Поступци у току


FO

Банке
Банке

Југословенска извозна и кредитна банка (ЈИК банка) а.д. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2005. (стечајни поступак)

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст. 77/2010Адреса: Кнез Михаилова 2-4, 11000 Београд

Повереник: Катарина Крстић

Телефон: +381 11 2620-853

Имејл: katarina.bb@beogradskabanka.com


Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Астра банка а.д Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2008. (стечајни поступак)

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст. 168/2010Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд

Повереник: Ратомир Васиљевић

Телефон: +381 11 6305 631

Имејл: rvasiljevic@beogradskabanka.com


Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


МБ Унион банка а.д. Београд, у стечају

Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2012. (стечајни поступак)

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст 4797/2012Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд

Повереник: Ратомир Васиљевић

Телефон: +381 11 7610-166

Имејл: rvasiljevic@beogradskabanka.com


Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 3. квартал


Ресавска банка ДПРМ а.д. Деспотовац, у стечају

Година отварања поступка: 2001

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст. 550/2011Адреса: Кнез Михаилова 2, 11000 Београд

Повереник: Јасмина Мирковић

Телефон: +381 63 111 3362

Имејл: jasmina.mirkovic@aod.rs; jasmina.mirkovic@mts.rs


Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал


Пештер банка а.д. Нови Пазар, у стечају

Година отварања поступка: 2001. (ликвидациони поступак), 2018. (стечајни поступак)

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Kраљеву

Број предмета: 2. Ст.3/2018Адреса: Михаила Богићевића 7, 11000 Београд

Повереник: Ратомир Васиљевић

Телефон: 011/6305-631

Имејл: rvasiljevic@beogradskabanka.com


Квартални извештај за: 2020. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2020. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 4. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 3. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 2. квартал
Квартални извештај за: 2019. годину, 1. квартал
Квартални извештај за: 2018. годину, 4. квартал


Друштва за осигурање

Друштва за осигурањеАгенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2021 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.