговора за Партију 1
7. Обавештење о закљученом уговору
05.09.2020. до 12:00
ЈН.МВ.рев.-08/20

Јавна набавка мале вредности услуге обављања ревизије
финансијских извештаја Агенције за осигурање депозита за 2020. годину
Отворени поступак1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору
20.07.2020. до 12:00


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2023 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.