Систем осигурања


aod_osigdep

Агенција за осигурање депозита је специјализована државна институција чију основну делатност представља осигурање депозита.

Систем осигурања депозита физичких лица (грађана) уведен је 2005 године ступањем на снагу Закона о осигурању депозита („Службени гласник РС“, бр. 61/05) а изменама овог закона из 2008 и 2010. године проширене су категорије депонената чији су депозити осигурани и повећан је осигурани износ.

Закон о осигурању депозита („Службени гласник РС“, бр.14/15) којим су дефинисани услови и начин обавезног осигурања депозита, категорије депонената и осигурани износ је ступио на снагу 01.04.2015. године.

Систем осигурања депозита обухвата следеће категорије депонената:

  • физичка лица
  • предузетника;
  • микро правна лица
  • мала правна лица и
  • средња правна лица


Осигурани износ депозита је 50.000 евра по депоненту у свакој банци.

Циљ осигурања депозита је да се депонентима пружи сигурност улога и да се допринесе општој стабилности финансијског система земље.

Банка је дужна да депозите физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица осигура код Агенције за осигурање депозита.

Осигурање депозита бесплатно је за све депоненте.

У случају стечаја, односно ликвидације банке улога Агенције за осигурање депозита је да омогући брзу и једноставну исплату средстава депонента до осигураног износа од 50.000 евра.

Исплату осигураних депозита гарантује Република Србија.


baner_od

Видео-водич кроз осигурање депозита



Видео-водич кроз осигурање депозита у случају спајања банака





Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2023 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.